Klinikai pszichológia és pszichoterápia

A Klinikai Pszichológia Tanszék elektív 6 hetes kurzusa VI. éves orvostanhallgatók számára (2 fő)

 

Azoknak a hallgatóknak ajánlott, akiknél komoly a pszichiátria, illetve a klinikai pszichológia, pszichoterápia irányába történő specializálódás szándéka.

A kurzus kifejezett célja szemléletformálás a bizonyítottan hatékony kognitív terápiás hangsúlyú, integratív szemléletű gyógyító munka irányába, valamint az előző évben megszerzett pszichiátriai elméleti ismeretek és gyakorlati készségek alkalmazása a klinikai gyakorlatban. A gyakorlati tudás alaposabb elmélyülését segíti a 6 hetes elektív gyakorlaton való részvétel.  A medikus a pszichiátriai szakvizsga gyakorlati részének kommunikáció-elméleti és propedeutikai részét is elsajátíthatja.

Megismerkedhet a Szakambulancia működésével, ahol a pszichés zavarok legkorszerűbb terápiás módszerekkel történő ellátása folyik, s ez későbbi szakmai munkája során modellértékűvé válhat.

Tematika:

 1. Klinikai pszichológiai kivizsgálás: panaszok explorációja, anamnézis felvétele
 2. Pszichiátriai kórtörténet felvétele (általános, családi, szomatikus, pszichiátriai, farmakológiai)
 3. Pszichopatológiai vizsgálat, kérdőíves vizsgálatok (tudat, percepció, orientáció, gondolkodás, intellektus, érzelmi és mnesztikus funkciók, hangulat, pszichomotoros működés megítélése, a viselkedés, motiváció és személyiség vizsgálata)
 4. Pszichés status.
 5. Viselkedésdiagnosztika
 6. Kognitív szempontú diagnosztika
 7. Az öngyilkossági veszélyállapot felmérése
 8. Problémák feltárása krízis helyzetben, öngyilkossági kísérletet követően
 9. Hospitalizáció szükségességének felmérése
 10. Intelligencia vizsgálata
 11. Pszichiátriai tünetek hátterében álló, vagy komorbid szomatikus kórképek felismerése
 12. Differenciáldiagnosztika, diagnózis felállítása DSM-5 alapján
 13. Pszichoedukáció (betegséggel, terápiával kapcsolatban)
 14. Pszichoerápiás beavatkozás indikációja
 15. Alapvető kognitív viselkedésterápiás módszerek ismerete, használata

Tantárgyfelelős: Dr. Felleginé Takács Anna (fellegine_takacs.anna@med.semmelweis-univ.hu)

A követelményrendszer megtalálható az alábbi két linken:

SE ÁOK – Letölthető dokumentumok hallgatóknak: Új kurrikulum, 6 hetes választható klinikai gyakorlat követelményrendszerei cím alatt

SE ÁOK – VI. évfolyam 2019/2020 tanév fül alatt: Új kurrikulum, 6 hetes választható klinikai gyakorlat követelményrendszerei cím alatt

A tananyag elsajátításához felhasználható nyomtatott, elektronikus és online jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom (online anyag esetén html cím):

 1. Perczel-Forintos Dóra és Mórotz Kenéz: Kognitív viselkedésterápia; Medicina, Budapest, 2019.
 2. Perczel-Forintos Dóra, Ajtay Göngyi, Barna Csilla, Kiss Zsófia, Komlósi Sarolta: Kérdőívek, Becslőskálák a klinikai pszichológiában; Semmelweis Kiadó, Budapest, 2018. 4. kiadás
 3. Perczel-Forintos Dóra és Kiss Zsófia: Higgyünk a szemünknek! Kognitív viselkedésterápiás esettanulmányok; ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2010.
 4. Pilling János: Orvosi kommunikáció a gyakorlatban; Medicina, Budapest, 2018.
 5. Egan, G.: A képzett segítő; ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2011.
 6. Füredi János, Németh Attila, Tariska Péter: A pszichiátria magyar kézikönyve; Medicina,Budapest, 2015. 5. kiadás.
 7. Németh Attila: Pszichiátria vázlatosan; Medicina, Budapest, 2010.
 8. Peck, D. és Whitlow, D.: Személyiségelméletek; Gondolat, Budapest, 1983.
 9. Kaplan & Sadock’s Synopsis of Psychiatry. Tenth Edition; Eds: B J Sadock, V. A. Sadock, Lippincott Williams, 2007.
 10. Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie, von Wielant Machleidt, Manfred Bauer, Friedhelm Lamprecht, und Hans K. Rose von Thieme, Stuttgart, 2004.