ELÉRHETŐSÉG:

1085 Budapest, Üllői út 26. II. emelet 201. szoba
Postacím: 1085 Budapest Üllői út 26. 1428 Budapest, Pf.2.

Hivatalvezető: Dr. Eperjesi Tímea Anna

A Dékáni Hivatal legfontosabb feladatai:

A Dékáni Hivatal a dékán közvetlen irányításával működő szervezeti egység. Feladata az Általános Orvostudományi Karon folyó képzés adminisztratív irányítása, működésének biztosítása.

  • A graduális hallgatók felvételével és képzésével kapcsolatos teendők
  • Az SE ÁOK szakképzési rendszeréhez csatlakozó, végzett orvosok szakképzésével kapcsolatos teendők
  • Az 1999. évet megelőzően diplomát szerzett orvosok szakképzésével, valamint az egyéb, speciális szakképzésekkel kapcsolatos teendők.

Tisztelt Hallgató!

Kérjük, hogy tanulmányi ügyeivel kapcsolatban a Tanulmányi Osztály évfolyamügyintézőjénél szíveskedjék érdeklődni. 
Az elérhetőségek név szerinti bontásban lejjebb találhatók.  

Dékáni
titkárság

DÉKÁNI TITKÁRSÁG

Telefon: 317-9057
Fax: 266-0441
1085 Budapest, Üllői út 26. II. emelet 201.

ÜGYFÉLFOGADÁS:

Dékáni Hivatal Titkársága

hétfő: 9.00 – 12.00 óráig
kedd: az ügyfélfogadás szünetel
szerda: 13.00 – 15.00 óráig
csütörtök: 13.00 – 16.00 óráig 
péntek: 9.00 – 12.00 óráig

dr. Eperjesi Tímea Anna
hivatalvezető
459-1500/55238eperjesi.timea@med.semmelweis-univ.hu
Angyal Alexandra
titkárságvezető
459-1500/55397angyal.alexandra@med.semmelweis-univ.hu
dr. Nagy Marianna
ügyvivő szakértő
459-1500/55356nagy.marianna@med.semmelweis-univ.hu
Kovácsné Gaál Zsuzsanna
előadó
459-1500/55398gaal.zsuzsanna@med.semmelweis-univ.hu
Faragó Anita
ügyintéző
459-1500/55357farago.anita@med.semmelweis-univ.hu
Évinger Ágnes
ügyintéző
459-1500/55355evinger.agnes@med.semmelweis-univ.hu
Mihócza Magdolna
előadó
459-1500
hosszabb szabadságon
 

A kari vezetőknek címzett leveleket kérem, hogy az aokdekan@med.semmelweis-univ.hu e-mail címre szíveskedjék eljuttatni.

Az ÁOK Dékáni Hivatal részére címzett leveleket a titkarsag.aokdekani@med.semmelweis-univ.hu email címre kérjük megküldeni.

Gazdasági
ügyek

GAZDASÁGI CSOPORT

Tel: 459-1500/55441
Fax: 267-0674

1085 Budapest, Üllői út 26. II. emelet 216

ÜGYFÉLFOGADÁS:

hétfő: 13.30 – 15.30
szerda: 13.30 – 15.30
péntek: 9.00 – 10.50

kedden és csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel

Bejelentkezés ÜGYFÉLKAPUN keresztül.

Gelóczi Miklósné
csoportvezető
459-1500/55252geloczi.miklosne@med.semmelweis-univ.hu
Hámori Alexandra
előadó
459-1500/55328hamori.alexandra@med.semmelweis-univ.hu
Szandi Éva
ügyintéző
459-1500/55403szandi.eva@med.semmelweis-univ.hu

 

Tanulmányi
Osztály

GRADUÁLIS KÉPZÉS

1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. I. emelet E15. 

ÜGYFÉLFOGADÁS:

hétfő: 9.00 – 12.00 óráig
kedd: az ügyfélfogadás szünetel
szerda: 13.00 – 15.00 óráig

csütörtök: 13.00 – 16.00 óráig

péntek: 9.00-12.00 óráig

 

Tanulmányi Csoport (I.)

dr. Béda Zsuzsanna
osztályvezető
459-1500/56589beda.zsuzsanna@med.semmelweis-univ.hu
Száfián-Bella Anita
459-1500/56556bella.anita@med.semmelweis-univ.hu
Balogh Szilvia
előadó,
IV. évfolyam
459-1500/56588balogh.szilvia@med.semmelweis-univ.hu
Sándor Anikó
ügyintéző,
II. évfolyam
459-1500/56590sandor.aniko@semmelweis-univ.hu
Tóthné Varga Melitta
ügyintéző
459-1500/56557tothne-varga.melitta@med.semmelweis-univ.hu
Zsiskó Andrea
ügyintéző,
VI. évfolyam
459-1500/56591zsisko.andrea@med.semmelweis-univ.hu

Tanulmányi  Csoport (II.)

