Semmelweis Egyetem Belső Klinikai Tömb Parkolási Tájékoztató

A Belső Klinikai Tömb területén számos építési-, felújítási munkálat zajlik, melyek a területre történő be-, és kihajtást, illetve a parkolási rendet is nagyban befolyásolják. Az építési munkálatokkal érintett területek mérete folyamatosan nő, melynek következtében a szervezeti egységek-, a szállítók-, a mentők-, illetve az egyetemi vezetőség parkolási lehetőségei csökkennek.

A lezárás a Belső Klinikai Tömb olyan fokú túlterheltségéhez vezetett, amely már a betegellátást is veszélyezteti. A lezárásra került területek miatt a VIP parkoló elvesztette eredeti funkcióját, mert azt már az egyetemi dolgozók használják. A fentieken túl a Tömb területén kialakított, mozgáskorlátozottak számára fenntartott helyeken általában egyetemi dolgozók parkolnak. Emiatt a mozgássérült betegek – akár rövid időre történő – parkoltatása nehézséget jelent.

A Műszaki Főigazgatóság a fentiekre tekintettel új – a rektor és a kancellár által jóváhagyott – parkolási koncepciót készített a helyzet kezelésére, az alábbi – mint elsődlegesen érvényesítendő – szempontok alapján:

  • A Tömb működéséhez szükséges forgalom biztosítása (szállító, mentő, betegszállító, szerviz).
  • Az egyetemi felső vezetők folyamatos parkolásának biztosítása.
  • A Központi Igazgatási Épület VIP forgalmának folyamatos biztosítása, a különböző tárgyalásokra, értekezletekre stb. érkező vendégkör fogadása.
  • A fennmaradó parkolóhelyek kihasználása, kiosztása a szervezeti egységek között.

A Tömb területén 34 db vezetői, 88 db dolgozói, 12 db VIP, 6 db beteg parkoló, 10 db mozgáskorlátozott, 14 db mentő és 18 db rakodó/szervizes parkolóhely került kialakításra.

A mozgáskorlátozott parkolóhelyeket az egyetemi dolgozók nem használhatják, azokat kizárólag a Klinikára érkező és érvényes mozgáskorlátozott kártyával rendelkező látogatók vehetik igénybe.

A parkolóhelyek létszámarányosan kerültek kiosztásra a Tömb területén megtalálható összes szervezeti egység között. A rendelkezésre álló parkoló helyek számáról és annak helyéről a szervezeti egységek vezetői, kijelölt ügyintézői tájékoztatást kaptak. A szervezeti egységek parkolóhelyeinek kiosztását minden esetben az adott szervezet vezetője határozta meg. A parkolási rend betartásáért a Biztonságtechnikai Igazgatóság a felelős.  Az egészségügyi ellátás biztosításához minden szervezeti egység további, úgynevezett „ügyeleti kártyát” kapott, mellyel munkaidőn kívül a szervezeti egység saját helyeire lehet beállni.

A Belső Klinikai Tömb területére történő behajtás csak az ide kiállított érvényes számozott parkoló kártyával, vagy ügyeleti időben ügyeleti kártyával lehetséges. A területre történő belépéshez, a parkolási jogosultsággal rendelkezőknek, a számozott parkolókártyájukat kell használni. Belépés után a parkolókártyán feltüntetett számozott helyre kell beállni és ott parkolni. A kártyát a gépjárműben jól látható helyre kell elhelyezni.

Az ügyeleti kártyával behajtó munkavállaló csak a saját szervezeti egységének helyeit használhatja parkolásra, amennyiben nem talál ilyen helyet, úgy a Tömb területét el kell hagynia, más helyre nem parkolhat.

A VIP parkoló összevonsára került és mérete megnőtt. Ide parkolási jogosultságot kizárólag a Rektori Titkárság, a Kancellári Titkárság, illetve a Műszaki Főigazgatóság adhat.

A dolgozók számára használható parkolóhely számának növelése érdekében a Semmelweis Egyetem Mária utcai parkoló fizetős része is dolgozói parkoló lett, így a korábbi 25 db parkolóhely helyett 54 dolgozó kapott helyet ezen a területen.

A H-1082 Budapest, Futó utca 52. szám alatt, a Tömbtől körülbelül 700 méter távolságra található parkolóházban 121 db bérelt parkolóhely áll rendelkezésre az egyetemi dolgozóknak, melyek szintén létszámarányosan kerültek kiosztásra a szervezeti egységek között.

A parkolóhely igényléssel kapcsolatban a fent leírtak alapján forduljon a munkahelyi vezetőjéhez. Amennyiben a parkolással kapcsolatban további információra lenne szüksége, kérdése, vagy kérése merül fel küldjön üzenetet a parkolas@semmelweis-univ.hu e-mail címre.

 

Budapest, 2020. november 10.

Simon Mátyás
igazgató

 

 

 

Eredeti dokumentum letöltése