Dr. Ferdinandy Péter, tudományos és innovációs rektorhelyettes

Születési hely, idő:

Budapest, 1966

Tanulmányok:

 • MBA diploma (angol nyelven), Minőségmenedzsment, illetve Gazdaság és Pénzügy szakirányok (oklevél száma: PT E 001215 2569) (2004)
 • BME, Közgazdaságtudományi Kar (2000-2003)
 • Orvosi diploma, Summa cum laude (oklevél száma: 49/1991) (1991)
 • Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Kara (1985-1991)
 • Rózsa Ferenc Gimnázium angol tagozat, Békéscsaba (1981-1985)
  • Irinyi János Országos Kémiaverseny: országos 8. helyezés (1983)
  • Budó Ágoston Fizika Emlékverseny: 2. helyezések (1984, 1985)

Tudományos fokozatok:

PhD doktori fokozat: (SZOTE, 1995. dec., Summa cum laude, oklevél:12/1996),

MTA doktori fokozat: (2004. április 23., oklevél száma: 4301) 

Habilitáció:

Debreceni Egyetem, 2001
Habilitációs előadás tárgya: farmakológia

Szakképesítés:

Klinikai farmakológia szakorvosi diploma (SOTE, 1999, diploma száma: 1085/1999)

Munkahelyek, beosztások:

2011 – Semmelweis Egyetem, Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet, intézetigazgató egyetemi tanár
2006 – 2007 SZTE, innovációs és ipari kapcsolatok igazgatója
2002 – 2010 SZTE, ÁOK kari innovációs igazgató
2005 – 2011 Egyetemi tanár, SZTE, ÁOK, Biokémiai Intézet, 2011-től részállásos
2001 – Spin-off vállalkozás alapító ügyvezető: Pharmahungary csoport (www.pharmahungary.com)
2001 – 2005 SZTE, ÁOK, Biokémiai Intézet, egyetemi docens
2001 – 2003 Kardiovaszkuláris Projectvezető, Biorex RT.
1997 – 2000 SZOTE Biokémiai Intézet, egyetemi adjunktus
1997 – 1999 University of Alberta, Dept Pharmacology, postdoktori ösztöndíjas
1993 – 1996 SZOTE Biokémiai Intézet, tudományos munkatárs, a kardiovaszkuláris kutatócsoport alapítója (www.cardiovasc.com)
1991 – 1994 SZOTE Élettani Intézet, Akadémiai ösztöndíjas
1988 – 1991 SZOTE Gyógyszertani Intézet, demonstrátor

Graduális és posztgraduális oktatási tapasztalatok:

Farmakológia: SZOTE Gyógyszertani Intézet (1989 – 1991) 
University of Alberta, Department of Pharmacology (1997 – 1999) 
Semmelweis Egyetem, Farmakológiai Intézet (2004 – )
Élettan: SZOTE Élettani Intézet (1991 – 1994)
SZOTE Biokémiai Intézet (1993 – )
Egyetemi doktori (PhD) programok: Semmelweis Egyetem, Gyógyszertudományok (2011 – )
SZTE, Biokémia, biofizika, és sejtbiológia (1995 – )
University of Alberta, Pharmacology (1997 – 1999)

Tudományos vezetői munka főbb adatai:

2011-től a Kardiovaszkuláris és Metabolikus Kutatócsoport vezető a Semmelweis Egyetem Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézetében.
1994-től Kardiovaszkuláris Kutatócsoport vezető az SZTE ÁOK Biokémiai Intézetében. Részleteket lsd www.cardiovasc.com
Vezetésem alatt dolgozó, illetve dolgozott PhD-hallgatók száma: 20 felett
Témavezetésem alatt elkészült és megvédett PhD-disszertációk száma: 5
Vezetésem alatt dolgozó ill. dolgozott TDK-s hallgatók száma: 50 felett
Témavezetésem alatt elkészült TDK-dolgozatok: 50 felett
Témavezetésem alatt elkészült egyetemi szakdolgozatok száma: 18

Elnyert fontosabb alap és alkalmazott kutatási támogatások:

