Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. szeptember 25.
539080 Összes oltás
  • 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet: az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól
  • 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről
  • 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakképzési rendszerrõl, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról