a Semmelweis Egyetem
17 nap
7 óra
19 perc
29 mp

Az Általános Orvostudományi Kar vezető tisztségviselői

A kari vezetőknek címzett leveleket kérem, hogy az aokdekan@med.semmelweis-univ.hu e-mail címre szíveskedjék eljuttatni.

dékán:

Dr. Kellermayer Miklós egyetemi tanár 

1085 Budapest, VIII. Üllői út 26. II. emelet 201. szoba 317-9057, 459-1500/55238 mellék, fax 266-0441

általános dékánhelyettes:

Dr. Ács Nándor egyetemi tanár

1085 Budapest, VIII. Üllői út 26. II. emelet 201. szoba 317-9057, 459-1500/55238 mellék, fax 266-0441

oktatási dékánhelyettes:

Dr. Masszi Tamás egyetemi tanár

1085 Budapest, VIII. Üllői út 26. II. emelet 201. szoba 317-9057, 459-1500/55238 mellék, fax 266-0441

stratégiai és fejlesztési dékánhelyettes:

Dr. Matolcsy András egyetemi tanár

1085 Budapest, VIII. Üllői út 26. II. emelet 201. szoba 317-9057, 459-1500/55238 mellék, fax 266-0441

kari gazdasági igazgató:

Hegedűs Judit 1085 Budapest, VIII. Üllői út 26. II. emelet 201. szoba 06-20-825-0154

 

A Kari Tanács tagjai:

 • Dr. Ács Nándor egyetemi tanár, dékánhelyettes, igazgató, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
 • Dr. Banczerowski Péter egyetemi tanár, tanszékvezető, Idegsebészeti Tanszék
 • Dr. Bánhegyi Gábor  egyetemi tanár, igazgató, Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet
 • Dr. Bereczki Dániel egyetemi tanár, igazgató, Neurológiai Klinika
 • Dr. Bérczi Viktor egyetemi tanár, igazgató, Radiológiai Klinika
 • Dr. Bucsky Péter egyetemi tanár, rektori biztos, Asklepios Campus Hamburg
 • Dr. Buzás Edit egyetemi tanár, igazgató, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet
 • Dr. Csanády László egyetemi tanár, mb. igazgató, Orvosi Biokémiai Intézet
 • Dr. Ferdinandy Péter  egyetemi tanár, tudományos rektorhelyettes, igazgató, Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet
 • Dr. Ferencz Andrea egyetemi docens, igazgató, Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Intézet
 • Dr. Gál János egyetemi tanár, igazgató, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika
 • Dr. Hangody László egyetemi tanár, tanszékvezető, Traumatológiai Tanszék
 • Dr. Harsányi László egyetemi tanár, igazgató, I. Sz. Sebészeti Klinika
 • Dr. Hunyady László egyetemi tanár,  igazgató,Élettani Intézet
 • Dr. Igaz Péter egyetemi tanár, igazgató, II. sz. Belgyógyászati Klinika
 • Dr. István Gábor egyetemi docens, igazgató, II. Sz. Sebészeti Klinika
 • Dr. Kalabay László egyetemi tanár, tanszékvezető, Családorvosi Tanszék
 • Dr. Kellermayer Miklós egyetemi tanár, dékán, igazgató, Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet
 • Dr. Kiss András egyetemi tanár,  igazgató, II. Sz. Patológiai Intézet
 • Dr. Kóbori László egyetemi tanár,  igazgató, Transzplantációs és Sebészeti Klinika
 • Dr. Kovács Gábor egyetemi tanár, igazgató, II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
 • Dr. Kovács József egyetemi tanár, igazgató, Magatartástudományi Intézet
 • Dr. Lakatos Péter András egyetemi tanár, mb. igazgató, Népegészségtani Intézet
 • Dr. Masszi Tamás egyetemi tanár, dékánhelyettes, igazgató, III. Sz. Belgyógyászati Klinika
 • Dr. Matolcsy András egyetemi tanár, dékánhelyettes, igazgató, I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet
 • Dr. Merkely Béla egyetemi tanár,  rektor, igazgató, Kardiológiai Tanszék-Kardiológiai Központ, tanszékvezető
 • Dr. Molnár Mária Judit egyetemi tanár, igazgató, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek  Intézete
 • Dr. Müller Veronika egyetemi tanár, igazgató, Pulmonológiai Klinika
 • Dr. Nagy Zoltán Zsolt egyetemi tanár, igazgató, Szemészeti Klinika
 • Dr. Németh Zsolt egyetemi docens, igazgató, Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika
 • Dr. Nyirády Péter egyetemi tanár, igazgató, Urológiai Klinika
 • Dr. Perczel-Forintos Dóra egyetemi tanár, tanszékvezető, Klinikai Pszichológia Tanszék
 • Dr. Polgár Csaba egyetemi tanár, tanszékvezető, Onkológiai Tanszék
 • Dr. Rényi-Vámos Ferenc egyetemi docens, mb. igazgató, Mellkassebészeti Klinika
 • Dr. Réthelyi János egyetemi tanár, igazgató, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika
 • Dr. Sárdy Miklós egyetemi tanár, igazgató, Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika
 • Dr. Sótonyi Péter egyetemi tanár, tanszékvezető, Érsebészeti Tanszék
 • Dr. Szabó Attila egyetemi tanár, klinikai rektorhelyettes, igazgató,  I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
 • Dr. Szabó Dóra egyetemi tanár, igazgató, Orvosi Mikrobiológiai Intézet
 • Dr. Szél Ágoston egyetemi tanár, igazgató, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
 • Dr. Szőke György egyetemi tanár, igazgató, Ortopédiai Klinika
 • Dr. Takács István egyetemi docens, igazgató, I. Sz. Belgyógyászati Klinika
 • Dr. Tamás László egyetemi tanár, igazgató, Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
 • Dr. Tordai Attila egyetemi tanár, igazgató, Kórélettani Intézet
 • Dr. Törő Klára egyetemi docens, igazgató, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet
 • Dr. Vásárhelyi Barna egyetemi tanár, igazgató, Laboratóriumi Medicina Intézet 