Frittmann Anikó
csoportvezető
459-1500/56592frittmann.aniko@med.semmelweis-univ.hu
Matus Krisztina
ügyintéző
459-1500/56559matus.krisztina@med.semmelweis-univ.hu
Oláh Tünde
ügyintéző
459-1500/56558olah.tunde@med.semmelweis-univ.hu
Farkas Fanni
ügyintéző
459-1500/56554farkas.fanni@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Dunai Józsefné
ügyvivő szakértő,
I. évfolyam
459-1500/56598dunai.jozsefne@med.semmelweis-univ.hu
Molnárné Juhász Melinda
ügyintéző,
V. évfolyam
459-1500/56587molnarne.juhasz_melinda@med.semmelweis-univ.hu
Simonné Sárközi Valéria
ügyintéző,
III. évfolyam
459-1500/56594sarkozi.valeria@med.semmelweis-univ.hu
Kuruczné Vadász Nikoletta
ügyintéző
hosszabb szabadságon

Nyilvántartási  Osztály

1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. I. emelet E15. 

Bodzsár Sára
osztályvezető
459-1500/56595bodzsar.sara@med.semmelweis-univ.hu
Pap László
ügyintéző
459-1500/56597pap.laszlo@med.semmelweis-univ.hu

  

Szakorvos-
képzés

SZAKORVOSKÉPZÉS

SZAKKÉPZÉSI TANULMÁNYI OSZTÁLY

Telefon : 267-0666
Fax: 266-1972
1085 Budapest, Üllői út 26.  fszt. 18. 

ÜGYFÉLFOGADÁS:

Bejelentkezés ÜGYFÉLKAPUN keresztül.
Az ügyintézők ügyfélfogadási idejéről IDE kattintva tud informálódni.  

dr. Szücsi Karolina Eszter
ügyvivő szakértő
459-1500/55305szucsi.eszter@med.semmelweis-univ.hu
Baráthné M. Mária
ügyintéző
459-1500/55384barathne.maria@med.semmelweis-univ.hu
Bitter Bianka
ügyintéző
459-1500/55268bitter.bianka@med.semmelweis-univ.hu
Bobák-Kálló Tünde
ügyintéző
459-1500/55278bobak-kallo.tunde@med.semmelweis-univ.hu
Dobrai Nikoletta
ügyintéző
459-1500/55265dobrai.nikoletta@med.semmelweis-univ.hu
Hegedűs Erika
ügyintéző
459-1500/55374hegedus.erika@med.semmelweis-univ.hu
Hevér Rita
ügyintéző
459-1500/55478hever.rita@med.semmelweis-univ.hu
Molnár Vivien
ügyintéző
459-1500/55291molnar.vivien@med.semmelweis-univ.hu
Neuzsitek Natália
ügyintéző
459-1500/55293neuzsitek.natalia@med.semmelweis-univ.hu
Pázmány Katalin
ügyintéző
459-1500/55479pazmany.katalin@med.semmelweis-univ.hu
Polakovics Judit
ügyintéző
459-1500/55300polakovics.judit@med.semmelweis-univ.hu
Pozsonyi Nikoletta
ügyintéző
459-1500/55480pozsonyi.nikolett@med.semmelweis-univ.hu
Soósné Korpás Tünde
ügyintéző
459-1500/55257korpas.tunde@med.semmelweis-univ.hu
Varga Zsuzsa
ügyintéző
459-1500/55362varga.zsuzsanna3@med.semmelweis-univ.hu
Móder Judit
csoportvezető
hosszabb szabadságon
Balázs Éva
ügyintéző
hosszabb szabadságon
Bálint Krisztina
ügyintéző
hosszabb szabadságon

 

EGYÉB EGÉSZSÉGÜGYI SZAKIRÁNYÚ SZAKKÉPZÉSEK, LICENCKÉPZÉS:
1085 Budapest, Üllői út 26.  fszt. 18.

ÜGYFÉLFOGADÁS:

hétfő: 13.30 – 16.00
szerda: 13.30 -16.00
péntek: 9.00-11.30

kedden és csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel 

Újhegyi Erika
ügyintéző
459-1500/55249ujhegyi.erika@med.semmelweis-univ.hu

Egyéb egészségügyi szakirányú szakképzések: klinikai szakpszichológia, pszichoterápia, neuropszichológiai szakpszichológia, klinikai biokémia, klinikai mikrobiológia, klinikai sugárfizika, molekuláris biológiai diagnosztika 

Akkreditációs
Csoport

AKKREDITÁCIÓS ÉS RENDSZERBEVÉTELI CSOPORT:

Telefon: 459-1500/55216
1085 Budapest, Üllői út 26.  fsz. 17.

ÜGYFÉLFOGADÁS:

hétfő: 13.30 – 16.00
szerda: 13.30 -16.00
péntek: 9.00-11.30

kedden és csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel

Takács Éva
csoportvezető
459-1500/55216takacs.eva@med.semmelweis-univ.hu
Szabó Virág Bernadett
ügyintéző
459-1500/55267szabo.virag@med.semmelweis-univ.hu