Összesen: 1 cikk

E/3/2022. (II.07.) számú rektori-kancellári utasítás

a Semmelweis Egyetem szervezeti egységei által tervezett, ingatlan/helyiség bérbevételére irányuló jogviszonyok létrehozásának feltételeiről, eljárási rendjéről

 

A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (4) bekezdés d) pontjában foglalt hatáskörünkben eljárva az Egyetem költségvetési egysúlyának megőrzése érdekében a következő utasítást adjuk ki:

1.§

Nem az Egyetem tulajdonában/vagyonkezelésében/használatában lévő ingatlan tekintetében a 60 (hatvan) napot meghaladó – ideértve a szerződéshosszabbítás és az ismételt szerződéskötés eseteit is – bérleti vagy egyéb visszterhes használatra vonatkozó jogviszony létrehozására vagy annak további fenntartására, meghosszabbítására irányuló szerződés/megállapodás megkötésére kizárólag a Vagyongazdálkodási Igazgatóság útján benyújtott kérelemre a gazdasági főigazgató előzetes engedélyével kerülhet sor.

2.§

Az 1. § szerinti, gazdasági főigazgatónak címzett kérelemnek tartalmazni kell az elbíráláshoz szükséges alábbi adatokat, különösen:

  1. a külső bérleményben elhelyezendő szervezeti egység(ek) megnevezését, létszámadatokkal;
  2. a bérbevétel célját, szükségességének indokolását;
  3. a bérbe venni tervezett ingatlan/helyiség kiválasztásának módját, címét, területét, funkcióját;
  4. a bérbeadó megnevezését, főbb azonosító adatait;
  5. a bérleti jogviszony tervezett időtartamát;
  6. a bérbevétel várható teljes költségét, ismert forrását, fedezetét.

 

3.§

Záró rendelkezések

(1) Jelen utasítás a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság honlapján való közzététellel lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévő szerződéskötések során is alkalmazni kell.

Budapest, 2022. február

 

Dr. Merkely Béla                                          Dr. Pavlik Lívia                                 

rektor                                                             kancellár                       


E/3/2022. (II.07.) számú rektori-kancellári utasítás a Semmelweis Egyetem szervezeti egységei által tervezett, ingatlan/helyiség bérbevételére irányuló jogviszonyok létrehozásának feltételeiről, eljárási rendjéről aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
E/3/2022. (II.07.) számú rektori-kancellári utasítás

Összesen: 1 cikk