Tájékoztatom, hogy a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás, valamint az Egyetem K/26/2020. (VIII.03.) számú Környezetvédelmi Szabályzata által előírt kötelező, dokumentált, ismeretfelújító ADR oktatás megtartása szükséges az Egyetem veszélyes áru- és veszélyes hulladékszállítással érintett szervezeti egységeiben dolgozó munkatársak részére. Az ADR oktatással egybekötve megtartásra kerülhet a 1996. évi XXXI. törvény és az Egyetem K/22/2020. (VIII.03.) számú Tűzvédelmi Szabályzata alapján kötelezően előírt ismétlődő tűzvédelmi oktatás és a   1993. évi XCIII. törvény és az Egyetem K/18/2020. (VIII.03.) számú Munkavédelmi Szabályzata alapján kötelezően előírt ismétlődő munkavédelmi oktatás is. Az oktatások hatékonyabb lebonyolítása érdekében a Biztonságtechnikai Igazgatóság a mellékelt éves oktatási ütemtervet készítette.

Az éves ismétlő oktatás megtartására a jelenlegi járványhelyzet miatt 3 féle oktatási forma közül lehet választani.

Az oktatáshoz melynek időtartama kb. 80 perc, az oktatási formától függően a következőket kérem szíveskedjen biztosítani:

 1. Személyes oktatás esetén:
 • oktatási helyszín (tanterem, egyéb terem),
 • oktatási segédeszköz (projektor, számítógép/laptop),
 • valamint az érintett munkavállalók értesítése, részvételük biztosítása.

A járványhelyzet miatt a személyes oktatásokat az alábbi feltételekkel lehet megtartani:

 • Az oktatótermekben a munkavállalók egymástól és az oktatótól 1,5 m-es távolság megtartásával foglaljanak helyet a teremben,
 • Gondoskodni kell a száj és az orr eltakarásáról, maszk viselése a hallgatóság számára kötelező,
 • Hatékony légcserét kell biztosítani (ablakok, ajtók lehetőség szerint nyitott állapotban legyenek),
 • Biztosítani kell a kézfertőtlenítés lehetőségét – a teremben (alkoholos) kézfertőtlenítő kihelyezésével,
 • Amely munkavállaló légúti megbetegedésre utaló jeleket tapasztal, nehezebben kap levegőt a szokásosnál, vagy felszökik a láza, száraz köhögés gyötri, ne jelenjen meg az oktatáson,
 • Az oktatótermekben lévő felületeket az oktatást megelőzően, majd azt követően át kell törölni fertőtlenítő hatású tisztítószerrel.
 1. ZOOM oktatás

Amennyiben a személyes oktatás feltételei nem biztosíthatók, lehetőség van online, ZOOM program segítségével megtartani az oktatást. A ZOOM-meetingben történő részvételhez szükséges az alkalmazás letöltése lehetőleg kamerával rendelkező okos eszközre vagy PC-re.

 1. Hibrid oktatás

Amennyiben nem megoldható minden munkavállaló részéről az online oktatási forma, úgy lehetőség van hibrid oktatás megtartására. Ez azt jelenti, hogy a munkavállalók egy része online, ZOOM program segítségével hallgatja az oktatást, egy része pedig élőben, előre egyeztetett oktatási helyszínen a járványhelyzet miatt bevezetett szabályozások betartásával.

Az oktatásról dokumentáció készül, amit a hatósági ellenőrzés során az ellenőrzést végzők bemutatásra kérnek, hiánya esetén több százezer forintig terjedően bírságolhatnak.

Az előírt oktatási kötelezettség teljesítése érdekében kérem szíves együttműködését. Amennyiben az oktatásokkal, valamint a kijelölt időponttal kapcsolatban további észrevétele van, kérem forduljon e levél előadójaként megjelölt munkatársam felé.

Budapest, 2022. január 26.

Tisztelettel,                                                                           

Simon Mátyás
igazgató

 

 

2022

Munka-, tűz-, polgári védelmi, környezetvédelmi- és ADR oktatások ütemterve

Időpont

Szervezeti egység megnevezése

január

Szolgáltatási Igazgatóság, Logisztikai Osztály

Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete

Arc-Állcsont-Fogászati és Szájsebészeti Klinika

II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika

I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet

Testnevelési és Sportközpont

február

Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika

Egészségtudományi Kar

Transzplantációs és Sebészeti Részleg

Belgyógyászati és Hematológiai Klinika

EOK Biokémiai Tanszék

EOK Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet

Létesítményfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság

március

Városmajori Klinikai Tömb

Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Üllői úti Részleg

Farmakognóziai Intézet

Anatómiai, Szövet-, és Fejlődéstani Intézet

Szemészeti Klinika

Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Baross utcai Részleg

április

Laboratóriumi Medicina Intézet

Pulmonológiai Klinika

Központi Könyvtár

Vagyongazdálkodási Igazgatóság

Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika

május

Urológiai Klinika

Fogorvostudományi Kar Oktatási Centrum intézetei

Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet

Szent Rókus Kórház

június

Hőgyes Tömb intézetei

II. Sz. Patológiai Intézet

Onkológiai Részleg

Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika

Nagyvárad téri Elméleti Tömb intézetei + Herceghalom

július

 

 

 

 

 

 

 

 

augusztus

Semmelweis Egyetem Semmelweis Ignác Többcélú Szakképző Intézménye

Semmelweis Egyetem Bókay János Többcélú Szakképző Intézménye

Semmelweis Egyetem Raoul Wallenberg Többcélú Szakképző Intézménye

Semmelweis Egyetem Kanizsai Dorottya Többcélú Szakképző Intézménye

Pető András Kar

Napköziotthonos Óvoda

szeptember

Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika

Belgyógyászati és Onkológiai Klinika

Neurológiai Klinika

Sürgősségi Orvostani Klinika

Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

Szolgáltatási Igazgatóság (Parkfenntartási Osztály, Szolgáltatási Osztály)

Ellenőrzési Igazgatóság

október

EOK Molekuláris Biológiai Tanszék

EOK Transzlációs Medicina Intézet

EOK Élettani Intézet

EOK Állatház

Összevont Elméleti Tömbigazgatóság (EOK)

Orvosi Képalkotó Klinika

Informatikai Igazgatóság

november

I.    Sz. Gyermekgyógyászati Klinika

Ortopédiai Klinika

Igazságügyi és Biztosítás-Orvostani Intézet

Kollégiumok Igazgatósága

Biztonságtechnikai Igazgatóság

december

 

 

Megjegyzés: A munka és tűzvédelmi oktatás megtartása valamennyi szervezeti egység számára kötelező. Amennyiben nem szerepel valamelyik szervezeti egység a listában, vegyék fel a kapcsolatot Márkus Klaudia (+36 20 663 2916, markus.klaudia@semmelweis-univ.hu) munkatársammal.

 

 

Eredeti dokumentum letöltése:

Kotelezo_ADR_Tuz_Munka_Oktatas