A veszélyes áruk szállításából eredő veszélyek, kockázatok csökkentése érdekében az Európa Unió létrehozta az ADR nemzetközi megállapodást („Accord européen relatif au transport international des marchandieses Dangereuses par Route”, azaz „A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás”), melyhez Magyarország is csatlakozott. Az ADR szabályai nem csak a veszélyes anyagokra, hanem azok használatából származó hulladékokra (azok csomagolására, ideiglenes raktározására, szállítására) is vonatkozik. Ennél fogva az ADR szabályozási rendszer a Semmelweis Egyetem mindazon szervezeti egységeire is kiterjed, ahol veszélyes hulladékok keletkeznek.
A szervezeti egységek munkavállalóinak éves ADR oktatását kiegészítve elkészült az Egyetem ADR Kisokosa, mely segítséget nyújt a szervezeti egységek környezetvédelmi megbízottjainak, továbbá az érintett alkalmazottaknak a veszélyes hulladékok szállításra történő előkészítési munkálataiban.
Az ADR Kisokos és a tájékoztató az alábbi linkekről tölthető le:

ADR Kisokos

ADR Körlevél