Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 23.
391128 Összes oltás

A klinika nagy betegforgalma miatt főként részben vagy teljesen kivizsgált betegeket vesz fel. Emellett bizonyos speciális vizsgálatokat vagy kivizsgálást is végzünk. Az előzetes vizsgálatok, konzíliumok, a felvétel időpontjának megbeszélése, a betegségekkel és kezeléssel kapcsolatos felvilágosítás a “Járóbetegrendelés” keretein belül történik.

Járóbetegrendelés (Ambulancia)

Az általános sebészeti és veseátültetett betegek számára az ambulancia hétfőtől csütörtökig 9-14, pénteken 9-13 óra között kereshető fel. A májbetegek számára a rendelés minden munkanap 9 órakor kezdődik, e rendelésre előzetes időpont egyeztetést, bejelentkezést javaslunk.

Orvosi szakvizsgálat után vagy beutalóval, előjegyzés szerint lehetőséget biztosítunk endoszkópos, ultrahang, röntgen, mammográfia, CT és izotóp vizsgálatok elvégzésére is.

Sürgős esetben elsősegély nyújtása céljából a klinika bármikor felkereshető.

Ha vizsgálatra jön, ne felejtse el magával hozni személyi igazolványát, TAJ számát is tartalmazó biztosítási kártyáját, beutalóját és korábbi orvosi leleteit.

A betegeket általában érkezési sorrendben látjuk el. A várakozás elkerülése érdekében célszerű az előzetesen telefonon megbeszélt időpontra érkezni, de még így is előfordulhat, hogy rövidebb-hosszabb ideig várakoznia kell, mert az egy-egy betegre szánt időt pontosan nem tudjuk kiszámítani.

Ha bármilyen beavatkozásra kerül sor a járóbetegrendelésen, előzetes, a beavatkozás természetéről, szükségességéről, szövődményeiről és várható eredményeiről történt felvilágosítást követően egy beleegyező “Nyilatkozatot” kell aláírnia, a “Nyilatkozat” elolvasása után.

Fekvőbeteg ellátás

A betegek felvétele: A sürgős esetek vagy más intézetből történő átvételeket leszámítva 08.40 -10 óra között történik.

Szíveskedjék beutalóját, értesítésünket vagy az előzetes vizsgálatok alkalmával kiállított iratokat a recepción bemutatni. A felvétellel kapcsolatos adminisztráció a Felvételi Irodán történik. A kórlapjához “Nyilatkozat”-okat mellékelünk, melyeket áttanulmányozás, kitöltés és előzetes felvilágosítás után szíveskedjék aláírni. Ruháit távozásáig a Felvételi Irodával egy helyiségben levő Betegruhatárban őrizzük. Csak tételesen átadott és átvett értékekért vállalunk felelősséget! Értékeit távozásáig a Betegruhatárban, páncélszekrényben őrizzük. A Betegruhatár naponta 7.30 – 15.30 között van nyitva. Az ügyeleti időben érkező betegek ingóságainak biztonságba helyezéséről a szolgálatban levő ápoló gondoskodik. Csak a tételesen átadott és átvett értékekért vállalunk felelősséget!

Kérjük, hogy a kellemetlenségek elkerülése érdekében – mivel intézkedéseink ellenére is előfordulhatnak lopások – nagyobb értékeket, ékszereket ne hozzanak magukkal!

Osztályos orvosával vagy kezelőorvosával a kórlapon feltüntetett kórteremben fog találkozni.

Személyes tisztálkodó eszközökről, ízléses betegruháról, különleges gyógyszereiről gondoskodni nem tudunk, ezért kérjük, hogy ezeket hozza magával. A járóképes betegek a kórtermen kívül viseljenek köntöst, vagy szabadidőruhát!

A kórtermek jórészt nem egyágyasak, ezért kérjük, hogy hangos rádiózással, televíziózással ne zavarják egymás nyugalmát és gyógyulását.

Dohányozni a betegeknek csak az épület középső részén kialakított társalgókban szabad. A többi helyiségben és a folyosókon füstérzékelők vannak elhelyezve, és ezek dohányzáskor működésbe léphetnek, ez nemkívánatos átmeneti üzemzavarokat idézhet elő. A látogatókat kérjük a dohányzás mellőzésére.

