A fájdalomról a mindennapi orvoslásban

Neurológiai Klinika és a Klinikai Pszichológia Tanszék közös választható kurzusa, IV-V–VI. éves orvostanhallgatók részére (min. 20 jelentkező).

A kurzus célja: A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a fájdalom különböző megjelenési formáit, valamint ezen megjelenési formák és a fájdalomcsillapítás bio-pszicho-szociális és etikai vonatkozásait.

A kurzus leírása: A kurzus első részében a fájdalom különböző formáinak és a fájdalommechanizmusok élettani folyamatainak bemutatása, a fájdalom alapvető pszichés és magatartásbeli következményei, valamint a fájdalomcsillapítás etikai kérdései lesznek középpontban. A kurzus második részében az orvosi gyakorlatban is gyakran, valamint kevésbé gyakran előforduló fájdalom típusokról, ezek etiológiai és epidemiológiai vonatkozásairól, valamint kezelési lehetőségeiről esik majd szó. A kurzus harmadik részében a krónikus fájdalom pszichés vonatkozásait részletesebben is megismerhetik a hallgatók, hangsúlyt fektetve az olyan hatásvizsgálatokkal is alátámasztott pszichoterápiás módszerekre, mint például a kognitív viselkedésterápia vagy a relaxációs technikák.

A kurzus tematikája

I. rész: „Régi társunk a fájdalom….”

1. Bevezető.  Prof. Dr. Perczel-Forintos Dóra PhD. és Prof. Dr. Bereczki Dániel
2. A fájdalom különböző formái, a fájdalom mérése, a fájdalomkutatás és csillapítás hazai helyzete valamint gazdaságpolitikai vonatkozásai.   Dr. Embey-Isztin Dezső
3. Fájdalomcsillapítás etikai vonatkozásai, a krónikus fájdalomban szenvedőket gyógyító egészségügyi dolgozók prevenciója. Dr. Hegedűs Katalin PhD
4. A fájdalom élettana, fájdalomcsillapítás és rehabilitáció. Dr. Fazekas Gábor PhD
5. A fájdalom pszichológiai és szociológiai aspektusai. Dr. Berghammer Rita
6. A fájdalom pszichiátriai és magatartásorvoslással kapcsolatos vonatkozásai. Dr. Réthelyi János PhD

II. rész: Fájdalom az orvosi gyakorlatban

7. A fájdalom, fejfájás és fájdalomcsillapítás sajátosságai a gyermekgyógyászatban. Dr. Farkas Viktor PhD
8. A fejfájás életminőséget befolyásoló szerepe, fejfájás ambulanciák Magyarországon. Dr. Ertsey Csaba PhD
9. Atípusos fejfájások, arcfájdalmak, endokrinológiai összefüggések. Dr. Bozsik György

III. rész: A krónikus fájdalom pszichológiai hatásai

10. A krónikus fájdalom pszichológiai vonatkozásai, kezelésének hipnoterápiás lehetőségei. Dr. Császár Noémi PhD
11. A műtét előtti pszichés felkészítés és a narkózis alatti pozitív szuggesztiók hatékonyságáról a perioperatív időszakban. Dr. Varga Katalin
12. A gyógyszeres fájdalomcsillapítás veszélyei, az alternatív terápiás eljárások szerepe a fájdalomcsillapításban. Dr. Bozsik György főorvos
13. A pszichogén fájdalom szindróma, valamint a kognitív terápiák szerepe a fájdalomszindrómák és a poszttraumás zavarok kezelésében. Prof. Dr. Perczel-Forintos Dóra PhD
14. Relaxációs kezelésekről a fájdalomcsillapításban a klinikum és a tudományos ismeretek tükrében. Dr. Zsombók Terézia PhD
15. Konzultáció és vizsga

Tantárgyfelelős: Dr. Zsombók Terézia (zsombok.terezia@med.semmelweis-univ.hu)

Kurzus követelményrendszer

Tematika