Az Igazgatóság szervezete, felépítése, főbb feladatai

Az Igazgatóság feladatköre kiterjed a SE biztonságszervezésére, vagyonvédelmére, munkavédelmére, tűzvédelmére, környezetvédelmére, a Minőségirányítási Rendszerrel párhuzamos Környezetalapú Irányítási Rendszer kialakítására, valamint a Katasztrófavédelmi és Polgári védelmi oktatási területre, a kapcsolódó oktatásokra

Felépítése

Vagyonvédelmi Osztály

A Vagyonvédelmi Osztály létszáma 18 fő, a feladatokat az osztályvezető mellett, csoportvezető, rendészek, technikai védelmi szakértők, technikai védelmi, érintésvédelmi és vagyonvédelmi koordinátorok látják el.

Rendészeti Csoport

 • rendkívüli események kivizsgálása, kapcsolattartás a hatóságokkal,
 • vagyonőri szolgálatok (Központi Diszpécser- és Járőrszolgálat, telephelyek vagyonvédelmi szolgálatai) szakmai szervezése, ellenőrzése,
 • közalkalmazott portások kiválasztása, betanítása, eszközökkel történő ellátása,
 • portaszolgálatok szakmai és humán szervezése, ellenőrzése.

Technikai-védelmi Csoport

 • technikai-védelmi eszközök (behatolásjelző-, beléptető-, és kamerarendszerek) felügyelete, karbantartása,
 • biztonságtechnikai rendszerek tervezése, kivitelezésük ellenőrzése,
 • biztonságtechnikával kapcsolatos informatikai rendszerek menedzselése,
 • érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatok végrehajtásának felügyelete, ellenőrzése.
 • fizető és ingyenes parkolással kapcsolatos ügyek intézése.

Rendszerfelügyeleti Csoport

 • belépési jogosultságok kezelése,
 • egyetemi belépőkártyák gyártása, kiadása, visszavétele.

Biztonságszervezési Osztály

A Biztonságszervezési Osztály létszáma 21 fő, a feladatokat az osztályvezető mellett, 3 szakmai vezető, biztonságtechnikai szakértők, biztonságtechnikai koordinátorok és polgári és katasztrófavédelmi szakértők látják el.

A Biztonságszervezési Osztály főfeladatai

 • bejelentett balesetek ügyintézése, munkabalesetek vizsgálata,
 • a munkavédelmi és tűzvédelmi hatósági ellenőrzések szakmai felügyelete,
 • a munka- tűz-, katasztrófa- és polgári védelmi szakmai dokumentációk, munkautasítások elkészítése,
 • munkavállalók munka- tűz-, katasztrófa- és polgári védelmi oktatásának megszervezése megtartása
 • tűzriadó gyakorlatok lebonyolítása
 • hatósági kapcsolattartás
 • rendezvénybiztosítás
 • szakvélemények készítése és közreműködés a beruházások, kivitelezések során

Katasztrófa- és polgári védelmi Csoport

 • Üzemeltetői Biztonsági Terv készítése
 • A klinikák Egészségügyi Válsághelyzeti Terveinek felülvizsgálata, pontosítása
 • Tantárgyi oktatás végzése

Környezetvédelmi Osztály

A Környezetvédelmi Osztály létszáma 3 fő, a feladatokat az osztályvezető mellett, kiemelt környezetvédelmi szakértők látják el, továbbá külsős ADR tanácsadó segíti az osztály munkáját.

A Környezetvédelmi Osztály fő feladata a Semmelweis Egyetem oktató, kutató és gyógyító tevékenységének – a környezeti elemek védelmét, a környezet igénybevételének csökkentését, az emberi egészség védelmét szolgáló – szabályozása, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény előírásainak figyelembevételével. Célja meghatározni a feladatokat és a szabályokat, amelyek segítségével az Egyetem tevékenysége végzése során fellépő környezetterhelés megelőzhető, feltárható, csökkenthető, illetve megszüntethető, így például:

 • A Környezetvédelmi Osztály szakmai irányítása mellett kerülnek gyűjtésre és átadásra az Egyetem szervezeti egységei által termelt nem veszélyes és veszélyes hulladékok (speciális egészségügyi veszélyes és a fizikai/kémiai tulajdonságai miatt veszélyes hulladékok);
 • A szervezeti egységek környezetvédelmi és ADR szempontú ellenőrzése, oktatása és szakmai támogatása;
 • Folyamatos konzultáció a szervezeti egységek környezetvédelmi megbízottjaival.
 • Rendszeres ismeretterjesztés és tájékoztatás a hulladékok csökkentése, a szelektív hulladékgyűjtés és a munkavállalók környezettudatosságának fejlesztése érdekében.