Semmelweis Egyetem Külső Klinikai Tömb Parkolási Tájékoztató

A Külső Klinikai Tömb területén számos építési-, felújítási munkálat zajlik, melyek a területre történő be-, és kihajtást, illetve a parkolási rendet is nagyban befolyásolják. Az építési munkálatokkal érintett területek mérete folyamatosan változik, melynek következtében a szervezeti egységek-, a szállítók-, a mentők-, illetve a dolgozók parkolási lehetőségei is csökkennek.

A lezárás a Külső Klinikai Tömb olyan fokú túlterheltségéhez vezetett, amely már a betegellátást is veszélyezteti. A Tömb területén kialakított, mozgáskorlátozottak számára fenntartott helyeken általában egyetemi dolgozók parkolnak. Emiatt a mozgássérült betegek – akár rövid időre történő – parkoltatása nehézséget jelent.

A Műszaki Főigazgatóság a fentiekre tekintettel új – a rektor és a kancellár által jóváhagyott – parkolási koncepciót készített a helyzet kezelésére, az alábbi – mint elsődlegesen érvényesítendő – szempontok alapján:

  • A Tömb működéséhez szükséges forgalom biztosítása (szállító, mentő, betegszállító, szerviz).
  • A Külső Klinikai Tömb VIP forgalmának folyamatos biztosítása, a különböző tárgyalásokra, értekezletekre stb. érkező vendégkör fogadása.
  • A fennmaradó parkolóhelyek kihasználása, kiosztása a szervezeti egységek között.

A Tömb területén 243 db dolgozói, 5 db VIP, 11 db mozgáskorlátozott, 14 db mentő és 17 db rakodó/szervizes parkolóhely került kialakításra.

A mozgáskorlátozott parkolóhelyeket az egyetemi dolgozók nem használhatják, azokat kizárólag a Klinikára érkező és érvényes mozgáskorlátozott kártyával rendelkező látogatók vehetik igénybe.

A parkolóhelyek létszámarányosan kerültek kiosztásra a Tömb területén megtalálható összes szervezeti egység között. A rendelkezésre álló parkoló helyek számáról és annak helyéről a szervezeti egységek vezetői, kijelölt ügyintézői tájékoztatást kaptak. A szervezeti egységek parkolóhelyeinek kiosztását minden esetben az adott szervezet vezetője határozta meg. A parkolási rend betartásáért a Biztonságtechnikai Igazgatóság a felelős.  Az egészségügyi ellátás biztosításához minden szervezeti egység további, úgynevezett „ügyeleti kártyát” kapott, mellyel munkaidőn kívül a szervezeti egység saját helyeire lehet beállni.

A Külső Klinikai Tömb területére történő behajtás csak az ide kiállított érvényes számozott parkoló kártyával, vagy ügyeleti időben ügyeleti kártyával lehetséges. A területre történő belépéshez, a parkolási jogosultsággal rendelkezőknek, a számozott parkolókártyájukat kell használni. Belépés után csak a parkolókártyán feltüntetett számozott helyre szabad beállni és ott parkolni. A kártyát a gépjárműben jól látható helyre kell elhelyezni.

Az ügyeleti kártyával behajtó munkavállalók csak a saját szervezeti egységük helyeit használhatják parkolásra, amennyiben nem találnak ilyen helyet, úgy a Tömb területét el kell hagyni, más helyre nem lehet parkolni.

A VIP parkolóba parkolási jogosultságot kizárólag a Külső Klinikai Tömb Titkársága adhat.

A dolgozók számára használható parkolóhely számának növelése érdekében a Semmelweis Egyetem Elméleti Orvostudományi Központ -2. szintjén található parkolóban a Külső Klinikai Tömb 92 munkavállalója kapott helyet, ahová külön erre a helyszínre jogosító parkolási kártya került kiadásra.

A H-1082 Budapest, Futó utca 52. szám alatt, a Tömbtől körülbelül 500 méter távolságra található parkolóházban 75 db bérelt parkolóhely áll rendelkezésre az egyetemi dolgozóknak, melyek szintén létszámarányosan kerültek kiosztásra a szervezeti egységek között.

A parkolóhely igényléssel kapcsolatban a fent leírtak alapján forduljon a munkahelyi vezetőjéhez. Amennyiben a parkolással kapcsolatban további információra lenne szüksége, kérdése, vagy kérése merül fel küldjön üzenetet a parkolas@semmelweis-univ.hu e-mail címre.

 

Budapest, 2020. november 10.

 

Simon Mátyás
igazgató

 

 

 

Eredeti dokumentum letöltése