Kérelem benyújtása

A kérelem benyújtására jogosult az érintett vagy törvényes képviselője, hozzátartozója, örököse.

A kérelmező indítványát írásban nyújthatja be:

Letölthető formanyomtatványok:

1a – Kérelem egészségügyi dokumentációba való betekintésre és/vagy másolat készítésére (érintett saját adatairól)

1b – Kérelem egészségügyi dokumentációba való betekintésre és /vagy másolat készítésére (elhunyt hozzátartozó adatairól)

A kérelem kötelező melléklete: fényképes személyazonosító igazolvány, TAJ-kártya, lakcímkártya