RKE/8/2021. (XII.15.) sz. rektori-kancellári- klinikai központ elnöki utasítás

az egészségügyi tevékenységgel összefüggő kártérítési perekből származó fizetési kötelezettség megtérítésének módjáról

 

A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (4) d) da) alpontjában foglalt hatáskörünkben eljárva, a következő együttes utasítást adjuk ki:

 

Preambulum

Jelen utasítás kiadásának célja, hogy szabályozza a Semmelweis Egyetemet (a továbbiakban: Egyetem) terhelő, egy vagy több szervezeti egység tevékenységét érintő egészségügyi tevékenységgel összefüggő kártérítési per jogerős ítéletében megállapított, járadék típusú fizetési kötelezettség teljesítésének Egyetemen belüli eljárási rendjét.

 

1.§

(1) Az Egyetemet terhelő, egy vagy több szervezeti egység tevékenységét érintő egészségügyi tevékenységgel összefüggő kártérítési per jogerős ítéletében megállapított járadék típusú fizetési kötelezettség a per tárgyát képező egészségügyi tevékenységben közreműködő szervezeti egység vagy egységek (a továbbiakban: közreműködő szervezeti egységek) költségvetésének terhére kerül elszámolásra.

(2) Az (1) bekezdés szerinti fizetési kötelezettségnek a közreműködő szervezeti egységek pénzügyi keretei közötti megosztásának arányára a Perképviseleti Igazgatóság a Szervezeti és Működési Szabályzat I. 1. rész 65. § (6) a) – d) pontban megjelölt személyekkel folytatott, a per adataira épülő konzultáció eredménye alapján tesz javaslatot a Klinikai Központ elnöke részére a jogerős ítélet megérkezésétől számított 5 munkanapon belül.

(3) A Klinikai Központ elnöke a (2) bekezdése szerinti javaslat beérkezésétől számított 2 munkanapon belül döntéséről tájékoztatja a Perképviseleti Igazgatóságot.

(4) A Perképviseleti Igazgatóság a Klinikai Központ elnökének döntéséről haladéktalanul, de legkésőbb 1 munkanapon belül tájékoztatja a Pénzügyi Igazgatóságot.

 

2.§

Záró rendelkezések

(1) Jelen utasítás az egyetem honlapján történő közzététellel egyidejűleg hatályba lép és visszavonásig érvényes.

(2) A jelen utasítás rendelkezéseit a folyamatban lévő – ide értve az Egyetem által átvett jogerős ítélet szerint még nem teljesített 1.§ (1) bekezdés szerinti fizetési kötelezettséget is – ügyekben is alkalmazni kell.

(3) Jelen utasítás 1. § (2) bekezdésének a „a Szervezeti és Működési Szabályzat I. 1. rész 65. § (6) a) – d) pontban megjelölt személyekkel folytatott a per adataira épülő konzultáció eredménye alapján” szövegrész helybe 2022. január 1-én a „a Szervezeti és Működési Szabályzat I. 1. rész 65. § (6) bekezdése szerinti perszakértői előkészítő testülettel (PERSZE) közösen” szövegrész kerül.

 

Budapest, 2021. december 15.

 

Dr. Merkely Béla                     Dr. Pavlik Lívia                        Dr. Szabó Attila           

        rektor                                          kancellár                        a klinikai központ elnöke


RKE/8/2021. (XII.15.) sz. rektori-kancellári- klinikai központ elnöki utasítás az egészségügyi tevékenységgel összefüggő kártérítési perekből származó fizetési kötelezettség megtérítésének módjáról aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
RKE/8/2021. (XII.15.) sz. rektori-kancellári- klinikai központ elnöki utasítás