A szakgyógyszerész-képzés hallgatói értékelése


A minőségirányítási rendszer elvi alapjai

Az Egyetem vezetése elkötelezettséget érez egy korszerű minőségfejlesztési rendszer hatékony működtetése és teljes körű kiterjesztése iránt.

Az Egyetemen a 2013. évben tanúsította az SGS Hungária Kft. az ISO 9001:2008 standardok szerint. A rendszerkiépítés első lépésben részben valósult meg. Ez évente folyamatosan kiterjesztésre kerül a gyógyító-megelőző ellátás, oktatás, kutatás folyamataira és egységeire is. Az Egyetem Klinikáin, betegellátással foglalkozó egységeiben a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok követelményei is beépülnek a szabályzásokba.

A rendszer kiépítéssel és működtetéssel járó feladatok elvégzésére alkalmas szakértő csapat áll rendelkezésre. A Minőségbiztosítási Osztály az Orvosszakmai, Finanszírozási és Minőségbiztosítási Igazgatóság irányítása alatt működik.

A Semmelweis Egyetem küldetésnyilatkozata

A Semmelweis Egyetem minden dolgozója elkötelezetten tevékenykedik annak érdekében, hogy a XXI. századi Közép-Európa piacvezető orvos- és egészségtudományi egyetemének rangját kiérdemeljük és megőrizzük.

Egyetemünk Magyarországon és a fővárosban is vezető szerepre tör az egészségügyi ellátás, az egészségfejlesztés, az orvos-, egészség- és sporttudományi képzés, a kutatás és klinikai innováció, a legkorszerűbb orvostudományi technológiák kidolgozása, kipróbálása, bevezetése, és minden-napos használata területén. Az Egyetem vezetése elkötelezett, hogy magasan képzett emberi erőforrások és az általuk használt modern technológia révén az orvos-, egészség- és sporttudományok valamint az egészségügyi menedzsment területén Közép-Európa tudásközpontjaként tevékenykedjen.

A Semmelweis Egyetem aktívan hozzá kíván járulni a népegészségügyi trendek negatív irányának radikális megváltoztatásához.

A minőségbiztosítás dokumentációs rendszere

A Semmelweis Egyetemen működtetett Minőségirányítási rendszer a Működési és Módszertani Kézikönyv alapdokumentummal rendelkezik.

A Módszertani Kézikönyv tartalmazza a rendszer elvi alapjait, az alkalmazott nézőpontokat valamint a cél és mutatószám rendszert.

A Működési kézikönyv tartalmazza az egyes feladatkörökhöz (dékán, Minőségirányítási Bizottság elnöke, Minőségirányítási Bizottság, Minőségirányítási referensek, az adatbank, a Területileg Illetékes Bizottság, az egységek vezetői, az egységek minőségügyi kapcsolattartói és adatgazdái) tartozó feladat és felelősségi köröket.

A Gyógyszerésztudományi Kar külön Minőség- és Környezetirányítási Eljárás utasítással rendelkezik a „Szakképzési tevékenység felügyelete” címmel.

Teljesítményértékelés, ellenőrzés

A szakgyógyszerész képzésének, szakmai előrehaladásának ellenőrzése és értékelése a munkaprogram figyelembevételével történik. Az értékelések a leckekönyvben (index) kerülnek rögzítésre.

A szakgyógyszerész-képzés minőségértékelése

2013. év tavaszán került kialakításra a részben elektronikus úton (Evasys rendszer), részben papír alapon történő teljes minőségértékelési rendszer. A szakgyógyszerész-jelölt értékelheti a szakképzőhelyet, a tutor teljesítményét, illetve a törzsképzési tanfolyamokat. A minőségértékelést a Szak- és Továbbképzési Csoport végzi, amelyben részt vesz a Minőségbiztosítási Osztály képviselője, a Szak- és Továbbképzési Csoport képviselője, illetve több tutor is.