AHFMR & MRC Canada, 1998-1999 (témavezető)
NATO LST.CLG.976650, 2000-2002 (magyar témavezető)
MKM FKFP 0057/2001, 2001-2003 (témavezető)
NKFP (1/040), 2001-2004 (konzorciumi tag)
NKFP (1/001), 2001-2004 (konzorciumi tag)
OTKA (T046417) 2004-2007 (témavezető)
NKTH-RET: 2005-2008 (konzorciumi tag)
Wellcome Trust, 2004-2007 (magyar témavezető)
Asboth Oszkár 2006-2009 (konzorciumi tag)
Jedlik Ányos MMP 2007-2010 (konzorciumvezető)
Jedlik Ányos MedFood 2008-2012 (konzorciumi tag)
Jedlik Ányos ES2HEART 2008-2011 (konzorciumi tag)
TAMOP Teranosztika 2009-2012 (AOK koordinator)
OTKA-FWF 2013-2015 (témavezető)
EFSD, 2013-2015 2013-2015 (témavezető)
OTKA K 109737 2013-2016 (témavezető)
OTKA KH125570 2017-2019 (témavezető)
NVKP Nemzeti Szivpr. 2016-2019 (altémavezető)
COST-Action CA16225 2017-2020 (vice-chair)
FIKP-SE Terápiás program 2018-2019 (programvezető)

Tudományos kitüntetések:

1999 International Society for Heart Reseach, “Young Investigator Award” első díj
1994 Magyar Kardiológusok Társasága, Fiatal Kardiológusok Pályázata, első díj
1991 “Apáthy István” Emlékérem (Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem kitüntetése tudományos és tanulmányi munkáért)
1989 “PRO SCIENTIA” Aranyérem (Országos TDK Tanács és a Magyar Tudományos Akadémia kitüntetése, tudományos és tanulmányi és eredményekért)

Ösztöndíjak:

2013 – 2014 Szentágothai professzori ösztöndíj
2002 – 2005 Széchenyi professzori ösztöndíj
1999 – 2002 MTA Bólyai ösztöndíj
1998 – 1999 MRC, Canada és Alberta Heritage Foundation for Medical Research, posztdoktori ösztöndíj és kutatási támogatás
1997 – 1998 Eötvös ösztöndíj (6+3 hónap)
1996 – 1997 OTKA posztdoktori ösztöndíj
1989 – 1991 Köztársasági ösztöndíj

Tudományos közéleti tevékenységek:

2010 – 2018 European Society for Cardiology, Working Group of Cellular Biology, (vice chair – chair – past chair)
2010 – 2016 International Society for Heart Research, European Section Committee (president elect – president – past president)
2002 – Tudományos Bizottsági Tag, Szegedi Tudományegyetem, Orvosi kar
2001 – Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológus társasági tag
1996 – European Society for Cardiology, Working Group of Cellular Biology, tag
1993 – International Society for Heart Research, tag
1993 – Magyar Kardiológiai Társasági tag
1990 – “Pro Renovanda Cultura Hungariae” Diákok a Tudományért szakalapítvány, kuratóriumi tag
1989 – 1991 Országos TDK Tanács Orvostudományi Szekciója, diák-alelnök

 Szakfolyóirat szerkesztői tevékenység:

 • Br J Pharmacol (Reviews Editor, Guest Editor, impakt factor 4.9)
 • J Mol Cell Cardiol (Editor, impakt factor 5.1)
 • Basic Res Cardiol (Editor, impakt factor 5.9)
 • J Pharmacol Tox Methods (Editor, impakt factor 2.2)
 • Vascular Pharmacology (Editor, impakt factor 3.7)

Egyéb lektori tevékenység:

OTKA, NKTH, National Research Fund South Africa, ANR Franciaország, Wellcome Trust, UK felkért bíráló, számos nemzetközi szakfolyóirat

Nyelvismeret:           

 • angol szakmai felsőfokú állami nyelvvizsga (SZ001046/1990), TOEFL 1997: 600 pont
 • német, alapfokú társalgás

Scientometriai adatok:

 • „Higly Cited 2014” kutató – www.highlycited.com – hazánkból egyedül az orvosbiologógiai tudományokból
 • „Highly Cited 2017” kutató – hazánkból egyedül az összes tudományterületet beleértve
 • Nemzetközi közlemények száma (PubMed): 200 felett
  – ezek összes impakt faktora a legfrissebb lista alapján: 800 felett
 • Idézetek száma: 10e felett (Google Scholar), független 6000 felett (lsd MTMT)
  – 100-nál többször idézett közlemények száma: 25 (Google Scholar)
 • Hirsch Index: 56 (Google Scholar)
 • Nemzetközi könyvfejezetek száma: 4
 • Szabadalom családok száma: 5
 • Tankönyv fejezetek száma: 6
 • Tankönyv (főszerkesztő): 1

 

← Vissza a vezető tisztségviselőkhöz…