Összesen: 1 cikk

K/1/2020. (II.10.) Kancellári UTASÍTÁS

 Az egyszerű beszerzéseket saját hatáskörben lefolytató szervezeti egységek kijelöléséről

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat I. Könyv Szervezeti és Működési Rend I.1. rész 3. § (12) bekezdésében foglalt hatáskörömben eljárva, a beszerzések eljárásrendjével összefüggő átmeneti rendelkezésekről szóló E/2/2020. (I. 20.) Rektori és kancellári utasítás 11. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, a Semmelweis Egyetem Kancellárjának Általános Helyetteseként az alábbi utasítást adom ki:

1.§

A következő szervezeti egységek a közbeszerzési értékhatár alatti, egyszerű beszerzéseiket – a beszerzési igények Beszerzési Igazgatóság általi minősítését követően – önállóan, saját hatáskörben valósíthatják meg:

– I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet;

– Beruházási Igazgatóság;

– Egészségügyi Menedzserképző Központ;

– Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet;

– Központi Könyvtár;

– Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika.

 

2.§

Az előző §-ban felsorolt szervezeti egységek az egyszerű beszerzések lefolytatásához igénybe vehetik az illetékes tömbigazgatóság közreműködését.

 

3.§

Jelen utasítás a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság alhonlapján való közzétételt követő napon lép hatályba.

 

Budapest, 2020. február 10.

 

    Baumgartnerné Holló Irén

a kancellár általános helyettese


K/1/2020. (II.10.) Kancellári UTASÍTÁS Az egyszerű beszerzéseket saját hatáskörben lefolytató szervezeti egységek kijelöléséről és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linken megtekinthető, letölthető: K/1/2020. (II.10.) Kancellári UTASÍTÁS

Összesen: 1 cikk