KKE/1/2022.(XI.24.) számú

KLINIKAI KÖZPONT ELNÖKI UTASÍTÁS

Energiahatékonyságot fokozó intézkedések a Klinikai Központhoz tartozó betegellátó szervezeti egységekben

 

A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (4) bekezdésének da) pontjában foglalt hatáskörömben eljárva, figyelemmel az energiaárak jelen időszakban fennálló, a korábbi árszínvonalhoz képest jelentősen megnövekedett értékére, a Semmelweis Egyetem betegellátó szervezeti egységeiben az energiafelhasználás csökkentése és az energiahatékonyság fokozása érdekében, azonban a folyamatos és biztonságos betegellátás kapacitáscsökkenés nélküli fenntartása mellett és a rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki RKE/11/2022. (XI.23.) számú utasításával összhangban az alábbi utasítást adom ki:

 

1. §

Az intézkedésekre okot adó körülmények

(1) Az energiahordozók jelen időszakban fennálló, jelentősen megemelkedett árszínvonala a Semmelweis Egyetemet, mint jelentős mennyiségű energiát felhasználó intézményt is arra készteti, hogy az energiafelhasználást optimalizáló intézkedéseket foganatosítson.

(2) Tekintettel arra, hogy a Semmelweis Egyetem hármas funkciót lát el, amelynek szerves része a betegellátás, illetve a klinikai oktatás, így ezen a területen is szükséges a biztonságos és kapacitáscsökkenés nélküli betegellátás fenntartása mellett az energiahordozók felhasználásnak racionalizálása.

(3) Figyelemmel a rektori-kancellári-elnöki RKE/11/2022. (XI.23.) számú utasítására, a Semmelweis Egyetem egyes betegellátó létesítményei energiamegtakarítási célból ideiglenes bezárásra, illetőleg átszervezésre kerülnek úgy, hogy az ellátási portfólió és kapacitás nem sérül, az alábbiak szerint.

 

2. §

Tételes intézkedések a betegellátó szervezeti egységekben

2023. március 31-ig a betegellátó szervezeti egységekben az alábbi intézkedések hatályosak:

 

I. Szent Rókus Klinikai Tömb

(1) A Szent Rókus Klinikai Tömb Stáhly utcai szakrendelő intézet épülete bezárásra kerül. Az itt található szakrendelői, családorvosi és foglalkozásegészségügyi ellátás a Szent Rókus Klinikai Tömb történelmi épületében kerül elhelyezésre. A Szent Rókus Klinikai Tömb toronyépülete részlegesen kerül bezárásra, az épületben lévő rehabilitációs betegellátó egységek a legfelső szinten kerülnek elhelyezésre. A toronyépületben működő pszichiátriai járóbeteg gondozói ellátás, valamint a további itt működő pszichiátriai fekvőbeteg ellátás a Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikai infrastruktúráján kerül elhelyezésre.

Felelős: Dr. Göböl Zsolt, Dr. Varga Péter, Dr. Réthelyi János

Határidő: 2022. november 30.

 

II. Belső Klinikai Tömb

(1) A volt transzplantációs épületben működő, a Belső Klinikai Tömb intenzíves hátterét biztosító intenzív részleg áthelyezésre kerül. Az akut és nem szállítható esetek feladatellátását a Belgyógyászati és Hematológiai Klinikán folytatja a Belgyógyászati és Hematológiai Klinika szakmaspecifikus őrző részlegén mátrix működésben úgy, hogy a szakmaspecifikus őrző ellátás ne sérüljön. A szállítható esetek ellátására a Külső Klinikai Tömb AITK infrastruktúráján kerül sor.

Felelős: Dr. Gál János, Dr. Masszi Tamás

Határidő: 2022. november 30.

 

(2) A volt transzplantációs épületben működő laboratóriumi facilitás a meglévő, a jelen intézkedés nyomán fűtetlen helyiségében is tovább végzi tevékenységét tekintettel arra, hogy a gépek működésük közben elegendő hőt termelnek a helyiségben munkavégzéshez szükséges hőfok fenntartásához.

Amennyiben azonban az időjárási vagy egyéb, a laborhőmérsékletre ható körülmények következtében a géphő mégsem képes a helyiségek napi munkavégzéshez szükséges hőmérsékletét biztosítani, abban az esetben elsősorban az elektív betegellátáshoz kapcsolódó laboratóriumi vizsgálatok tekintetében a Külső Klinikai Tömbben lévő Központi Betegellátó Épület központi laboratóriumában tervezett mintaszállítási körjáratok segítségével, sürgősségi rendelkezésre állás esetére a Belgyógyászati és Hematológiai Klinika bázisán folytatja működését.

Felelős: Dr. Vásárhelyi Barna, Dr. Masszi Tamás

Határidő: 2022. november 30.

