Tisztelt Munkatársak!

 

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat az alábbiak szerint módosításra és közzétételre került:

1) II. 1. rész – Az egyes munkakörök és vezetői megbízások betöltésével kapcsolatos követelmények

Rövid összefoglaló: Jelen módosítás a rekreációs szabadnapra vonatkozó általános rendelkezést fogalmaz meg az SZMSZ II.1. rész 5/A. §-ának kiegészítésével, illetve a rekreációs szabadnap részletszabályait rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás szabályozási körébe utalja.

A tartalom megtekinthető: II.1. rész – Az egyes munkakörök és vezetői megbízások betöltésével kapcsolatos követelmények

Módosító szenátusi határozat: 23/2024. (III.28.)                                

Hatálybalépés napja: 2024. április 6.

 

2) III. 4. rész – Térítési és Juttatási Szabályzat

Rövid összefoglaló: A módosítás egyrészt a nemzetközi sportolói ösztöndíj átlátható, a hallgatók számára megismerhető feltételrendszerének keretszabályait határozza meg, továbbá 2023.  évi pályázat tapasztalatai alapján a Fogorvostudományi Kar különös kari rendelkezéseinek pontosítását tartalmazza.

A tartalom megtekinthető: III.4. rész – Térítési és Juttatási Szabályzat

Módosító szenátusi határozat: 19/2024. (III.28.), 21/2024. (III.28.)

Hatálybalépés napja: 2024. április 6.

 

3.) III.4. rész – Melléklet

Rövid összefoglaló: a 2023. évi pályázat tapasztalatai alapján a Fogorvostudományi Kar különös kari rendelkezéseinek pontosítását tartalmazza.

A tartalom megtekinthető: III.4. rész – Melléklet

Módosító szenátusi határozat: 21/2024. (III.89.)

Hatálybalépés napja: 2024. április 6.

 

 

Semmelweis Egyetem Jogi és Igazgatási Főigazgatóság