Pszichoterápia az orvosi gyakorlatban

Pszichiátria és Pszichoterápiás Klinika, Magatartástudományi Intézet és Klinikai Pszichológia Tanszék közös tantárgya V. évfolyamos orvostanhallgatók részére

A Klinikai Pszichológia Tanszék munkatársai részt vesznek a Pszichoterápia az orvosi gyakorlatban kötelező kurzus oktatásában. 

Tantárgy előadójának neve: Dr. Réthelyi János, egyetemi tanár, Dr. Kovács József, egyetemi tanár, Dr. Perczel-Forintos Dóra, egyetemi tanár
A tantárgy tanulmányi felelősei: Dr. Unoka Zsolt, Dr. Purebl György

A tantárgy feladata a képzés céljának megvalósításában:
A Pszichoterápia az orvosi gyakorlatban kurzusok célja, hogy a hallgatók az általános orvosi működéshez szükséges pszichoterápiás alapismereteket szerezzenek. Elvárás a hallgatókkal szemben, hogy az orvosi munkához szükséges alapvető pszichoterápiás technikákról ismereteket szerezzenek, képesek legyenek alapvető pszichoterápiás technikákat alkalmazni. A kurzus elvégzésének további célja, hogy a hallgatók elmélyítsék kommunikációs készségeiket, önállóan legyenek képesek pszichoterápiát igénylő problémák felismerésére, és azok alapszintű kezelésére.

További részletek: https://semmelweis.hu/pszichiatria/oktatas/gradualis-kepzes/