Járványügyi pótösztöndíj

A Semmelweis Egyetem Hallgatói önkormányzata egyszeri Járványügyi Pótösztöndíjat ír ki 2022. június 21-től 2022. június 26-ig az ösztöndíj elnyerése céljából a Semmelweis Egyetem Térítési és Juttatási Szabályzat 20. § (5) és (6) bekezdései alapján.

A Járványügyi Pótösztöndíj megállapítása a következő feladatellátás alapján ítélhető meg a hallgatók részére:

Azon magyar, vagy idegennyelvű képzésben résztvevő hallgatóknak odaítélhető juttatás, akik a Semmelweis Egyetem Klinikáin láttak el járványügyi védekezéssel kapcsolatos feladatokat 2021. január 1-jétől 2022. április 30-ig, ezzel segítve a Covid-19 világjárvány magyarországi védekezését.

 

I. Pályázásra jogosultak köre:

Járványügyi Pótösztöndíjra jogosultak azok a magyar, vagy idegennyelvű képzésben résztvevő teljes idejű, nappali képzésen tanuló, a pályázási idő alatt aktív státuszú hallgatók, akik államilag támogatott/magyar állami (rész)ösztöndíjas vagy költségtérítéses/önköltséges teljes idejű, vagy levelező tagozatos alap-, mester- és osztatlan képzésben, korábbi rendszerű egyetemi és főiskolai szintű alapképzésben, felsőoktatási szakképzésben vagy felsőfokú szakképzésben, valamint doktori képzésben vesznek részt. A pályázat egy alkalommal nyújtható be, ha a pályázó megfelel a kiírásban foglalt feltételeknek.

 

II. A pályázat benyújtásának módja:

a) A pályázat benyújtásának helye: 
A pályázatokat a Neptun – Ügyintézés menü – Kérvények menüpontban lehet leadni.

b) A pályázat benyújtásának ideje: 2022. június 21. 10:00 – 2022. június 26. 23:59.

A határidő be nem tartása jogvesztő hatályú. Hiánypótlásra nincs lehetőség. A pályázati időszak végéig (II. b) pont) a pályázó köteles leadni kérvényét. A kérvény akkor számít leadottnak, ha a Neptun – Ügyintézés menü – Kérvények menüpont – Leadott kérvények fül alatt szerepel a kérvény, valamint e-mailben történő pályázás esetén akkor, ha a leadás tényét visszaigazoló e-mail megérkezik.
A pályázás egyéni, így a csoportos pályázatok esetén szükséges a csoportos tevékenységben részt vevő hallgatók mindegyikének benyújtania pályázati kérvényt.

 

III. Benyújtandó igazolások, dokumentumok:

A kérvénykezelőben meghatározott űrlap benyújtása szükséges.

 

IV. Az elbírálás szempontja és határideje; elbírálására jogosult testület, vagy személy:

Az ösztöndíjra való jogosultság és az ösztöndíj összege a III. pont szerinti dokumentum tartalmára tekintettel kerül megállapításra. Az ösztöndíjban részesülők körére és az ösztöndíj számításának figyelembevételével az ösztöndíj mértékére vonatkozó javaslatot a Hallgatói önkormányzat elnöke készíti elő a Közéleti Bizottság számára, amely dönt az ösztöndíjak odaítéléséről az alábbi szempontok szerint:

Az elbírálás további alapját a Semmelweis Egyetem, valamint a Hallgatói önkormányzat által vezetett jelenléti statisztikák és kezelésükben álló adatbázis jelenti, amelyet az elbírálásra jogosult bizottság hivatalból vizsgál meg.

Az ösztöndíj összegét a Semmelweis Egyetem Kancellárja, valamint a Klinikai Központ Elnöke által megállapított óradíj alapján ítéli meg a bizottság. A bírálóbizottság a rendelkezésre álló keretösszeg figyelembevételével és a végzett tevékenység jellege alapján a támogatást a keretösszeg erejéig állapíthatja meg és az ösztöndíjban részesülők számát a keretösszegre figyelemmel korlátozhatja.

A bírálatot a TJSZ 8. § (3) bekezdés szerinti bizottság (Közéleti bizottság) végzi, dönt az ösztöndíj odaítéléséről és összegéről.

