FRISS FELVÉTELI HÍREK!

Kérjük, hogy szíveskedjen magával hozni a személyes meghallgatásra egy a személy azonosításra alkalmas (személyi igazolvány, útlevél, diákigazolvány stb.) okmányt, valamint az  „Értesítés szóbeli meghallgatásról” tárgyú e-mailben említett önéletrajzot  tekintettel arra, hogy Egyetemünk most értesült arról, hogy az Oktatási Hivatal technikai okok miatt csak 2024. április közepétől teszi lehetővé dokumentum feltöltését az E-felvételi felületre.

Kérjük továbbá, hogy a fentiekben hivatkozott e-mail alján található kérdőívet mihamarabb szíveskedjenek kitölteni!

Felhívjuk a Fogorvostudományi Karra jelentkezők figyelmét, hogy az alábbi linken elérhető a manuális készség felmérő teszt rövid bemutató videója:

Pegboard Test (2) – Semmelweis Egyetem

A manuális készség felmérésen elért pontszám vizsgaponttá történő átszámításának táblázatait az alábbiakban találja:

Fogorvos szak

A feladatok összesített pontszáma Vizsgapont
40 alatt 0
41-48 12
49-55 14
56-62 16
63-69 18
70-től 20

 

Digitális fogászati tervezés szak

A feladatok összesített pontszáma Vizsgapont
40 alatt 0
41-48 17
49-55 19
56-62 21
63-69 23
70-től 25

 

A felvételi eljárás Változása a Semmelweis Egyetemen

A 339/2022. (IX. 7.) kormányrendelet több szempontból módosította a felsőoktatási felvételi rendszert. A rendelet 2024-től nagyobb lehetőséget biztosít az egyetemeknek arra, hogy meghatározzák, milyen tantárgyak középiskolai, érettségi eredményei és milyen további teljesítmények számítanak majd bele a felvételin elérhető 500 pontba.

A 2024-től életbelépő rendszerben az eddigi úgynevezett többletpontok intézményi pontokká változnak, így az egyetemek döntik el, mire adnak maximum 100 pontot a jelentkezőnek.

Intézményi pontok 

 •  A megszerezhető 100 intézményi pontból a Semmelweis Egyetemen 50 pont adható a nyelvtudás, a tanulmányi és művészeti versenyeken elért eredmény, a munkatapasztalat, a meglévő szakképesítés, vagy a középiskolai évek alatt elért sportteljesítmény alapján.
 • További legfeljebb 50 pont érhető el a kötelező szóbeli meghallgatáson, melynek egyes képzéseken a szakra jellemző készségek felmérése is részét képezi  (konduktor szakon alkalmassági vizsga, a Fogorvostudományi Karon manuális készség-felmérése).

Tájékoztatás a szóbeli meghallgatásról

A szóbeli beszélgetések kiindulási alapját az alábbi linken elérhető egyetemi edukációs filmek adják, ezekhez kapcsolódnak majd a meghallgatás kérdései, amelyek az érzelmek felismerésének képességére, a szociális helyzetfelismerésre, a motivációra, a stressz-terheléshez való viszonyra fókuszálnak. 

A szóbeli felvételi vizsgára felkészítő videók YouTube lejátszási listája →

Tájékoztatjuk, hogy a hosszabb időtartamú filmekben markerek segítségével kb. 10 percnyi szakasz került kijelölésre. Ezen filmek esetében a megjelölt rész képezi a szóbeli felvételi beszélgetés kiindulási alapját. 

A beszélgetés célja nem a tárgyi tudás mérése – nem kell „megtanulni” azokat – hanem a kompetenciák, a készségek és a motiváció feltérképezése.

A felvételi meghallgatáson szituációs gyakorlatokkal is találkoznak majd a jelentkezők, de azok csak lazán kapcsolódnak a videókhoz. A helyzetgyakorlatok típusos orvosláshoz kötődő helyzetek lesznek, a felvételizőknek rangsorolniuk kell az előre megadott lehetséges megoldásokat, a döntésüket pedig indoklással kell alátámasztaniuk.

Megjelölhető helyek

Az új eljárásrend szerint a felvételiző egy adott évben legfeljebb hat helyre (karra, szakra, szakképzésre, képzési helyre) jelentkezhet, de megjelölhet több finanszírozási formát is. Vagyis ha valaki ugyanazon szaknál az állami ösztöndíjjal támogatott és az önköltséges képzést is megjelöli, az egy jelentkezésnek számít.

Az érettségi vizsga eredményének számítása

Már 2023-ban az egyetemek határozzák meg szakonként, hogy mi az a legkevesebb pont, amivel felvételt nyerhet egy hallgató.

Amíg a felsőoktatási intézmények emelt szintű érettségi vizsga esetén az adott tantárgyból elért százalékos eredményt veszik figyelembe, addig a középszinten tett érettséginél a százalékos vizsgaeredmény mértékéhez rendelt pontokat a kormányrendeletben meghatározott módon kell figyelembe venni, pl. 100 százalékos eredményért itt csak 67 pont jár. 

A Semmelweis Egyetem esetében ennek főként az Egészségtudományi (ETK), a Pető András (PAK) és az Egészségügyi Közszolgálati Kar (EKK), vagy a Fogorvostudományi Kar (FOK) új képzésénél, a Digitális Fogászati Tervezés alapképzési szak esetében lesz jelentősége, ahol az emelt szintű érettségivel jelentős többletpontokat érhetnek el a felvételizők.

Tantárgyak

A rendelet arra is lehetőséget adott az egyetemeknek, hogy meghatározzák, a tanulmányi, valamint az érettségi pontok esetében, hogy melyik legyen az ötödik középiskolai, illetve az ötödik érettségi vizsgatantárgy, amely beleszámít majd a pontozásba. Szintén intézményi hatáskör annak megjelölése, hogy a különböző szakokon melyik két érettségi tantárgy teljesítése lesz kötelező, és ezek közül melyik tantárgyat kell emelt- vagy középszintű érettségivel teljesíteni. A Semmelweis Egyetemen az ETK valamennyi, a PAK konduktor és a FOK Digitális Fogászati Tervezés alapképzése esetében a tantárgyi lista változatlan marad, és az új rendelet értelmében ezekhez 2023-ban nem szükséges emelt szintű érettségit tenni.

 

Elérhetőségek:

E-mail cím: felveteli.iroda@semmelweis.hu 

 • Zibrinyiné Vendel-Mohay Luca
  kiemelt oktatásszervezési szakértő (Felvételi Iroda)
  +36 1 459 1500 /62314
 • dr. Hajdú Fanni
  oktatásszervezési szakértő (Felvételi Iroda)
  +36 1 459 1500 /62312
 • Gyenesné Pánczél Beáta
  kiemelt oktatásszervezési szakértő (Felvételi Iroda)
  +36 1 459 1500 /62313