Állandó meghívottak

 • Dr. Szász Károly kancellár
 • Dr. Baumgartnerné Holló Irén gazdasági főigazgató, Gazdasági Főigazgatóság
 • Dr. Reichert Péter főigazgató, Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság
 • Dr. Karádi István egyetemi tanár, III. Sz. Belgyógyászati Klinika
 • Dr. Kovács Zsolt főigazgató, Jogi és Igazgatási Főigazgatóság
 • Boros András műszaki főigazgató, Műszaki Főigazgatóság
 • Dr. Szathmári Miklós egyetemi tanár, főigazgató, Orvosszakmai, Finanszírozási és Minőségbiztosítási Főigazgatóság
 • Riesz Istvánné igazgató, Ellenőrzési Igazgatóság
 • Dr. Pop Marcel igazgató, Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága
 • Dr. Csala Miklós egyetemi tanár, igazgatóhelyettes, Külföldi Hallgatók Titkársága
 • Dr. Kollai Márk egyetemi tanár, Külföldi Hallgatók Titkársága
 • Dr. Kiss Levente egyetemi adjunktus, igazgató, Oktatásmódszertani Centrum
 • Dr. Ligeti Erzsébet egyetemi tanár
 • Dr. Horányi János egyetemi docens, a SÉSZ képviseletében
 • Várszegi Kornélia igazgató, Testnevelési és Sportközpont
 • Dr. Lotz Gábor SÉSZ alelnök
 • Dr. Eperjesi Tímea Anna ÁOK dékáni hivatalvezető  

Hallgatói Önkormányzat képviselői                                                                                                        

 • Csirzó Ádám
 • Elblinger Zsuzsanna
 • Papp Zsombor Mátyás
 • Posta András
 • Stubnya Bence

Német Hallgatói Önkormányzat képviselő

 • Wiemann Katharina Elisabeth

Angol Hallgatói Önkormányzat képviselő  

 • Tapasztó Zsófia