Tisztelt Munkatársak!

 

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat az alábbiak szerint módosításra és közzétételre került:


1.) I.
1. rész – Általános Szervezeti és működési rendelkezések

Rövid összefoglaló: Jelen módosítást az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóságon kiemelt feladatok megjelenítése és ezen feladatok ellátására létrehozásra kerülő új szervezeti egység, továbbá a meglévő Igazgatóság elnevezése, a Klinikai Központ feladatait és struktúráját érintő döntések átvezetése, továbbá a Kollégiumok Igazgatóság feladatai és struktúrája tekintetében pontosítás indokolja.

A tartalom megtekinthető: I.1. rész – Általános Szervezeti és működési rendelkezések

Módosító szenátusi határozat: 25/2024. (IV.25.)                                

Hatálybalépés napja: 2024. május 1.

 

2.) I.7. rész – A tulajdonosi/alapítói joggyakorlással érintett gazdálkodó szervezetek

Rövid összefoglaló: A Szenátusi döntéssel a Semmelweis Egyetem tulajdonosi joggyakorlásával érintett gazdasági társaságot érintő módosítás történt a cégbírósági bejegyzéssel megegyezően.

A tartalom megtekinthető: I.7. rész – A tulajdonosi/alapítói joggyakorlással érintett gazdálkodó szervezetek

Módosító szenátusi határozat: 25/2024. (IV.25.)

Hatálybalépés napja: 2024. május 1.

3.) III.1. rész – Felvételi Szabályzat

Rövid összefoglaló: A módosítás az Egészségügyi Közszolgálati Kar és a Pető András Kar vonatkozásában a szabadon elkészített mintatantervű és képzési és kimeneti követelményű mesterképzéseinek felvételi feltételeit rögzítette.

A tartalom megtekinthető: III.1. rész – Felvételi Szabályzat

Módosító szenátusi határozat: 27/2024. (IV.25.)

Hatálybalépés napja: 2024. május 1.

4.) III.2. rész – Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

Rövid összefoglaló: a módosítás Egészségügyi Közszolgálati Kar Egészségügyi Menedzserképző Központ új mesterképzési szakára (az egészségügyi-minőségügyi betegbiztonsági menedzsment mesterképzési szak) és a Pető András Karon indítandó neurprehabilitációs mesterszakára vonatkozó rendelkezéseket rögzítette

A tartalom megtekinthető: III.2. rész – Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

Módosító szenátusi határozat: 27/2024. (IV.25.)

Hatálybalépés napja: 2024. május 1.

5.) III.4. rész – Térítési és Juttatási Szabályzat

Rövid összefoglaló: A Szenátusi döntés – az elmúlt évek tapasztalata alapján – a fellebbezéssel érintett kollégiumi felvételi kérelmek teljesítéséhez szükséges férőhelyek számát érinti.

A tartalom megtekinthető: III.4. rész – Térítési Juttatási Szabályzat

Módosító szenátusi határozat: 27/2024. (IV.25.)

Hatálybalépés napja: 2024. május 1.

 

 

Semmelweis Egyetem Jogi és Igazgatási Főigazgatóság