Összesen: 1 cikk

Az előadások és a gyakorlatok interaktívvá tételére számos olyan online eszköz létezik, melyeket Zoomon keresztül is lehetséges alkalmazni. Cikkünkben Dr. Schmidt Péternek, a Fogpótlástani Klinika oktatójának a megoldásait ismertetjük, melyekkel lehetőség nyílik a hallgatók aktív részvételére az oktatás során. Bemutatjuk továbbá a fordított osztályterem fogalmát, melyet szintén fel lehet használni online térben.

Tantárgy: gnatológia
Amit tudni érdemes róla: A gnatológia tantárgy 2005-óta része a fogorvostanhallgatók curriculumának. Lényege az állcsontok és a fogazat fiziológiás és kóros viszonyának ismertetése, valamint a hozzájuk köthető kórképek (Temporomandibuláris diszfunkció – TMD és fájdalom ) bemutatása.


Interaktivitás az előadáson

A hallgatók bevonására szolgál a Zoom Polling (szavazás) funkciója, melyet előadáson és gyakorlaton is lehet alkalmazni. „Az előadásokon kifejezetten élvezem az interaktív elemeket, így rendszeresen használom a Polling funkciót, amellyel azonnal visszaigazolható, ha egy témát az oktató legnagyobb igyekezetére sem sikerült elsőre megértetni a hallgatókkal” – ismertette a Polling használatát Dr. Schmidt Péter.

„Nekem az a módszerem, hogy egy-egy sarkalatos kérdésre néhány diával később visszakérdezek, teljesen anonim módon, hiszen nem az érdekel, ki nem tud valamit, hanem a magam eredményességét várom visszaigazolni. Ha egy kérdésre szignifikáns rossz válasz érkezik, az azt jelenti, hogy valamit nem jól kommunikálok, nem a hallgatóságban van a hiba!”

A Polling funkcióval tehát könnyen ellenőrizhető, hogy a tananyag lényegi pontjait valóban megértették-e a hallgatók. Fontos, hogy a semmelweis.zoom.us honlapon a Settings/Meetings/In Meeting (Basic) fülön be kell kapcsolni a Polling funkciót, csak ezután lehet használni a konzultáció folyamán.

 

 

Részlet az előadásból (audio) ->

További online eszközök az előadások interaktívvá tételére ->

 

Fordított osztályterem („flipped classroom”) és interaktivitás a gyakorlaton

A fordított osztályterem alkalmazása során a tananyaggal való találkozás nem az órán történik, hanem otthon: a hallgatók online vagy nyomtatott forrásokból ismerkednek meg a tananyaggal, majd azt az órán az oktató segítségével, közösen dolgozzák fel. Ekkor nyílik lehetőség a kérdések feltételére is, valamint az otthoni tanulás eredményének ellenőrzésére és a tananyag elmélyítésére.

„A flipped classroom keretében egy nagyon hatékony oktatási módszert ismertem meg. A gyakorlat végén megkértem a hallgatókat, hogy a gnatológiai diagnosztikából (előadások pdf-je, Zoom felvételei) készüljenek fel. Ez volt kvázi az otthoni munka.”

„A gyakorlatra két virtuális esetet készítettem: az elsőben egy tipikus kórkép tüneteivel rendelkező beteg anamnézisét, tüneteit foglaltam össze, a hallgatóknak pedig két csoportban, breakout roomban kellett 30 perc alatt diagnózist és kezelési tervet adni a betegnek.  Ezt azután mindkét csoport ismertette a közös 15 perces megbeszélésen, amit én, mint oktató szummáztam.”

„A második eset ennek pont a fordítottja volt. Ismert diagnózishoz kellett a hallgatóknak szintén két breakout roomban egy beteget kreálniuk, kórtörténettel, tünetekkel, prognózissal. Így az induktív és deduktív megközelítés is szerepelt egy adott gyakorlaton, 90’ alatt hihetetlen agymunkát végeztek a hallgatók. Házi feladatként leadta mindenki a két eset összefoglalását.”

Kézikönyv a fordított osztályteremhez ->

 

Egy másik esetben a hallgatók előre kiadott angol nyelvű cikket dolgoztak fel Zoom-óra keretében, négy breakout roomban. A csoportoknak a cikk egy-egy részével kellett megismerkedniük, az információkat pedig Scrumblr táblán rögzíteniük. Amikor újra együtt volt a csoport, közösen megbeszélték a többiek által feldolgozott ismereteket, így a gyakorlat végére minden hallgatónak minden információ rendelkezésére állt.

Példa Scrumbl táblára a gyakorlatról:

 

Az említett megoldásokat a konkrét tantárgytól függetlenül a saját gyakorlatukba is átültethetik az érdeklődő oktatók. A következő kérdéseket érdemes átgondolni:

  • Hogyan tudom interaktívabbá tenni előadásaimat és gyakorlataimat online eszközök alkalmazásával? (pl. Zoom Polling, Mentimeter, Kahoot!)
  • Hogyan tudom felhasználni a Scrumblr eszközt csoportmunka keretében?
  • Érdemes lenne-e bevezetni fordított osztálytermes megoldást a tananyag bizonyos részeinél?

Köszönjük szépen Dr. Schmidt Péternek jógyakorlata ismertetését! További kérdéseiket feltehetik a schmidt.peter@dent.semmelweis-univ.hu e-mail-címen.

Szívesen beküldené saját, oktatótársa vagy tanára jógyakorlatát? Az alábbi űrlapon várjuk visszajelzését!

 

Összesen: 1 cikk