RKE/10/2023. (VII.31.) számú rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás
a Semmelweis Egyetem, valamint a fenntartásában lévő klinikai központ, köznevelési és szakképzési intézmények létesítményeiben a villamosenergia takarékossági intézkedésekre vonatkozó szabályokról

 

 

A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (4) bekezdés d) pont da) alpontjában, valamint a 27. § (3) bekezdés d) pontjában foglalt hatáskörünkben eljárva a következő utasítást adjuk ki:

1. §

(1) Jelen utasítás személyi hatálya kiterjed a Semmelweis Egyetem és a fenntartásában lévő valamennyi köznevelési és szakképzési intézmények minden alkalmazottjára.

(2) Jelen utasítás tárgyi hatálya a Semmelweis Egyetem – kivéve a betegellátással és kutatási tevékenységgel közvetlenül érintett helyiségek (pl. műtők, állatházak) – és az Egyetem fenntartásában lévő köznevelési és szakképzési intézmények épületeiben megtartott maximumhőmérséklet szabályozásra terjed ki.

2. §

(1) A megnövekedett energiaárak következtében, a költségvetési egyensúly fenntartása érdekében az 1. § (2) bekezdés szerinti létesítményekben a fűtési szezonon kívüli időszakban a klímaberendezések használatával beállított hőmérséklet 25°C-nál alacsonyabb nem lehet.

(2) A klímaberendezések gazdaságos működését elősegítendő célszerű

a) délután/este távozáskor és reggel beérkezéskor, amikor a külső hőmérséklet alacsonyabb, a helyiséget alaposan átszellőztetni;

b) az árnyékolóberendezéseket napközben használni.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt hőmérsékletszabályozás betartásának napi szintű ellenőrzését a tömb- és kari gazdasági igazgatóságok kijelölt munkatársai végzik, alkalmi ellenőrzésre az Műszaki Főigazgatóság (a továbbiakban: MFI) munkatársai jogosultak.

(4) Azokban a helyiségekben, amelyekben a munkatársak az (1) bekezdésben foglalt szabályt megszegik az MFI jogosult a klímaberendezést – a költségek minimalizálása érdekében – egy hét időtartamra üzemen kívül helyezni.

(5) Egyéb elektromos eszközök tekintetében, kiemelten a világításra vonatkozó szabályok:

a) amennyiben a helyiségben senki sem tartózkodik, a villanyt le kell kapcsolni,

b) a munka végeztével minden elektromos fogyasztót ki kell kapcsolni a helyiségekben, ide nem értve a kutatás, betegellátás tevékenységet végző helyiségeket a biztonságos és folyamatos működés érdekében.

(6) A (5) bekezdésben foglalt szabályozás betartásának alkalmi ellenőrzésére a tömb- és kari gazdasági igazgatóságok kijelölt munkatársai, valamint az MFI munkatársai jogosultak, és amennyiben a szabály megsértését észlelik, úgy a szabályt megsértő munkatárssal szemben a munkáltatói jogkör gyakorlójánál munkáltatói intézkedést kezdeményeznek.

(7) Az 1. § (2) bekezdés szerinti létesítményekben a kiégett fénycsövek, izzók helyére kizárólag LED-es fényforrások szerelhetők be (egy világítótest kiégése esetén az egész helyiségben szükséges a csere), melynek betartásáért a tömb- és kari gazdasági igazgatóságok és a MFI munkatársai felelősek, akik ellenőrzik és biztosítják az épületekben elhelyezett tudatos energiafogyasztásra vonatkozó tájékoztató anyagok folyamatos elérhetőségét, valamint a szervezeti egységek vezetőinek figyelmét felhívják az ezzel kapcsolatos felelősségükre, valamint a felelősök intézkedéssel kapcsolatos jogkörére.

(8) A munkáltatói jogkör gyakorlója a dolgozói energiatudatosság fokozásának elősegítésére – edukatív céllal – az Egyetem honlapján https://semmelweis.hu/zoldegyetem/ és a következő linken https://www.youtube.com/watch?v=PRjsamaoh6k található kisfilmeket megtekintésre és az abban ismertetett energiatakarékossági tippeket alkalmazásra javasolja, melyek háztartásuk energiahatékony működtetésében is segítséget nyújtanak.

3. §

Jelen utasítás a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság alhonlapján történő közzététellel lép hatályba és visszavonásig érvényes.

 

Budapest, 2023. július 31.

 

                 Dr. Merkely Béla                         Dr. Pavlik Lívia                          Dr. Szabó Attila

                        rektor                                    kancellár                              a Klinikai Központ elnöke

 


RKE/10/2023. (VII.31.) számú rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás a Semmelweis Egyetem, valamint a fenntartásában lévő klinikai központ, köznevelési és szakképzési intézmények létesítményeiben a villamosenergia takarékossági intézkedésekre vonatkozó szabályokról aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
RKE/10/2023. (VII.31.) számú rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás