Betűméret: A A A

Dékáni Hivatal

ELÉRHETŐSÉG:

1085 Budapest, Üllői út 26. II. emelet 201. szoba
Postacím: 1085 Budapest Üllői út 26. 1428 Budapest, Pf.2.

Hivatalvezető: Dr. Eperjesi Tímea Anna

A Dékáni Hivatal legfontosabb feladatai:

A Dékáni Hivatal a dékán közvetlen irányításával működő szervezeti egység. Feladata az Általános Orvostudományi Karon folyó képzés adminisztratív irányítása, működésének biztosítása.

  • A graduális hallgatók felvételével és képzésével kapcsolatos teendők
  • Az SE ÁOK szakképzési rendszeréhez csatlakozó, végzett orvosok szakképzésével kapcsolatos teendők
  • Az 1999. évet megelőzően diplomát szerzett orvosok szakképzésével, valamint az egyéb, speciális szakképzésekkel kapcsolatos teendők.

 Tisztelt Hallgató!

Kérem, hogy tanulmányi ügyeivel kapcsolatban a Tanulmányi csoport évfolyamügyintézőjénél szíveskedjék érdeklődni. Az elérhetőségek név szerinti bontásban lejjebb találhatók.  

Dékáni
titkárság

 DÉKÁNI TITKÁRSÁG

Telefon :317-9057
Fax: 266-0441
1085 Budapest, Üllői út 26. II. emelet 201.

Ügyfélfogadás:

hétfő, péntek: 9.00 – 12.00 óráig
kedd: az ügyfélfogadás szünetel
szerda: 13.00 – 15.00 óráig
csütörtök: 13.00 – 16.00 óráig 

dr. Eperjesi Tímea Anna
hivatalvezető
459-1500/55238eperjesi.timea@med.semmelweis-univ.hu
dr. Nagy Marianna
hivatalvezető-helyettes
459-1500/55356nagy.marianna@med.semmelweis-univ.hu
dr. Sajó Konstantinné
titkárságvezető
459-1500/55355sajo.konstantinne@med.semmelweis-univ.hu
Kovácsné Gaál Zsuzsanna
előadó
459-1500/55398gaal.zsuzsanna@med.semmelweis-univ.hu
Angyal Alexandra
ügyintéző
459-1500/55397angyal.alexandra@med.semmelweis-univ.hu
Molnárné Juhász Melinda
ügyintéző
459-1500/55325molnarne.juhasz_melinda@med.semmelweis-univ.hu
Pusztai Gyöngyike
ügyintéző
459-1500/55357pusztai.gyongyike@med.semmelweis-univ.hu
Mihócza Magdolna
előadó
459-1500
hosszabb szabadságon
 

A kari vezetőknek címzett leveleket kérem, hogy az aokdekan@med.semmelweis-univ.hu e-mail címre szíveskedjék eljuttatni.

Az ÁOK Dékáni Hivatal részére címzett leveleket a titkarsag.aokdekani@med.semmelweis-univ.hu email címre kérjük megküldeni.

Gazdasági
ügyek

Gazdasági Csoport

 Fax: 267-0674, 459-1500/55441
1085 Budapest, Üllői út 26. II. emelet 216. 

Ügyfélfogadás:

Hétfő-szerda: 13.30-16.00
péntek: 9.00-11.30

kedden és csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel

Gelóczi Miklósné
csoportvezető
459-1500/55252geloczi.miklosne@med.semmelweis-univ.hu
Albrechtovics Károlyné
előadó
459-1500/55403albrechtovics.karolyne@med.semmelweis-univ.hu
Hámori Alexandra
előadó
459-1500/55328hamori.alexandra@med.semmelweis-univ.hu
Krompholcz Katalin
ügyvivő szakértő
459-1500/55234krompholcz.katalin@med.semmelweis-univ.hu
Szandi Éva
ügyintéző
459-1500/55284szandi.eva@med.semmelweis-univ.hu
Váradiné Hajnal Teréz
ügyintéző
459-1500/55379hajnal.terez@med.semmelweis-univ.hu

 

Tanulmányi
Osztály

GRADUÁLIS K É P Z É S

1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. I. emelet E15. 

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 9.00 – 12.00 óráig
kedd: 9.00-12.00 óráig
szerda: 13.00 – 15.00 óráig
csütörtök: 13.00 – 16.00 óráig

péntek: az ügyfélfogadás szünetel

 

 

Tanulmányi Csoport (I.)

dr. Béda Zsuzsanna
osztályvezető
459-1500/56589beda.zsuzsanna@med.semmelweis-univ.hu
Balogh Szilvia
előadó,
III. évfolyam
459-1500/56588balogh.szilvia@med.semmelweis-univ.hu
Sándor Anikó
ügyintéző,
I. évfolyam
459-1500/56590sandor.aniko@semmelweis-univ.hu
Tóthné Varga Melitta
ügyintéző
459-1500/56557tothne-varga.melitta@med.semmelweis-univ.hu
Zsiskó Andrea
ügyintéző,
V. évfolyam
459-1500/56591zsisko.andrea@med.semmelweis-univ.hu

Tanulmányi  Csoport (II.)