Saját pályázatának bírálatában nem vehet részt az, aki az ösztöndíjra pályázott.

 

V. Egyéb tudnivalók:

a) Adatkezelés

  • A pályázat során megadott személyes adatok kezelésére, illetve feldolgozására a HöK elnöke, az általa ezzel megbízott személy, továbbá a bíráló bizottság jogosult. Ezen adatok kizárólag a leadott pályázat bírálatához, illetve feldolgozásához kerülnek felhasználásra.
  • A személyes adatok kezelésével, védelmével kapcsolatban a pályázó az egyetem adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat.

b) A bírálatot előkészítő személy lehetőséget adhat a kérvény kijavítására a beadást követő

c) a bíráló bizottság a Neptunon kívül érkező ösztöndíjkérelmet is befogadhatja méltányolható ok esetén.

d) Jogorvoslat: általános szabályok szerint.

 

Budapest, 2022. 06. 16.

Tripolszky Bálint
 elnök
Hallgatói önkormányzat

 

Kérdés esetén keress minket bizalommal!

Korábbi pályázati kiírás

A járványügyi ösztöndíj kivezetésre kerül május 1-jével. Az utolsó megpályázható időszak a 2022 áprilisában végzett munkáért május 1-től 8-ig tart.

 

JáRVáNYÜGYI öSZTöNDÍJ

A Semmelweis Egyetem Hallgatói önkormányzata a Klinikai Központ elnökének egyetértésével Járványügyi ösztöndíjat ír ki 2021. júliusától visszavonásig az ösztöndíj elnyerése céljából a Semmelweis Egyetem Térítési és Juttatási Szabályzat 20. § (5) és (6) bekezdései alapján.

 

A Járványügyi ösztöndíj megállapítása két feladatellátás alapján ítélhető meg a hallgatók részére:

A típusú ösztöndíj: Azon magyar nyelvű képzésben résztvevő hallgatóknak odaítélhető juttatás, akik a Semmelweis Egyetemen alkalmazott járványügyi feladatok ellátásában való hallgatói részvétel szervezéséről szóló Rektori utasításnak megfelelően az Országos Mentőszolgálat (továbbiakban OMSZ) szűrési programjában részt vesznek, ezzel segítve a Covid-19 világjárvány magyarországi védekezését, ide nem véve a kormányhatározat alapján kirendelt hallgatókat, akik számára a honorárium nem ösztöndíj formában kerül kifizetésre.

S típusú ösztöndíj: Azon magyar, vagy idegennyelvű képzésben résztvevő hallgatóknak odaítélhető juttatás, akik a Semmelweis Egyetem Sürgősségi Orvostani Klinikáján (továbbiakban SBO), vagy az Egyetem területén működő oltópontokon, illetve COVID-osztályokon látnak el járványügyi védekezéssel kapcsolatos feladatokat, ezzel segítve a Covid-19 világjárvány magyarországi védekezését.

 

I. Pályázásra jogosultak köre:

A Járványügyi ösztöndíj „A” típusú változatára jogosultak azok a magyar nyelvű képzésben résztvevő teljes idejű, nappali képzésen tanuló, a pályázási idő alatt aktív státuszú hallgatók, akik államilag támogatott/magyar állami (rész)ösztöndíjas vagy költségtérítéses/önköltséges teljes idejű, vagy levelező tagozatos alap-, mester- és osztatlan képzésben, korábban rendszerű egyetemi és főiskolai szintű alapképzésben, felsőoktatási szakképzésben vagy felsőfokú szakképzésben, valamint doktori képzésben vesznek részt. A pályázat több alkalommal is benyújtható, ha a pályázó megfelel a kiírásban foglalt feltételeknek.

A Járványügyi ösztöndíj „S” típusú változatára jogosultak azok a magyar, vagy idegennyelvű képzésben résztvevő teljes idejű, nappali képzésen tanuló, a pályázási idő alatt aktív státuszú hallgatók, akik államilag támogatott/magyar állami (rész)ösztöndíjas vagy költségtérítéses/önköltséges teljes idejű, vagy levelező tagozatos alap-, mester- és osztatlan képzésben, korábbi rendszerű egyetemi és főiskolai szintű alapképzésben, felsőoktatási szakképzésben vagy felsőfokú szakképzésben, valamint doktori képzésben vesznek részt. A pályázat több alkalommal is benyújtható, ha a pályázó megfelel a kiírásban foglalt feltételeknek.

