Adatvédelmi szabályok

Az online gyakorlatokon és előadásokon az illetékes előadón és a jelölteken kívül más nem vehet részt, a gyakorlatnak nem lehet más szem -, és fültanúja.

Az online gyakorlatról és előadásokról semmilyen kép-és hangfelvétel nem készülhet, az ettől való eltérés előre egyeztetendő, szükséges a résztvevőket erről tájékoztatni. 

Etikett

Kérjük, az online gyakorlatokon és előadásokon úgy jelenjenek meg, mintha személyesen jönnének gyakorlatra (ruházat, stb). 

A gyakorlat vagy előadás ideje alatt az óra tananyagának kell képezze figyelmük fő tárgyát. A jelöltnek az online térben gondoskodnia szükséges arról, hogy ő maga megfelelően látható legyen az előadás / gyakorlat teljes időtartama alatt. Ettől eltérni az oktató kérésének megfelelően, vele egyeztetve lehetséges. Kérjük, hogy alkalmazzák a láthatóságot és hallhatóságot lehetővé tevő hardveres és szoftveres eszközöket, telekommunikációs csatornákat.

Technikai probléma esetén kérjük, azt haladéktalanul jelezzék a gyakorlatvezetőnek. Ilyen esetben, ha a technikai nehézség lehetővé teszi, az online térben maradás megengedett. Távozásra, ideiglenes kilépésre a gyakorlatvezetővel való egyeztetés alapján van lehetőség, egyéb esetben az idő előtti távozás hiányzásnak minősül. 

Előadóra vonatkozóan

Az előadó, gyakorlatvezető előre egyeztetett időpontban tart online órát: az online platform elérhetőségét a gyakorlat kezdési időpontjáig biztosítja a csoport számára. 

Az előadó, gyakorlatvezető az online oktatáshoz lehetőség szerint a Zoom felületet használja.

Hallgatóra vonatkozóan

Az előre bejelentett online órákon való megjelenés továbbra is kötelező, a gyakorlatra vonatkozó szabályok betartásával (megfelelő öltözék, titoktartás).

Az online gyakorlatról való távolmaradást az előadó ellenőrizheti, feljegyezheti, ha a jelölt nem tud elfogadható magyarázatot, igazolást adni a kimaradásra, a gyakorlati alkalom hiányzásnak minősül. 

Az órai jelenlét igazolása érdekében a kamera bekapcsolása a gyakorlatok teljes időtartamára nézve kötelező. 

A gyakorlatok minősítése, a végső érdemjegye nem kizárólag a vizsgadolgozatok alapján történik, annak az órákon való aktív részvétel is az értékelés részét képezi. 

Az órák interaktív jellegének kialakítása kihívást jelentő feladat és nem kizárólag a gyakorlatvezetők felelőssége. Ezért kérjük a hallgatóságot, hogy teljes kapacitásukkal igyekezzenek ehhez hozzájárulni – a párhuzamos munkavégzés ezt akadályozó tényező. 

A jelöltek az oktatókkal e-mailen, illetve az oktatásszervező vagy az évfolyamfelelősön keresztül tartják a kapcsolatot.

 

Semmelweis Egyetem, Klinikai Pszichológia Tanszék

2021.03.22.

 

A házirend pdf formátumban letölthető az alábbi linkről: ITT