Frittmann Anikó
csoportvezető
459-1500/56592frittmann.aniko@med.semmelweis-univ.hu
Farkas Fanni
ügyintéző
459-1500/56554farkas.fanni@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Dunai Józsefné
ügyvivő szakértő,
VI. évfolyam
459-1500/56598dunai.jozsefne@med.semmelweis-univ.hu
Kuruczné Vadász Nikolett
ügyintéző,
IV. évfolyam
459-1500/56587vadasz.nikolett@med.semmelweis-univ.hu
Simonné Sárközi Valéria
ügyintéző,
II. évfolyam
459-1500/56594sarkozi.valeria@med.semmelweis-univ.hu

Nyilvántartási  Csoport

1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. I. emelet E15. 

Bodzsár Sára
csoportvezető
459-1500/56595bodzsar.sara@med.semmelweis-univ.hu
Pap László
ügyintéző
459-1500/56597pap.laszlo@med.semmelweis-univ.hu

  

Szakorvos-
képzés

SZAKORVOSKÉPZÉS

Tanulmányi  Csoport

Telefon : 267-0666
Fax: 266-1972
1085 Budapest, Üllői út 26.  fsz. 17. 

Ügyfélfogadás:

ÜGYFÉLKAPU

Az ügyintézők ügyfélfogadási idejéről az ÁOK honlapján szakorvosképzés fül alatt tud informálódni.  

Bella Anita
csoportvezető
459-1500/55200bella.anita@med.semmelweis-univ.hu
Matus Krisztina
csoportvezető
459-1500/55411matus.krisztina@med.semmelweis-univ.hu
Baráthné M. Mária
ügyintéző
459-1500/55384barathne.maria@med.semmelweis-univ.hu
Bitter Bianka
ügyintéző
459-1500/55268bitter.bianka@med.semmelweis-univ.hu
Bobák-Kálló Tünde
ügyintéző
459-1500/55278bobak-kallo.tunde@med.semmelweis-univ.hu
Borza Melinda
ügyintéző
459-1500/55293borza.melinda@med.semmelweis-univ.hu
Évinger Ágnes
ügyintéző
459-1500/55292evinger.agnes@med.semmelweis-univ.hu
Hegedűs Erika
ügyintéző
459-1500/55257hegedus.erika@med.semmelweis-univ.hu
Molnár Vivien
ügyintéző
459-1500/55291molnar.vivien@med.semmelweis-univ.hu
Nagy Zsófia
ügyintéző
459-1500/55362nagy.zsofia1@med.semmelweis-univ.hu
Oláh Tünde
ügyintéző
459-1500/55483olah.tunde@med.semmelweis-univ.hu
Pázmány Katalin
ügyintéző
459-1500/55479pazmany.katalin@med.semmelweis-univ.hu
Polakovics Judit
ügyintéző
459-1500/55300polakovics.judit@med.semmelweis-univ.hu
Pozsonyi Nikoletta
ügyintéző
459-1500/55480pozsonyi.nikolett@med.semmelweis-univ.hu
Soósné Korpás Tünde
ügyintéző
459-1500/55257korpas.tunde@med.semmelweis-univ.hu
Szepesi Csilla
ügyintéző
459-1500/55478szepesi.csilla@med.semmelweis-univ.hu
Móder Judit
csoportvezető
hosszabb szabadságon
Balázs Éva
ügyintéző
hosszabb szabadságon
Bálint Krisztina
ügyintéző
hosszabb szabadságon

 

Egyéb Egészségügyi Szakirányú Szakképzések, Licencképzés
1085 Budapest, Üllői út 26.  fsz. 18.

Ügyfélfogadás:

hétfő-szerda: 13.30-16.00
péntek: 9.00-11.30

kedden és csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel 

Újhegyi Erika
ügyintéző
459-1500/55249ujhegyi.erika@med.semmelweis-univ.hu

Egyéb egészségügyi szakirányú szakképzések: klinikai szakpszichológia, pszichoterápia, neuropszichológiai szakpszichológia, klinikai biokémia, klinikai mikrobiológia, klinikai sugárfizika, molekuláris biológiai diagnosztika 

Akkreditációs
Csoport

Akkreditációs és Rendszerbevételi Csoport

Telefon: 459-1500/55216
1085 Budapest, Üllői út 26.  fsz. 18.

Ügyfélfogadás:

hétfő-szerda: 13.30-16.00
péntek: 9.00-11.30

kedden és csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel

Takács Éva
csoportvezető
459-1500/55216takacs.eva@med.semmelweis-univ.hu
Benedek Lilla
ügyintéző
459-1500/55352benedek.lilla@med.semmelweis-univ.hu
dr. Szücsi Karolina Eszter
ügyintéző
459-1500/55273szucsi.eszter@med.semmelweis-univ.hu
Szabó Virág Bernadett
ügyintéző
459-1500/55267szabo.virag@med.semmelweis-univ.hu