TÁJÉKOZTATÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOKUMENTÁCIÓ MÁSOLATÁNAK KIADÁSÁRÓL 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény és a Semmelweis Egyetem adatvédelmi, valamint a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének, továbbá a kötelezendően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló (1. E/2017. (IV. 28.) számú rektori és kancellári határozat) szabályzat alapján az egészségügyi dokumentáció másolatának kiadásával kapcsolatos eljárási rend Klinikánkon:


Betegdokumentáció másolat igénylés

Minden esetben írásos kérelem szükséges.
A kérelem benyújtására jogosult az érintett vagy törvényes képviselője, hozzátartozója (rokona), örököse.
A betegdokumentáció kérés teljesítésének engedélyezésre jogosult személy a Klinika Igazgató.
Adatkérés teljesítésének határideje: 15 munkanap

Írásos kérelem formanyomtatványai (amit le tud tölteni erről az oldalról):

A formanyomtatványok minden rovatát a honlapról való letöltés után kézzel írottan, olvashatóan, nyomtatott betűkkel kell kitölteni. Elérhetőségi telefonszámot minden esetben feltétlenül meg kell adnia a kikérőnek, hiszen az átvétel idejéről a kiértesítés telefonon történik.

A kérelem benyújtható személyesen, postai úton vagy elektronikus úton is.

Személyesen:

Üllői út: 1082. Budapest, Üllői út 78. Földszint 1: Igazgató, Titkárság

Postai úton: (Postacím)

Üllői út: 1085. Budapest, Üllői út 26. ; 1428 Budapest, Pf. 2.

Email-ben

Üllői út: steg@semmelweis-univ.hu

Csak aláírt, csatolt melléklet fogadható el.


Betegdokumentáció átvétel

Csak személyesen a klinikai igazgatóságokon.

Amennyiben, az érintett elektronikus úton szeretné a dokumentáció másolatát megkapni,  kérjük, forduljon az Adatvédelmi és Betegjogi Központhoz:

Postai úton: 1085 Budapest, Üllői út 26.; 1428 Budapest, Pf.2.,
Elektronikusan: az adatvedelem@semmelweis-univ.hu központi e-mail címen.