Klinikai addiktológiai
szakpszichológus

KLINIKAI ADDIKTOLÓGIAI SZAKPSZICHOLÓGUS szakKÉPZÉS

A képzési szak felelőse: Dr. Hoyer Mária
A képzés formája: Folyamatos munkavégzés melletti képzés
Képzési idő: 2 tanév (4 szemeszter)
A képzésben való részvétel előfeltétele:
– Klinikai szakpszichológusi diploma vagy klinikai és mentálhigiénés szakpszichológusi diploma
– Szakmai önéletrajz
– Munkáltatói hozzájárulás
– Működési nyilvántartás száma
– Sikeres felvételi beszélgetés

A KÉPZÉS SZERKEZETE:

I. Félév
Addiktológia I.
Addiktológia II.
Neurobiológiai megközelítések
Terepgyakorlat

II. Félév
Személyiséglélektani megközelítések
Fejlődéslélektani megközelítések
Antropológiai megközelítések
Drogkutatások
Terepgyakorlat

III. Félév
Pszichodiagnosztika az addiktológia területén
Pszichoterápia az addiktológia területén
Konzultáció elmélete és gyakorlata
Egyéni/csoportos szupervízió
Saját munka (két eset vezetése)

IV. Félév
Prevenció elmélete és gyakorlata
Rehabilitáció elmélete és gyakorlata
Családterápia az addiktológia területén
Jogi ismeretek az addiktológia területén
Egyéni/csoportos szupervízió
Zárótanulmány
Záróvizsga

Pszichoterapeuta
szakképzés

PSZICHOTERAPEUTA SZAKKÉPZÉS

Magyar Viselkedéstanulmányi és Kognitív Terápiás Egyesület Pszichoterapeuta szakvizsgára felkészítő kognitív viselkedésterápiás szakképzése

Bővebb információ: www.vikote.hu