 

(3) A volt transzplantációs épületben működő sterilizáló részleg a Külső Klinikai Tömb Központi Betegellátó Épületben található Központi Sterilizáló Osztály bázisán folytatja működését.

Felelős: Kormos Ágnes

Határidő: 2022. november 30.

 

(4) A Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Baross utcai részlegének pavilon épülete lezárásra kerül.

A benne lévő funkciók elhelyezése a klinika saját infrastruktúráján belül történik. Azzal, hogy az itt feladatot ellátó Asszisztált Reprodukciós Osztály a Külső Klinikai Tömb Központi Betegellátó Egységében működő Asszisztált Reprodukciós Centrum (ARC) folytatja feladatellátását.

Felelős: Dr. Ács Nándor, Dr. Melczer Zsolt

Szakmai konzulensek: Dr. Urbancsek János, Dr. Sípos Miklós

Határidő: 2022. november 30.

 

(5) A Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinikán működő szemészeti study helyiség visszakerül a Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika rendelkezésébe, a study feltételeket a továbbiakban a Szemészeti Klinika a saját bázisán biztosítja.

Felelős: Dr. Nagy Zoltán Zsolt, Dr. Holló Péter

Határidő: 2022. december 22.

 

(6) A volt transzplantációs épületben működő Pankreász Betegségek Részlege a Tömő utcai épület V. emeletén folytatja működését. A kiszolgáló helyiségei vonatkozásában a Pulmonológiai Klinika számára biztosított VI. emeleten kerülnek kijelölésre. A Pankreász Betegségek Részlege a saját betegellátáshoz, beleértve az ügyeleti időt is a személyzetet biztosítja.

Felelős: Dr. Hegyi Péter, Dr. Müller Veronika

Határidő: 2022. november 30.

 

III. Külső Klinikai Tömb

(1) A Belgyógyászati és Onkológiai Klinikán a COVID-19 fertőzött betegek általános jellegű ellátása megszűnik, helyére a saját, onkológiai fekvőbeteg, valamint onkológiai kúraszerű ellátás kerül.

Felelős: Dr. Takács István

Szakmai konzulens: Dr. Dank Magdolna

Határidő: 2022. november 30.

 

(2) A Belgyógyászati és Onkológiai Klinika Tömő utcai Tömb V. emeletén található hospice 10 ágyas ellátása a Szent Rókus Klinikai Tömb Geriátriai Klinika és Ápolástudományi Központban kerül elhelyezésre.

Felelős: Dr. Göböl Zsolt, Dr. Takács István,  Dr. Gadó Klára

Szakmai konzulens: Dr. Dank Magdolna,

Határidő: 2022. november 30.

 

IV. Nagyvárad téri Elméleti Tömb

 (1) A Nagyvárad téri Elméleti Tömbben működő Kórházhigiénés Osztály az Ellátásszervezési Igazgatóság által meghatározott helyen folytatja működését.

Felelős: Dr. Varga Péter

Határidő: 2022. november 30.

 

(2) A Nagyvárad téri Elméleti Tömbben működő laboratóriumi képesség továbbra is a fenti telephelyén folytatja működését a Műszaki Főigazgatóság által meghatározott feltételrendszerrel.

Felelős: Dr. Vásárhelyi Barna

Határidő: 2022. november 30.

3. §

Vegyes rendelkezés

(1) A Tömő utcai épület IV. emeletén található, COVID-19 fertőzött betegek biztonságos és folyamatos ellátásának érdekében a belgyógyászati jelleggel is bíró szervezeti egységek forgó rendszerben, havi rendszerességgel, létszámarányosan rezidens munkatársakat biztosítanak a mindenkori betegforgalom függvényében. Az utasítás kiadásakor ez összesen havi 2 fő rezidens biztosítását jelenti a Pulmonológiai Klinika részére.

Az érintett szervezeti egységek, melyek létszámarányosan rezidens munkatársakat biztosítanak: Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Pankreász Betegellátó Részleg, Sebészeti Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika gasztroenterológiai részleg, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika.

Felelős: Dr. Nyirády Péter

Határidő: 2022. november 30.

 

(2) A jelen Klinikai Központ elnöki utasítás végrehajtásáért felelős: Dr. Gajdácsi József

(3) Jelen utasítás az Egyetem honlapján való közzététellel egyidejűleg hatályba lép.

 

Budapest, 2022. november 24.

 

 

                                                                                               Dr. Szabó Attila

                                                                                           a Klinikai Központ elnöke


KKE/1/2022.(XI.24.) számú KLINIKAI KÖZPONT ELNÖKI UTASÍTÁS Energiahatékonyságot fokozó intézkedések a Klinikai Központhoz tartozó betegellátó szervezeti egységekben aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
KKE/1/2022.(XI.24.) számú KLINIKAI KÖZPONT ELNÖKI UTASÍTÁS