Ahol a múlt és a jövő találkozik – a Semmelweis Egyetemen, Magyarország legrégebbi orvosképző intézményében közel 250 éves tradíció, tapasztalat és szaktudás alapozza meg az innovációs törekvéseket, a legmodernebb technológiák alkalmazását. Az oktatás, betegellátás és kutatás klasszikus hármas egységére épülő egyetem – egyedülálló szakegyetemként – kiemelt helyet foglal el a hazai felsőoktatásban, emellett Magyarország legnagyobb gyógyító intézménye, elismert, kiemelkedő kutatóhelye.

Bár Európa, és ezen belül Magyarország gazdasági helyzete nem kedvez a költséges felsőoktatási és egészségügyi szféra finanszírozásának, egyetemünk ragyogó hagyományai és kiemelkedő nemzetközi híre olyan pozíciót biztosít, amely bizakodásra ad okot. Hatalmas szellemi tőke van a birtokunkban, amelynek segítségével mindig úrrá tudunk lenni a kihívásokon.

A Semmelweis Egyetem öt karán évente több mint 1500 hallgató szerez diplomát, melyet számos országban elfogadnak, és amelynek nemzetközi elismertsége megkérdőjelezhetetlen. Végzett hallgatóink átlagosan kevesebb, mint 2 hónapon belül el tudnak helyezkedni bárhol a világban, és azt mondják, ismét a Semmelweis Egyetemet választanák, ha újra továbbtanulás előtt állnának. Objektív mérések is alátámasztják ezt a képet, mivel néhány hete a Semmelweis Egyetem a legnemzetköziesebb felsőoktatási intézmények rangsorában az igen előkelő 102. helyet kapta meg.

Különösen fontos kiemelni egyetemünk idegen nyelvű oktatási tevékenységét, amely a Semmelweis Egyetem névnek országon belül és külföldön egyaránt hatalmas ismertséget és elismertséget ad. Ma már a több mint 10 ezer hallgatónkból csaknem minden negyedik külföldi.

Egyetemünk különösen nagy hangsúly fektet az utánpótlás nevelésére, a tehetségek kiválasztására és gondozására. Rendkívül fontos a Kerpel-Fronius Tehetséggondozó Program elindulása, amely már a középiskolától fogva felkarolja a legtehetségesebb hallgatójelölteket, és megteremti számukra a lehetőséget, hogy egyetemi pályájukon a legsikeresebben haladjanak végig.

A Semmelweis Egyetem mindemellett 27 klinikájával és közel 8000 dolgozójával az ország egyik legnagyobb egészségügyi intézménye, a teljes lakosság szükségleteinek hat százalékát fedi le, amely évi több mint 2,3 millió eset ellátását jelenti. A klinikai munka szerves egységben működik az oktatással és a kutatással, amely mindhárom terület előnyére válik. Igyekszünk a lehető legszorosabb együttműködést kiépíteni az ugyancsak a progresszív betegellátás csúcsán álló országos intézményekkel. Kitűnő példa erre, hogy a közelmúltban az Országos Onkológiai Intézet bázisán működő Mellkassebészeti Klinikán Magyarországon először végrehajtottuk az első sikeres tüdőtranszplantációt.

Egyetemünk számára fontos küldetés a prevenció szemléletének terjesztése, amely az oktatási, betegellátási és a kutatási tevékenységet is érinti.

Az elmúlt évtizedben a kutatói munka fejlesztése egyre nagyobb hangsúlyt kapott. Nyolcvan részleg, illetve kutatócsoport több mint 1300 dolgozója, köztük nagyon sok fiatal, vesz részt az egyetemen folyó kutatási- és fejlesztőmunkában. A publikációs aktivitás jelentősen javult, az éves kumulatív impakt faktor megkétszereződött, jelenleg 2200 körüli az érték.

A Semmelweis Egyetem eddig kétszer nyerte el a megtisztelő kutató-elitegyetem címet. Az elmúlt évtizedben azt tűztük ki célul, hogy a Semmelweis Egyetem Magyarország és a közép-európai régió piacvezető intézményévé váljon az oktatás, a gyógyítás és a kutatás terén. Fontosnak tartom, hogy folytatódjanak e pozíció stabilizálását, megőrzését célzó törekvések. Egyetemünk hagyományai, hazai és nemzetközi hírneve arra kötelezi az egyetem vezetését, hogy ezt a szerepet ne csak megtartsa, hanem a mindenkori lehetőségekhez igazodó fejlesztésekkel, valamint az elérhető források mobilizálásával és bevonásával megszilárdítsa és folyamatosan építse. Mindeközben vallom: kiemelt szerepet kell, hogy kapjon az egyetem stabilitásának és egységének a megőrzése.

Dr. Szél Ágoston, rektor
2016. január