Tájékoztatom, hogy a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás, valamint az Egyetem 65/2022. (IX.02.) számú Környezetvédelmi Szabályzata által előírt kötelező, dokumentált, ismeretfelújító ADR oktatás megtartása szükséges az Egyetem veszélyes áru- és veszélyes hulladékszállítással érintett szervezeti egységeiben dolgozó munkatársak részére. Az ADR oktatással egybekötve megtartásra kerülhet a 1996. évi XXXI. törvény és az Egyetem 65/2022. (IX.02.) számú Tűzvédelmi Szabályzata alapján kötelezően előírt ismétlődő tűzvédelmi oktatás és a 1993. évi XCIII. törvény és az Egyetem 65/2022. (IX.02.) számú Munkavédelmi Szabályzata alapján kötelezően előírt ismétlődő munkavédelmi oktatás is. Az oktatások hatékonyabb lebonyolítása érdekében a Biztonságtechnikai Igazgatóság a mellékelt éves oktatási ütemtervet készítette.

Az éves ismétlő oktatás megtartására 3 féle oktatási forma közül lehet választani.

Az oktatáshoz melynek időtartama kb. 80 perc, az oktatási formától függően a következőket kérem szíveskedjen biztosítani:

  1. Személyes oktatás esetén:
  • oktatási helyszín (tanterem, egyéb terem),
  • oktatási segédeszköz (projektor, számítógép/laptop),
  • valamint az érintett munkavállalók értesítése, részvételük biztosítása.
  1. Online oktatás

Amennyiben a személyes oktatás feltételei nem biztosíthatók, lehetőség van online, ZOOM program/Teams segítségével megtartani az oktatást. Az online oktatáson történő részvételhez szükséges az alkalmazás letöltése lehetőleg kamerával rendelkező okos eszközre vagy PC-re.

  1. Hibrid oktatás

Amennyiben nem megoldható minden munkavállaló részéről az online oktatási forma, úgy lehetőség van hibrid oktatás megtartására. Ez azt jelenti, hogy a munkavállalók egy része online vesz részt az oktatáson, egy része pedig élőben, az előre egyeztetett oktatási helyszínen.

Az oktatás elvégzését a tematika megjelölésével és a részvevők aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni, a résztvevők aláírása nélkül nem érvényes az oktatás.

Az oktatásról készült dokumentációt hatósági ellenőrzés során az ellenőrzést végzők bemutatásra kérik, hiánya esetén több százezer forintig terjedően bírságolhatnak.

Az előírt oktatási kötelezettség teljesítése érdekében kérem szíves együttműködésétAmennyiben az oktatásokkal, valamint a kijelölt időponttal kapcsolatban további észrevétele van, kérem forduljon e levél előadójaként megjelölt munkatársam felé.

Előadó: Márkus Klaudia, környezetvédelmi szakértő
Mobil: 06-20-663-2916
Belső mellék: 60581

 

Budapest, 2024. január

 

Tisztelettel:

 Simon Mátyás

 

 

Eredeti dokumentum letöltése:

Kotelezo_ADR_Tuz_Munka_Oktatas

Oktatási tematikák: