A pályázati kiírás, pontozási szabályzat, segédletek elérhetők itt:

Kapcsolat, elérhetőség: hok.applications@semmelweis.hu

A hallgatói juttatásokat, ezek feltételrendszerét a Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat – III. könyv Hallgatói Követelményrendszer – 4. rész Térítési és Juttatási Szabályzat (a továbbiakban TJSZ) rögzíti. A pályázatokat a Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság hirdeti meg és bírálja el.

A Semmelweis Egyetemen megpályázható szociális alapú ösztöndíjak:

GYIK

Milyen nyilatkozatot kell feltölteni az egyéb jövedelemről vagy bármi másról? Hogy néz ki egy nyilatkozat?

A nyilatkozat egy hivatalos okmány, így minden, amit a nyilatkozatban állít, azt büntetőjogi felelőssége tudatában teszi annak aláírója. A nyilatkozatot lehet teljesen egészében is kézzel írni, dátumozni és aláírni, ebben az esetben nem szükségesek tanúk. Kiskorú nevében a törvényes képviselője (szülő, gondviselő) nyilatkozhat.
A nyomatott nyilatkozatokon szükséges két tanú aláírása.

Néhány általunk készített mintát találhattok feljebb.

Mikorinak kell lennie a nyilatkozatnak?

Minden pályázati időszak során friss nyilatkozat feltöltése szükséges, legyen szó másodállás vagy egyéb jövedelem hiányáról, tanulmányokról, gyermektartásról vagy bármi egyébről.

Például szeptemberben a februári keltezésű nyilatkozat nem elfogadható, hiszen az az akkori állapotra vonatkozott, ezért friss nyilatkozat szükséges akkor is, ha nincs változás.

Az elmúlt 3 hónapban a kereső személy státusza megváltozott, így nem tud 3 havi igazolással szolgálni munkahelyéről, vagy pozícióváltás miatt megváltozott a munkabére.

Az elmúlt 3 hónap átlagával kell számolni ebben az esetben is. Ha a státusza változott meg (pl. az elmúlt 3 hónapból csak 1-ben volt keresete), akkor azt az egy havit osszátok el hárommal.

Elfogadható az internetbankból letöltött bankszámlakivonat?

Igen, elfogadható az is természetesen. Célszerű csak az adott tranzakció(k) igazolásait lekérni, és nem az egész havi kimutatást.

Milyen igazolás szükséges a családi pótlékról?

2021 májusa óta kifejezetten bankszámlakivonatot ír elő a szabályzat.

Mi a teendő, ha nem tudok bankszámlakivonatot csatolni, mert nem arra érkezik egy összeg?

Előfordulhat, hogy a fizetés vagy az egyéb bevétel nem bankszámlára érkezik. Ebben az esetben a bankszámlakivonatot nyilatkozattal lehet pótolni. Ilyenkor az érintett személy írja le a bevételének összegét az aktuális szabályok szerint. Ilyenkor is szükséges arról nyilatkozni, hogy rendelkezik-e egyéb jövedelemmel.

Például alkalmazottak esetén az elmúlt 3 hónapról kell nyilatkoznia. Nyugdíjról ugyanakkor elegendő 1 hónap is, hiszen az egy adott évre előre meg van határozva.

Hogyan lehet javítani a leadott kérvényen?

A szociális adatlap kérvényén a pályázati határidő lejártával módosítani, javítani nem lehet. A pályázati időszak során van lehetőség javításra. Erre általában a pályázat vége előtti 5. napig van lehetőség, a pontos határidőt az aktuális pályázati kiírás tartalmazza. A nagy számú beérkező kérvény miatt nem küldik vissza automatikusan javításra, ha valamilyen hiba van a beadott adatlapon.

Célszerű a fenti címen e-mailben érdeklődni nálunk, hogy mennyi pontotok van, rendben van-e az adatlap és kérvényezni a javításra visszaküldést. Ha vissza lett küldve a kérvény javításra, arról rendszerüzenet érkezik a Neptunban. A Neptun – Ügyintézés – Kérvények – Leadott kérvények – kérvény neve melletti + jelre kattintva aktívvá válik ilyenkor a Javítás opció. A már bevitt adatok és feltöltött fájlok nem vesznek el, tudjátok őket módosítani vagy kiegészíteni. Ezt követően le kell újra adni a kérvényt, mintha újonnan töltöttétek volna ki. Ennek elmaradása esetén a kérvény nem vehető figyelembe. A sikeresen javított kérvénynek meg kell jelennie a Leadott kérvények fülön.

A kérvényhez utólagosan ne rendeljetek hozzá fájlt, ezt az opciót ne használjátok, mert a kérvényt javítók nem minden esetben látják az így feltöltött fájlokat. A pályázati kiírás rögzíti, hogy a dokumentumokat az elektronikus űrlap megfelelő helyeire szükséges feltölteni. Csak a megfelelő helyre feltöltött dokumentumok vehetőek figyelembe a bírálás során.

Nem a bejelentett állandó lakcímemen élek, miről kell az igazolás?

Akár albérletben, akár szociális otthonban, akár máshol élsz, az önkormányzati papírt a háztartásban élőkről mindig az állandó lakcímedre szólón szükséges beszerezni.

Nem mindenki lakik az adott háztartásban, aki be van jelentve, mi a teendő?

Egy nyilatkozatot szükséges írnia arról, hogy büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy nem él az adott háztartásban. A nyilatkozatmintáink között találtok rá sablont. (Nyilatkozattétel egyéb szabályait lásd annál a kérdésnél.)

Nekem vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező testvéreimnek kell-e nyilatkoznunk jövedelmünkről?

Hallgatói jogviszonnyal rendelkező személyektől nem szükséges jövedelemigazolás. (Ez alatt értendő az alap- és középfokú oktatás, a felsőoktatás és a PhD-képzés is.)

Idegen nyelvű papírokkal rendelkezem, mi a teendő?

Az eredeti nyelvű papírok csatolása mellett szükséges egy magyarra fordított változat is. Ezt elég, ha saját magad fordítod le, nem kell hivatalos fordító cégekhez fordulnod. A pályázati adatlapra fel kell tölteni az eredeti igazolást és a fordítást is, különben a dokumentum nem fogadható el.

A nyári munka/diákmunka beleszámít-e a jövedelembe?

A nyári munkák és a diákmunkák időszaki bevételek, így ha dolgoztatok a nyár során, nem kell feltüntetnetek.

Nem jelenik meg a Neptunban a kérvény, mi a teendőm?

Ha jogosultak lennétek az ösztöndíjra, ám a kérvény mégsem jelenik meg a Neptunban, e-mailben tudjátok jelezni a fenti címünkön. A pályázat kezdetekor ellenőrizzétek le, hogy elérhető-e számotokra a kérvény, az első pályázati héten tudjátok jelezni, ha nem. Az üzenetben írjátok meg a Neptun kódotokat.

Az érintettek listáját a pályázat második hetén küldjük meg az illetékes egyetemi szervnek, ahol leellenőrzik a jogosultságot, és ezt követően pár munkanapon belül megnyílik a kérvény számotokra. A pályázati időszak nem hosszabbodik meg ilyenkor, ugyanaz a leadási határidő vonatkozik rátok is.

Nem rendelkezek menetjeggyel/bérlettel, és a közlekedési társaság nem állít ki igazolást a távolságról. Mi a teendő?

Ilyen esetben a Budapesttől való távolságot úgy tudjátok igazolni, hogy menetrendet töltetek fel, ami tartalmazza a távolságot és egy csatoljatok egy nyilatkozatot is. Találtok sablont a fenti nyilatkozatminták között.