Minden kórteremhez csatlakozik WC és fürdőszoba, ezért személyes higiéniájáról, ha fennjáró beteg, önmagának kell gondoskodnia.

Vizsgálatok

A vérvételek 07.00 és 07.30 között, az eszközös vizsgálatok 09.00 és 13.00 óra között történnek, általában éhgyomorral. A vizsgálatok természetéről és szükségességéről előzetesen szóban tájékoztatjuk. Szükség lehet arra is, hogy bizonyos vizsgálatokat más intézetben vagy klinikán végeztessünk el (pl. urológiai, szemészeti, nőgyógyászati, gégészeti, ideggyógyászati, MRI vizsgálat). Az egyetem úgynevezett belső telepén található intézetek elhelyezkedése a mellékelt vázlatos térképen megtalálható.

Betegazonosítás

A betegazonosító rendszer célja, hogy a betegellátás során segítse az egészségügyi dolgozókat a betegek azonosításában, ezzel javítjuk a betegellátás biztonságát. Klinikánkon betegazonosításra csuklószalagot alkalmazunk, melyen feltüntetjük a beteg nevét és születési idejét. Minden beteg (kiskorú esetén a szülő vagy gondviselő) nyilatkozatban kérheti a betegazonosító alkalmazását, illetve nyilatkozatában lemondhat ennek alkalmazásáról. A hatályos rendelet szerint azonban a cselekvőképtelen vagy a korlátozottan cselekvőképes állapotba került beteg (például intenzív osztályon altatott beteg) esetén kötelező a betegazonosító alkalmazása.

Műtéti előkészítés

A műtéti beavatkozások vagy egyes vizsgálatok elvégése előtt szükség lehet különleges előkészítésre. Ez lehet gyógyszeres, beleértve a vér, vérkészítmény vagy vérpótszer beadását, vagy lehet eszközös. Az előkészítés mibenlétéről és szükségességéről előzetesen szóban tájékoztatjuk.

Hívja fel a figyelmünket arra, ha a betegségéről nem kér részletes felvilágosítást, ha nem akarja tudni betegségének pontos természetét, gyógyulásának kilátásait. Közölje azt is, kit tájékoztathatunk ebben az esetben betegségéről. Ha az adott tájékoztatást nem találja megfelelően részletesnek, kérdéseire készséggel válaszolunk.

A vizitek rendje

Az osztályos vizit reggel 07-08 óra között, délután 14.00 – 16.00 óra között van, az ügyeletes orvos este, 18.00 – 20.00 óra között ellenőrzi a betegek állapotát. Ezekben az időszakokban tartózkodjék a kórteremben, és látogatókat se fogadjon! Hetente három alkalommal, hétfőn, szerdán és pénteken 14.00 és 15.30 óra között professzori vizit van.

Látogatás

A klinikán minden nap, délelőtt és délután is lehetőséget adunk látogatásra. Munkánk megkönnyítése érdekében kérjük, hogy munkanapokon délelőtt 11.00 – 12.00 óra között, délután 17.00 – 18.00 óra között látogassanak és a látogatási időt pontosan tartsák be. Szombaton, vasárnap és ünnepnapokon látogatási idő 15.00 – 17.00 óra között van. Az Intenzív osztályon a látogatás ne tartson 10-15 percnél tovább! A műtét napján az Intenzív osztályon fekvő betegeket lehetőleg ne látogassuk, de telefonon készséggel adunk felvilágosítást. Szervátültetés után a fertőzésveszély miatt, a betegek érdekében őket közvetlenül nem, csak üvegablakon keresztül láthatják. A zsúfoltság elkerülése érdekében egy beteget egy időben csak két személy látogathat. Az Intenzív Osztályon fekvő beteg látogatásakor védőpapucs, szervtranszplantált betegek látogatásakor védőruha (köpeny és papucs) használata kötelező! Ruháikat, táskáikat, csomagjaikat a látogatás tartamára helyezzék el a ruhatárban, azokat a kórterembe felvinni nem szabad. Ez alól kivételek a kisméretű, ún. autóstáskák és az ugyancsak kisméretű, személyes iratokat tartalmazó női kézitáskák. Indokolt esetben a meghatározott szigorú látogatási időponttól eltekintünk, azonban rendkívüli látogatásra csak az intézet igazgatója, ügyeleti időben az ügyeletes orvos adhat engedélyt. 10 éven aluli gyermekek (egészségük védelmének érdekében) a betegeket nem látogathatják!

