Betűméret: A A A

Kari vezetők

Az Általános Orvostudományi Kar vezető tisztségviselői

A kari vezetőknek címzett leveleket kérem, hogy az aokdekan@med.semmelweis-univ.hu e-mail címre szíveskedjék eljuttatni.

dékán:

Dr. Hunyady László egyetemi tanár 

1085 Budapest, VIII. Üllői út 26. II. emelet 201. szoba 317-9057, 459-1500/55238 mellék, fax 266-0441

általános dékánhelyettes:

Dr. Masszi Tamás egyetemi tanár

1085 Budapest, VIII. Üllői út 26. II. emelet 201. szoba 317-9057, 459-1500/55238 mellék, fax 266-0441

graduális képzésért felelős dékánhelyettes:

Dr. Molnár Miklós egyetemi docens

1085 Budapest, VIII. Üllői út 26. II. emelet 201. szoba 317-9057, 459-1500/55238 mellék, fax 266-0441

szakorvos képzésért felelős dékánhelyettes:

Dr. Bereczki Dániel egyetemi tanár

1085 Budapest, VIII. Üllői út 26. II. emelet 201. szoba 317-9057, 459-1500/55238 mellék, fax 266-0441

kari gazdasági igazgató:

Hegedűs Judit 1085 Budapest, VIII. Üllői út 26. II. emelet 201. szoba 06-20-825-0154

 

A Kari Tanács tagjai:

Dr. Ács Nándor egyetemi tanár, igazgató, II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

Dr. Banczerowski Péter egyetemi tanár, tanszékvezető, Idegsebészeti Tanszék

Dr. Bánhegyi Gábor  egyetemi tanár, igazgató, Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet

Dr. Bereczki Dániel egyetemi tanár, dékánhelyettes, igazgató, Neurológiai Klinika

Dr. Bérczi Viktor egyetemi tanár, igazgató, Radiológiai és Onkoterápiás Klinika

Dr. Bucsky Péter egyetemi tanár, rektori biztos, Asklepios Campus Hamburg

Dr. Buzás Edit egyetemi tanár, igazgató, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet

Dr. Ferdinandy Péter  egyetemi tanár, igazgató, Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet

Dr. Gál János egyetemi tanár, igazgató, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika

Dr. Hangody László egyetemi tanár, tanszékvezető, Traumatológiai Tanszék

Dr. Harsányi László egyetemi tanár, igazgató, I. Sz. Sebészeti Klinika

Dr. Hunyady László egyetemi tanár, dékán,  igazgató, Élettani Intézet

Dr. Igaz Péter egyetemi tanár, igazgató, II. sz. Belgyógyászati Klinika

Dr. István Gábor egyetemi docens, igazgató, II. Sz. Sebészeti Klinika

Dr. Kalabay László egyetemi tanár, tanszékvezető, Családorvosi Tanszék

Dr. Keller Éva egyetemi tanár, igazgató, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet

Dr. Kellermayer Miklós egyetemi tanár, igazgató, Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet

Dr. Kiss András egyetemi tanár,  igazgató, II. Sz. Patológiai Intézet

Dr. Kissné Dr. Horváth Ildikó egyetemi tanár, mb. igazgató, Népegészségtani Intézet

Dr. Kovács József egyetemi tanár, igazgató, Magatartástudományi Intézet

Dr. Lang György egyetemi tanár,  igazgató, Mellkassebészeti Klinika

Dr. Losonczy György egyetemi tanár, igazgató, Pulmonológiai Klinika

Dr. Masszi Tamás egyetemi tanár, dékánhelyettes, igazgató, III.sz. Belgyógyászati Klinika

Dr. Matolcsy András egyetemi tanár, igazgató, I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet

Dr. Máthé Zoltán egyetemi tanár,  igazgató, Transzplantációs és Sebészeti Klinika

Dr. Merkely Béla egyetemi tanár,  klinikai rektorhelyettes, igazgató, Kardiológiai Tanszék-Kardiológiai Központ, tanszékvezető

Dr. Molnár Mária Judit egyetemi tanár, igazgató, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek  Intézete

Dr. Molnár Miklós egyetemi docens, graduális képzésért felelős dékánhelyettes, Kórélettani Intézet

Dr. Nagy Zoltán Zsolt egyetemi tanár, igazgató, Szemészeti Klinika

Dr. Németh Zsolt egyetemi docens, igazgató, Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika

Dr. Nyirády Péter egyetemi tanár, igazgató, Urológiai Klinika

Dr. Perczel-Forintos Dóra egyetemi tanár, tanszékvezető, Klinikai Pszichológia Tanszék

Dr. Polgár Csaba egyetemi tanár, tanszékvezető, Onkológiai Tanszék

Dr. Réthelyi János egyetemi docens, igazgató, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

Dr. Rigó János egyetemi tanár, igazgató, I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

Dr. Sárdy Miklós egyetemi tanár, igazgató, Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika

Dr. Sótonyi Péter egyetemi tanár, tanszékvezető, Érsebészeti Tanszék

Dr. Szabó András egyetemi tanár, igazgató, II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika

Dr. Szabó Attila egyetemi tanár, igazgató,  I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika

Dr. Szabó Dóra egyetemi tanár, igazgató, Orvosi Mikrobiológiai Intézet

Dr. Szathmári Miklós egyetemi tanár, igazgató, I. Sz. Belgyógyászati Klinika

Dr. Szél Ágoston egyetemi tanár, rektor, igazgató, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

Dr. Szőke György egyetemi tanár, igazgató, Ortopédiai Klinika

Dr. Tamás László egyetemi tanár, igazgató, Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika

Dr. Tordai Attila egyetemi tanár, igazgató, Kórélettani Intézet

Dr. Tretter László egyetemi tanár, igazgató, Orvosi Biokémiai Intézet

Dr. Vásárhelyi Barna egyetemi tanár, igazgató, Laboratóriumi Medicina Intézet

Dr. Wéber György egyetemi tanár, igazgató, Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Intézet  

 

Állandó meghívottak

Dr. Szász Károly kancellár

Dr. Borbélyné Balogh Zsuzsanna gazdasági főigazgató, Gazdasági Főigazgatóság

Dr. Reichert Péter főigazgató, Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság

Dr. Kovács Zsolt főigazgató, Jogi és Igazgatási Főigazgatóság

Boros András műszaki főigazgató, Műszaki Főigazgatóság

Dr. Valent Sándor főigazgató, Egészségügyi, Finanszírozási és Minőségbiztosítási Igazgatóság

Riesz Istvánné igazgató, Ellenőrzési Igazgatóság

Dr. Pop Marcel igazgató, Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága

Dr. Gerber Gábor igazgató, Szak- és Továbbképzési Igazgatóság

Dr. Mócsai Attila egyetemi tanár, igazgató, Külföldi Hallgatók Titkársága

Dr. Kollai Márk, Külföldi Hallgatók Titkársága

Dr. Ligeti Erzsébet egyetemi tanár

Dr. Horányi János egyetemi docens, a SÉSZ képviseletében

Várszegi Kornélia igazgató, Testnevelési és Sportközpont

Bárkovits Sarolta SÉSZ alelnök

Dr. Eperjesi Tímea Anna ÁOK dékáni hivatalvezető  

 

Hallgatói Önkormányzat képviselői                                                                 

Budai Marcell                                                                      

Ármós Richárd                                                                   

Gyulay Kata Klára 

Posta András                                                              

Stubnya Bence                                                                     

Szmodics Bálint Dávid

Német Hallgatói Önkormányzat képviselő

Oliver Bartsch          

Angol Hallgatói Önkormányzat képviselő  

Muaz Khodier