Betűméret: A A A

Kari vezetők

Az Általános Orvostudományi Kar vezető tisztségviselői

A kari vezetőknek címzett leveleket kérem, hogy az aokdekan@med.semmelweis-univ.hu e-mail címre szíveskedjék eljuttatni.

dékán:

Dr. Hunyady László egyetemi tanár 

1085 Budapest, VIII. Üllői út 26. II. emelet 201. szoba 317-9057, 459-1500/55238 mellék, fax 266-0441

általános dékánhelyettes:

Dr. Masszi Tamás egyetemi tanár

1085 Budapest, VIII. Üllői út 26. II. emelet 201. szoba 317-9057, 459-1500/55238 mellék, fax 266-0441

graduális képzésért felelős dékánhelyettes:

Dr. Molnár Miklós egyetemi docens

1085 Budapest, VIII. Üllői út 26. II. emelet 201. szoba 317-9057, 459-1500/55238 mellék, fax 266-0441

szakorvos képzésért felelős dékánhelyettes:

Dr. Bereczki Dániel egyetemi tanár

1085 Budapest, VIII. Üllői út 26. II. emelet 201. szoba 317-9057, 459-1500/55238 mellék, fax 266-0441

kari gazdasági igazgató:

Hegedűs Judit 1085 Budapest, VIII. Üllői út 26. II. emelet 201. szoba 06-20-825-0154

 

A Kari Tanács tagjai:

Dr. Ács Nándor egyetemi tanár, igazgató II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

Dr. Banczerowski Péter egyetemi docens, tanszékvezető Idegsebészeti Tanszék

Dr. Bánhegyi Gábor  egyetemi tanár, igazgató Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet

Dr. Bereczki Dániel egyetemi tanár, dékánhelyettes, igazgató Neurológiai Klinika

Dr. Bérczi Viktor egyetemi tanár, igazgató Radiológiai és Onkoterápiás Klinika

Dr. Bucsky Péter egyetemi tanár rektori biztos, Asklepios Campus Hamburg

Dr. Buzás Edit egyetemi tanár, igazgató Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet

Dr. Cseh Károly egyetemi tanár, igazgató Népegészségtani Intézet

Dr. Ferdinandy Péter  egyetemi tanár, igazgató Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet

Dr. Gál János egyetemi tanár, igazgató Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika

Dr. Hangody László egyetemi tanár, tanszékvezető Traumatológiai Tanszék

Dr. Harsányi László egyetemi tanár, igazgató I. Sz. Sebészeti Klinika

Dr. Horkay Ferenc egyetemi tanár, igazgató Szívsebészeti Tanszék

Dr. Hunyady László egyetemi tanár, dékán,  igazgató, Élettani Intézet

Dr. Igaz Péter egyetemi docens, igazgató, II. sz. Belgyógyászati Klinika

Dr. István Gábor egyetemi docens, igazgató II. Sz. Sebészeti Klinika

Dr. Kalabay László egyetemi tanár, tanszékvezető Családorvosi Tanszék

Dr. Keller Éva egyetemi tanár, igazgató Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet

Dr. Kellermayer Miklós egyetemi tanár, igazgató Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet

Dr. Kovács József egyetemi tanár, igazgató Magatartástudományi Intézet

Dr. Lang György egyetemi docens,  mb. igazgató Mellkassebészeti Klinika

Dr. Losonczy György egyetemi tanár, igazgató Pulmonológiai Klinika

Dr. Masszi Tamás egyetemi tanár, dékánhelyettes, igazgató, III.sz. Belgyógyászati Klinika

Dr. Matolcsy András egyetemi tanár, igazgató I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet

Dr. Máthé Zoltán egyetemi docens,  igazgató Transzplantációs és Sebészeti Klinika

Dr. Merkely Béla egyetemi tanár,  klinikai rektorhelyettes, igazgató, Kardiológiai Tanszék-Kardiológiai Központ, tanszékvezető

