E/8/2022. (X.24.) SZ. REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS

 Testnevelés tantárgy óráinak látogatása alóli felmentésre irányuló hallgatói igények elbírálásának folyamatáról szóló R/2/2022. (VII.21.) számú rektori utasítás pénzügyi rendelkezésekkel történő kiegészítéséről

 

A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (4) bekezdés d) pontjában foglalt jogkörömben eljárva, továbbá a Szenátus 71/2022. (IX.26.) sz. határozatában foglaltaknak megfelelően a következő utasítást adom ki:

1. §

Az R/2/2022. (VII.21.) számú rektori utasítás a következő 4/A. § szakasszal egészül ki:

„4/A. §

A felmentésre irányuló eljárás költségeinek elszámolása

(1) A testnevelés tantárgy alóli felmentéssel kapcsolatos eljárás során felmerülő működési és üzemeltetési költségek a karokat terhelik a rendszer hallgatói igénybevételének súlyozott arányában.

(2) A felmentésre irányuló eljárás teljes működési és üzemeltetési költsége 11.500 Ft/45 perc az alábbi felosztás szerint:

a) a konzultáció végző orvos díja: 9.000 Ft/45 perc,

b) Semmelweis Egyetem Szakrendelő Intézet (SESZI) üzemeltetési költsége: 1.000 Ft/45 perc,

c) a SESZI által biztosított központi adminisztrátor díjazása: 1.500 Ft/45 perc.

(3) A (2) bekezdési szerinti költség valamennyi fizetendő adó- és járulékköltségeket tartalmazza.

(4) Egy hallgatói konzultáció 15 perces időtartamban kerül elszámolásra.

(5) A felmentésre irányuló eljárás költségének elszámolása havonta, utólagosan történik, a rendelési idő alapján. Ennek során a karok a hallgatói létszámmal arányosított működési költséget átkönyvelik a SESZI részére. Az átkönyvelést követően a SESZI igazgatója gondoskodik a szolgáltatási díj (2) bekezdés szerinti elosztásáról.”

2. § 

(1) Felhatalmazom a jogi és igazgatási főigazgatót jelen utasítás, valamint az R/2/2022. (VII.21.) számú rektori utasítás egységéges szerkezetben történő közzétételére.

(2) Jelen utasítás az Egyetem honlapján való közzététellel egyidejűleg hatályba lép.

 

Budapest, 2022.

 

Dr. Merkely Béla                     Dr. Pavlik Lívia                                

        rektor                                       kancellár  


E/8/2022. (X.24.) sz. rektori-kancellári utasítás testnevelés tantárgy óráinak látogatása alóli felmentésre irányuló hallgatói igények elbírálásának folyamatáról szóló R/2/2022. (VII.21.) számú rektori utasítás pénzügyi rendelkezésekkel történő kiegészítéséről aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
E/8/2022. (X.24.) sz. rektori-kancellári utasítás