A tisztaság és a többi beteg nyugalmának érdekében kérjük, hogy a járóképes betegek a látogatókat a társalgó helyiségekben fogadják; a kórteremben csak a fekvőbetegek látogathatók.

A dohányzás a látogatók számára a klinika teljes területén tiltva van!

Élelmiszert csak a kezelő- vagy osztályos orvos előzetes jóváhagyásával hozzon be hozzátartozójának, ezeket a betegek számára fenntartott hűtőszekrényben kell tárolni.
Egészségügyi okok miatt (fertőzésveszély!) hozzátartozójának sem cserepes-, sem vágott virágot ne hozzon be!

Távozás a klinikáról

Ha nincs továbbra szükség a kórházi kezelésre és megfigyelésre, elhagyhatja a klinikát. Kérjük, hogy az új betegek elhelyezésének érdekében a távozás időpontját 09-11 óra közötti időszakra tervezze meg. Ha továbbra is kórházi kezelést vagy megfigyelést igényel, gondoskodunk a megfelelő intézetbe történő áthelyezéséről. Indokolt esetben mentőszállítást rendelünk. Az ápolás időtartamát a szakmai szempontok szabják meg, ezt sem családi, sem szociális meggondolásokból nem tudjuk megváltoztatni. Az ápolás várható időtartamát az egyes betegségnek megfelelően előre közöljük, ennek megváltoztatására csak a beteg érdekében van mód. Távozáskor zárójelentést kap, ami tartalmazza a vizsgálati leleteket, eredményeket, a beavatkozások és egyéb kezelések mibenlétét, az ellenőrző vizsgálat időpontját és javaslatokat a további gyógyszeres kezelésre illetve a megfelelő életmódra. Amennyiben a teljes kórlap másolatát meg kívánja kapni, azt a fénymásolás költségeinek befizetése után rendelkezésére tudjuk bocsátani. Zárójelentésével a következő munkanapon keresse fel háziorvosát! A betegnek joga van orvosi tanács ellenére is megtagadni a kórházi kezelést, a beavatkozást és vizsgálatokat, ezt azonban csak saját felelősségére teheti meg, amit aláírásával kell igazolnia. Az osztályvezető (ügyeletes orvos) tudtával és engedélyével rövidebb-hosszabb időre átmenetileg is elhagyhatja a klinikát, ha ez egészségét nem veszélyezteti, kezelésében nem okoz zavart, gyógyulásában nem hátráltatja.

Ellátás

A betegek élelmiszerellátását igyekszünk maradéktalanul kielégíteni. Otthonról csak a kezelőorvos által javasolt élelmet hozassák be, azt helyezzék el az Önök számára fenntartott hűtőszekrényben.

A betegek gyógyszerellátását igyekszünk teljes mértékben magunkra vállalni. A kezelőorvos tudta nélkül otthonról hozott gyógyszert szedni nem szabad. Különleges, vagy térítésmentesen kapott, főleg külföldi eredetű gyógyszer szedése esetén gyógyszereit hozza magával, és erre hívja fel a kezelőorvosa figyelmét.

Szolgáltatások

Minden betegágyhoz kapcsolható a városból történő telefonhívás. A kapcsolást az osztályon dolgozó ápolószemélyzet végzi, ezért előfordulhat, hogy a betegellátás vagy a vonal foglaltsága miatt várakozniuk kell. Ha mód van rá, a telefonálási lehetőséget csak akkor vegyék igénybe, ha a látogatás lehetőségével nem tudnak élni. Kérjük, hogy lehetőleg 15-16 óra között telefonáljanak, amikor betegellátó munkánk leginkább lehetővé teszi, hogy az Önök rendelkezésére álljunk és a beszélgetés ne tartson 3 percnél tovább, hogy a többi betegnek is lehessen a hívást kapcsolni.

A mélyföldszinten (266-1591) a magasföldszinten (266-1542) és a 2. emeleten (266-1592) található nyilvános telefonkészülékek hívhatók, hozzátartozóikkal e módon is tarthatják a kapcsolatot. A mélyföldszinten és a 2. emeleten levő készülékek kártyásak, a magasföldszinten a telefon érmével működik.

A mélyföldszinten található étel- és italautomatákat mind a betegek, mind a látogatók igénybe vehetik.