A Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzata – a Kancellár és a Stratégiai és Fejlesztési Rektorhelyettes egyetértésével – az ukrán háborús helyzettel összefüggő hallgatói tevékenység után ösztöndíjat ír ki 2022 júniusától visszavonásig az ösztöndíj elnyerése céljából a Semmelweis Egyetem Térítési és Juttatási Szabályzat 20. § (5) és (6) bekezdései alapján.

Az ösztöndíj az ukrán háborús helyzettel összefüggő telefonos segélyszolgálat, valamint esetlegesen a bírálatot végző bizottság által meghatározott egyéb feladatellátásért ítélhető oda.

I. Pályázásra jogosultak köre:

Az ösztöndíjra azok a magyar, vagy idegennyelű képzésben résztvevő teljes idejű, nappali képzésen tanuló, a pályázási idő alatt aktív státuszú hallgatók, akik államilag támogatott / magyar állami (rész)ösztöndíjas vagy költségtérítéses / önköltséges teljes idejű alap-, mester- és osztatlan képzésben, korábbi rendszerű egyetemi és főiskolai szintű alapképzésben, felsőoktatási szakképzésben vagy felsőfokú szakképzésben, valamint doktori képzésben vesznek részt. A pályázat több alkalommal is benyújtható, ha a pályázó megfelel a kiírásban foglalt feltételeknek. Az ösztöndíjra való jogosultság legkorábbi időpontja 2022. május 1.

 

II. A pályázat benyújtásának módja:

a) A pályázat benyújtásának helye:

A pályázatokat a Neptun – Ügyintézés menü – Kérvények menüpontban lehet leadni.

b) A pályázat benyújtásának ideje:

2022 június 1-től kezdődően visszavonásig minden hónap első napjától a tárgyhó nyolcadik napja, 20:00-ig terjedő időszakban lehet benyújtani a pályázatot a megelőző egy hónapra vonatkozó tevékenységről. Első pályázási alkalommal a pályázat szerinti tevékenység irányadó időszaka 2022.05.01. és 05.31. közötti időszak. A pályázat időtartama visszavonásig tart.

A határidő be nem tartása jogvesztő hatályú. Hiánypótlásra nincs lehetőség. A pályázati időszak végéig  a pályázó köteles leadni kérvényét. A kérvény akkor számít leadottnak, ha a Neptun – Ügyintézés menü – Kérvények menüpont – Leadott kérvények fül alatt szerepel a kérvény.

A pályázás egyéni, így a csoportos benyújtásra nincs lehetőség.

 

III. Benyújtandó igazolások, dokumentumok:

A kérvénykezelőben meghatározott űrlap benyújtása szükséges.

 

IV. Az elbírálás szempontja és határideje; elbírálására jogosult testület, vagy személy:

Az ösztöndíjra való jogosultság és az ösztöndíj összege a III. pont szerinti dokumentum tartalmára tekintettel kerül megállapításra. Az ösztöndíjban részesülők körére és az ösztöndíj számításának figyelembevételével az ösztöndíj mértékére vonatkozó javaslatot a Hallgatói Önkormányzat elnöke készíti elő az ösztöndíj elbírálására jogosult bizottság számára, amely dönt az ösztöndíjak odaítéléséről az alábbi szempontok szerint:

Az elbírálás további alapját a feladatellátással érintett külső szervek által megküldött jelenléti statisztikák, valamint az egyetem, illetve a Hallgatói Önkormányzat által kezelt adatbázis adatai figyelembevételével kerül megállapításra, amelyet az elbírálásra jogosult bizottság hivatalból vizsgál meg.

Az ösztöndíjra pályázók számára az ösztöndíj mértéke napi:

  • 10 000 forint hétköznaponként 8 óra tevékenység-végzésért
  • 15 000 forint hétköznaponként 12 óra tevékenység-végzésért
  • 20 000 forint hétvégente és ünnepnapon 8 óra tevékenység-végzésért
  • 25 000 forint hétvégente és ünnepnapon 12 óra tevékenység-végzésért

 

A bírálatot a TJSZ 8. § (3) bekezdés szerinti bizottság (Közéleti bizottság) végzi, dönt az ösztöndíj odaítéléséről és összegéről.

Saját pályázatának bírálatában nem vehet részt az, aki az ösztöndíjra pályázott.

 

V. Egyéb tudnivalók:

a) Adatkezelés

  • A pályázat során megadott személyes adatok kezelésére, illetve feldolgozására a HÖK elnöke, az általa ezzel megbízott személy, továbbá a bíráló bizottság jogosult. Ezen adatok kizárólag a leadott pályázat bírálatához, illetve feldolgozásához kerülnek felhasználásra.
  • A személyes adatok kezelésével, védelmével kapcsolatban a pályázó az egyetem adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat.

b) A bírálatot előkészítő személy lehetőséget adhat a kérvény kijavítására a beadást követően.

c) Jogorvoslat: általános szabályok szerint.

 

Budapest, 2022. 05. 28.

Tripolszky Bálint
elnök
Hallgatói Önkormányzat