EREDMÉNYEK

A 2023. október 16-ai beadási határidővel meghirdetett „Master in Medical Education (MMed) képzési pályázat” című pályázatra beadott anyagok értékelése megtörtént, melynek alapján a támogatást a következő egyetemi oktató nyerte el:

Gyógyszerésztudományi Kar:
Dr. Dunkel Petra (Szerves Vegytani Intézet, egyetemi adjunktus)

Letöltés PDF-ben

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A pályázat célja

A projekt keretében 1 fő számára lehetőség nyílik a University of Dundee Masters in Medical Education online kurzusának elvégzésére, és így a Master in Medical Education  (MMed) fokozat megszerzésére. A projekten belül a finanszírozás nyomán cél, hogy az RRF-2.1.2-21-2022-00010 “A gyakorlati orvosképzés fejlesztése a Semmelweis Egyetemen” című projekthez kapcsolódóan a képzés során a posztgraduális diploma” (PGDip) szintű végzettséget 2026 áprilisig meg kell szereznie a támogatott oktatónak.

Pályázhatnak

A Semmelweis Egyetem bármely Karán kötelező tárgy oktatási tevékenységében részt vállaló, főállású, teljes munkaidőben foglalkozott oktató.

A támogatás elnyeréséhez benyújtandó:

A pályázat benyújtásának módja:

Kérjük a pályázati anyagokat, valamint a pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdéseiket a Semmelweis Egyetem Oktatásfejlesztési, -módszertani és -szervezési Központ számára a kiss.levente@semmelweis.hu címre eljuttatni.

Pályázatok beadásának határideje:                             2023. október 16. 12:00

A támogatás elbírálása:

A pályázatok a pályázók szakmai tapasztalata, motivációs levele, valamint a képzésük segítségével várhatóan elérhető oktatásfejlesztési javaslatok egyetemi kihatásának mértéke (potenciálisan érintett kurzusok, hallgatók, oktatók és vezetők száma) alapján kerülnek elbírálásra. A pályázatok elbírálásakor előnyt élveznek azok az oktatók, akik már aktívan részt vettek OFMSZK által korábban szervezett oktatóképzéseken, konferenciákon, pályázatokon.

Az elbírálás határideje:                                                     2023. október 24. 12:00

A támogatás forrása:                                                  

Jelen pályázat forrása a “posztgraduális diploma” (PGDip) szintű végzettség megszerzéséig (maximálisan 2026 áprilisáig) az RRF-2.1.2-21-2022-00010 “A gyakorlati orvosképzés fejlesztése a Semmelweis Egyetemen” című project. A Master in Medical Education (MMed) fokozat megszerzéséhez szükséges további képzés forrását az OFMSZK biztosítja.

A támogatás esetén járó kötelezettségek

A pályázat pozitív elbírálása esetén a támogatás módja a pályázó és az OFMSZK között támogatói okiratban kerül rögzítésre, és a támogatott pályázóval tanulmányi szerződés megkötésére is sor kerül, melyben a nyertes pályázó vállalja, hogy:

  • a képzés során 2026 áprilisáig “posztgraduális diploma” (PGDip) szintű végzettséget szerez,
  • A képzés segítségével legkésőbb 2028 áprilisáig Master in Medical Education (MMed) fokozatot szerez.

Mellékletek: 

A pályázati kiiírás letöltése PDF-ben

Budapest, 2023. szeptember 21.

Dr. Kiss Levente

igazgató, OFMSZK