Fölöslegesen ne vásároljatok jegyet, anélkül, hogy Budapestre kell utaznotok. Egy menetjegyet tegyetek el nyugodtan, és későbbi félévekben azt is csatolhatjátok, a távolság esetén nem számít, hogy mikori az igazolás.

Leadáskor hibaüzenet jelenik meg: „A(z) ‘…’ formátuma nem megfelelő!”

Valószínűleg rosszul lett beírva egy számérték. Az adatlapon a rubrikákban a számoknak nem szabad szóközt, tizedesvesszőt tartalmazniuk. És mértékegységet, pénznemet sem kell beírni.

Leadáskor nem enged továbblépni a Neptun, a távolság rubrikáját pirosra színezi.

A gondot az okozhatja, hogy egyjegyű értéket a távolságnál nem tud kezelni az adatlap. Nyugodtan írjatok be helyette 10-et a km-hez, arra is ugyanannyi pont jár.

Rendszeres

Rendszeres szociális ösztöndíj: Schöpf-Merei Ágost Ösztöndíj

Rendszeres szociális ösztöndíjra pályázhat aktív státuszú, állami finanszírozású, nappali munkarendben tanulmányokat folytató magyar hallgató. Továbbá az is, aki tanulmányait államilag támogatott képzési formában kezdte meg, és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre.

A szociális helyzet megállapítására szolgáló adatlapot elektronikusan, a Neptun Rendszeren keresztül kell kitölteni és leadni (Ügyintézés – Kérvények – Kitölthető kérvények). Az elektronikus adatlapra feltöltendő igazolásokat, a részpontokat és a pontozás szabályait a TJSZ 1. melléklete sorolja fel. Ez a csatolandó dokumentumok listája, amit a weboldalunk tetején megtaláltok. Az adatlapon egy-egy tényhez több igazolás feltöltése is szükséges, ezek fel vannak tüntetve (pl. munkáltatói igazolás + nyilatkozat egyéb jövedelemről). A pályázat vége után utólagos hiánypótlásra nincsen lehetőség.

A Schöpf-Merei Ágost Ösztöndíj pályázata a szemeszter első havában indul: szeptemberben és februárban. Általában 15 napon keresztül tart.
Szociális pontszámot egy félévre egyszer lehet meghatározni. Vagyis az elsőéveseknek, akik augusztusban jelentkeznek kollégiumba, és kitöltik a szociális adatlapot, már megvan a pontszámuk. Nekik szeptemberben csak egy nyilatkozatot kell leadniuk, hogy szociális ösztöndíjra is pályáznak. A felsőbb évesek és kollégiumba nem jelentkezett elsőévesek a szociális adatlapot szeptemberben töltik ki.
Aki a tavaszi szemeszterben februárban az ösztöndíjhoz kitölti az adatlapot, annak a nyár eleji felsőbb éves kollégiumi jelentkezéshez már nem kell, a februári pontszáma lesz figyelembe véve.

Az a pályázó jogosult az ösztöndíjra, aki:
▪ a pályázati határidő lejárta előtt leadja az adatlapot a Neptunon, és
▪ a pontszáma eléri vagy meghaladja a Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság által a félévre meghatározott ponthatárt.

A támogatás 5 hónapra jár, azaz 1 félévre. Az első összeg a szemeszter második havában érkezik, akkor természetesen két hónapnyi ösztöndíj, a következő három részlet pedig havonta.

Alaptámogatás

Alaptámogatás: Schöpf-Merei Ágost Ösztöndíj (első évesek kiemelt ösztöndíjrésze)

Ez az ösztöndíj csak az első félévben pályázható és 5 hónapra, vagyis 1 félévre jár.

Csak az részesülhet benne, aki először létesít hallgatói jogviszonyt államilag támogatott nappali képzésen és az első aktív félévében a rendszeres szociális ösztöndíjat megpályázta, a végső pontszáma eléri a SZEB által meghatározott pontszámot (vagyis kap rendszeres szociális ösztöndíjat), és a pályázat során megfelelően igazolta, hogy az I. vagy a II. rászorultsági csoportba tartozik.

