Az orvosi hivatás kritikus helyzetei és a velük való megküzdés

A Klinikai Pszichológia Tanszék kötelezően választható kurzusa, III-IV-V. éves orvostanhallgatók részére (min. 10 jelentkező esetén)

A kurzus célja: A kurzus elsősorban gyakorlati jellegű, tapasztalati és probléma központú tanuláson, készségfejlesztésen alapul, amelyet a korszerű pszichológiai ismeretek átadása és esetmegbeszélések egészítenek ki. A kurzus célja a hallgatók felkészítése arra, mit tehetnek orvosként azért, hogy lelki egészségük megőrzésével hivatásukat minél teljesebben betöltsék.

A kurzus leírása: Mindez olyan foglalkozások keretein belül zajlik, mely során a tudományos előadások mellett, interaktív formában, sajátélményen keresztül is megtapasztalhatják, hogy az elsajátított pszichológiai tudás milyen formában segítheti őket orvosi hivatásuk során. 

Kulcsfogalmak: pszichológiai immunrendszer, szociális kompetencia és hatékony kommunikáció, konfliktuskezelés és együttműködés, döntési helyzetek kezelése, érzelemszabályozási és feszültségtűrési készségek, indulatok kontrollja, hatékony időgazdálkodás, pszichés jól-lét, spiritualitás.

A tárgy tematikája

  1. Az orvosi hivatás motivációs háttere, kritikus helyzetei, stressz és másodlagos traumatizáció
  2. Önkép, önértékelés, védekező mechanizmusok – Önhatékonyság, szociális kompetencia és az önreflexió fontossága
  3. Pozitív kommunikáció alapjai
  4. A szociális kompetencia fejlesztése
  5. Reziliencia és adaptív megküzdés az orvosi hivatásban: a pozitív pszichológia gyakorlása a hétköznapokban 
  6. A kiégés jelensége, felismerése, tünetei, intervenciós lehetőségek
  7. Összefoglalás, a félév értékelése, visszajelzések

Tantárgyfelelős: Dr. Felleginé Takács Anna (fellegine_takacs.anna@med.semmelweis-univ.hu)

Kurzus követelmények

Ajánlott irodalom:

Comer, R. J. (2000). A lélek betegségei. Osiris Kiadó, Budapest. 54-64.

Csíkszentmihályi M. (2004). Flow – Az áramlat. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Neff, K. (2014). Együttérzés önmagunkkal. Budapest: Ursus libris Kiadó.

Seligman, M. (2008). Autentikus életöröm – A teljes élet titka. Budapest: Laurus Kiadó.