Dr. Molnár Mária Judit egyetemi tanár, igazgató Genomikai Medicina és Ritka Betegségek  Intézete

Dr. Molnár Miklós egyetemi docens, graduális képzésért felelős dékánhelyettes, Kórélettani Intézet

Dr. Nagy Zoltán Zsolt egyetemi tanár, igazgató Szemészeti Klinika

Dr. Németh Zsolt egyetemi docens, igazgató Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika

Dr. Nyirády Péter egyetemi tanár, igazgató Urológiai Klinika

Dr. Perczel-Forintos Dóra egyetemi docens, tanszékvezető Klinikai Pszichológia Tanszék

Dr. Polgár Csaba egyetemi tanár, tanszékvezető, Onkológiai Tanszék

Dr. Réthelyi János egyetemi docens, igazgató Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

Dr. Rigó János egyetemi tanár, igazgató I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

Dr. Sárdy Miklós egyetemi docens, igazgató Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika

Dr. Sótonyi Péter egyetemi docens, tanszékvezető Érsebészeti Tanszék

Dr. Szabó András egyetemi tanár, igazgató II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika

Dr. Szabó Attila egyetemi tanár, igazgató  I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika

Dr. Szabó Dóra egyetemi tanár, igazgató Orvosi Mikrobiológiai Intézet

Dr. Szathmári Miklós egyetemi tanár, igazgató I. Sz. Belgyógyászati Klinika

Dr. Szendrői Miklós egyetemi tanár, igazgató Ortopédiai Klinika

Dr. Szél Ágoston egyetemi tanár, rektor, igazgató Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

Dr. Tamás László egyetemi tanár, igazgató Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika

Dr. Tímár József egyetemi tanár,  igazgató II. Sz. Patológiai Intézet

Dr. Tordai Attila egyetemi docens, igazgató, Kórélettani Intézet

Dr. Tretter László egyetemi tanár, igazgató Orvosi Biokémiai Intézet

Dr. Vásárhelyi Barna egyetemi tanár, igazgató Laboratóriumi Medicina Intézet

Dr. Wéber György egyetemi tanár, igazgató Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Intézet  

 

Állandó meghívottak

Dr. Szász Károly kancellár

Dr. Borbélyné Balogh Zsuzsanna gazdasági főigazgató, Gazdasági Főigazgatóság

Dr. Reichert Péter főigazgató, Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság

Dr. Kovács Zsolt főigazgató, Jogi és Igazgatási Főigazgatóság

Boros András műszaki főigazgató, Műszaki Főigazgatóság

Dr. Valent Sándor főigazgató, Egészségügyi, Finanszírozási és Minőségbiztosítási Igazgatóság

Riesz Istvánné igazgató, Ellenőrzési Igazgatóság

Dr. Pop Marcel igazgató, Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága

Dr. Gerber Gábor igazgató, Szak- és Továbbképzési Igazgatóság

Dr. Mócsai Attila egyetemi tanár, igazgató, Külföldi Hallgatók Titkársága

Dr. Kollai Márk, Külföldi Hallgatók Titkársága

Dr. Karl Jürgen Oldhafer dékáni biztos

Dr. Ligeti Erzsébet egyetemi tanár

Dr. Horányi János egyetemi docens, a Magyar Orvosi Kamara képviseletében

Várszegi Kornélia mb. igazgató, Testnevelési és Sportközpont

Bárkovits Sarolta SÉSZ alelnök

Dr. Eperjesi Tímea Anna ÁOK dékáni hivatalvezető  

 

Hallgatói Önkormányzat képviselői

Báthori Gergő                                                                     

Budai Marcell                                                                      

Ármós Richárd                                                                   

Gyulay Kata Klára                                                               

Stubnya Bence                                                                     

Szmodics Bálint Dávid

Német Hallgatói Önkormányzat képviselő

Oliver Bartsch          

Angol Hallgatói Önkormányzat képviselő  

Mukkamala Chalapati Srinivasa