dékán: Dr. Gaál Péter, egyetemi docens

dékánhelyettesek:

  • mb. gazdasági dékánhelyettes: Dr. Sinkó Eszter, tudományos munkatárs
  • oktatási-kutatási dékánhelyettes: Dr. Pethesné Dávid Beáta, egyetemi tanár, igazgató
  • stratégiai dékánhelyettes: Dr. Szócska Miklós, egyetemi docens, igazgató

dékáni hivatalvezető:
Dr. Davidovics Krisztina

kari gazdasági igazgató:
Farkas Beáta