Az I. rászorultsági (20%-os) csoportba tartozik, aki
– fogyatékossággal élő, vagy
– egészségi állapota miatt rászorult, vagy
– halmozottan hátrányos helyzetű,
– családfenntartó, vagy
– nagycsaládos, vagy
– árva.

A II. rászorultsági (10%-os) csoportba tartozik, aki
– hátrányos helyzetű, vagy
– gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, vagy
– félárva.

Előfordulhat, hogy valaki mindkettőbe beletartozik, ilyenkor az I. rászorultsági csoport számít természetesen.

2020 szeptemberétől már nem kell külön pályázni az alaptámogatásra. Aki a rendszeres ösztöndíjban részesül és megfelel a fenti feltételeknek, automatikusan elnyeri ezt is.

Rendkívüli

Rendkívüli szociális ösztöndíj

A rendkívüli szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete váratlan romlásának (pl. közvetlen családtag halála, természeti csapás) anyagi mérséklésére folyósított egyszeri juttatás, melyben a hallgató kérelmére részesülhet.

Szociális juttatásokra jogosult hallgató részesülhet ebben a támogatásban, vagyis az a teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alap-és mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben, valamint doktori képzésben részt vevő hallgató, aki államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas képzési formában vesz részt. Vagy aki tanulmányait államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas képzési formában kezdte meg és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre.

A rendkívüli szociális ösztöndíj iránti kérelem – aktív hallgatói jogviszony esetén – az esemény(ek) után fél éven belül bármikor benyújtható. A kérelmet a SZEB bírálja el, és dönt az ösztöndíj összegéről. Ugyanazon okra hivatkozva rendkívüli szociális támogatás iránti kérelmet csak egy alkalommal lehet benyújtani. A rendkívüli szociális ösztöndíj mértéke nem haladhatja meg a 100 ezer Ft-os összeget.

A pályázati adatlapot megtaláljátok a weboldalunkon. Be lehet adni postán, személyesen vagy elektronikusan is. A leggyorsabb és legkényelmesebb mód e-mailben elküldeni a csatolmányokkal együtt az adatlapon feltüntetett címre, mi ezt javasoljuk Nektek.

A csatolmányok is fel vannak sorolva az adatlapon: lakcímigazolás, igazolás a háztartás tagjainak jövedelméről (nyilatkozatok se maradjanak le!) az egy főre jutó jövedelem kiszámításához, és igazolás a rendkívüli eseményről (pl. halotti anyakönyvi kivonat).

Egyéb ösztöndíjak

Bursa Hungarica ösztöndíj

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj olyan pénzbeli szociális juttatás, amely a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Ösztöndíjrendszer) adott évi fordulójához csatlakozott települési és megyei önkormányzatok által a hallgatónak adományozott szociális ösztöndíjból és az önkormányzati ösztöndíj alapján a hallgató felsőoktatási intézményében a Kormányrendelet alapján megállapított szociális ösztöndíjból (az intézményi ösztöndíjrészből) áll.

Intézményi ösztöndíjrészben részesülhetnek azok a hallgatók, akiket az állandó lakóhelyük szerinti települési önkormányzat az Ösztöndíjrendszer keretében támogatásban részesített, továbbá teljes idejű (vagyis nappali tagozatos) alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú, vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj települési önkormányzati részére a hallgatók a vonatkozó jogszabály szerint jogosultak.

További részleteket az EMMI alá tartozó Emberi Erőforrások Támogatáskezelő weboldalán találtok, illetve a településetek önkormányzatánál tudtok érdeklődni.

Amennyiben bármilyen kérdésetek felmerül a pályázatokkal, az adatlap kitöltésével, a csatolandó dokumentumokkal kapcsolatban, forduljatok hozzánk bizalommal a hok.applications@semmelweis.hu címen keresztül.

Sikeres pályázást kívánva,
Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzat Szociális Bizottság