Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. január 17.
506415 Összes oltás
Az Egyetem minden munkatársa és hallgatója fontosnak tartja a környezet védelmét, a környezetszennyezés megelőzését, környezetterhelő hatásainak csökkentését és ezek szerint cselekednek. A környezetvédelem nem tekinthető önálló feladatnak, valamennyi tevékenységünket át kell, hogy szője, valamennyi munkafolyamatunkat a fenntarthatóságot figyelembe véve, környezettudatosan kell végeznünk.

Elérhetőségek

Cím
H-1083 Budapest, Illés utca 15.
Telefon
+36 1 459 1500/60600
E-mail
zoldegyetem@semmelweis-univ.hu