 

II. A pályázat benyújtásának módja:

a) A pályázat benyújtásának helye:
A pályázatokat a Neptun – Ügyintézés menü – Kérvények menüpontban lehet leadni.

b) A pályázat benyújtásának ideje:
Minden hónap első napjától a tárgyhó nyolcadik napja, 20:00-ig terjedő időszakban lehet benyújtani a pályázatot a megelőző egy hónapra vonatkozó munkavégzésről. A pályázat időtartama a Kancellár, vagy a Klinikai Központ Elnöke általi, pályázati kiírás visszavonásáig tart.

A határidő be nem tartása jogvesztő hatályú. Hiánypótlásra nincs lehetőség. A pályázati időszak végéig (II. b) pont) a pályázó köteles leadni kérvényét. A kérvény akkor számít leadottnak, ha a Neptun – Ügyintézés menü – Kérvények menüpont – Leadott kérvények fül alatt szerepel a kérvény.
A pályázás egyéni, így a csoportos pályázatok esetén szükséges a csoportos tevékenységben részt vevő hallgatók mindegyikének benyújtania pályázati kérvényt.

 

III. Benyújtandó igazolások, dokumentumok:

A kérvénykezelőben meghatározott űrlap benyújtása szükséges.

 

IV. Az elbírálás szempontja és határideje; elbírálására jogosult testület, vagy személy:

Az ösztöndíjra való jogosultság és az ösztöndíj összege a III. pont szerinti dokumentum tartalmára tekintettel kerül megállapításra. Az ösztöndíjban részesülők körére és az ösztöndíj számításának figyelembevételével az ösztöndíj mértékére vonatkozó javaslatot a Hallgatói önkormányzat elnöke készíti elő a Közéleti Bizottság számára, amely dönt az ösztöndíjak odaítéléséről az alábbi szempontok szerint:

– „A” típusú ösztöndíj változat:

A „A” típusú ösztöndíj tekintetében az elbírálás további alapját az Országos Mentőszolgálat által szolgáltatott jelenléti statisztikák, valamint az egyetem, illetve a Hallgatói önkormányzat által kezelt adatbázis adatai figyelembevételével kerül megállapításra, amelyet az elbírálásra jogosult bizottság hivatalból vizsgál meg.

Az „A” típusú ösztöndíjra pályázók számára napi 10.000 forint az ösztöndíj mértéke hétköznapon, 15.000 forint az ösztöndíj mértéke hétvégén, valamint ünnepnapon.

– „S” típusú ösztöndíj változat:

A „S” típusú ösztöndíj tekintetében az elbírálás további alapját a Semmelweis Egyetem, valamint a Hallgatói önkormányzat által vezetett jelenléti statisztikák és kezelésükben álló adatbázis jelenti, amelyet az elbírálásra jogosult bizottság hivatalból vizsgál meg.

Az ösztöndíj összegét a tárgyhónapban leadott igények és a rendelkezésre álló keretösszeg figyelembevételével a Semmelweis Egyetem Kancellárja, valamint a Klinikai Központ Elnöke által megállapított óradíj alapján ítéli meg a bizottság. A bírálóbizottság a rendelkezésre álló keretösszeg figyelembevételével és a végzett tevékenység jellege alapján a támogatást a keretösszeg erejéig állapíthatja meg és az ösztöndíjban részesülők számát a keretösszegre figyelemmel korlátozhatja.

 

A bírálatot a TJSZ 8. § (3) bekezdés szerinti bizottság (Közéleti bizottság) végzi, dönt az ösztöndíj odaítéléséről és összegéről.

Saját pályázatának bírálatában nem vehet részt az, aki az ösztöndíjra pályázott.

 

V. Egyéb tudnivalók:

a) Adatkezelés

  • A pályázat során megadott személyes adatok kezelésére, illetve feldolgozására a HöK elnöke, az általa ezzel megbízott személy, továbbá a bíráló bizottság jogosult. Ezen adatok kizárólag a leadott pályázat bírálatához, illetve feldolgozásához kerülnek felhasználásra.
  • A személyes adatok kezelésével, védelmével kapcsolatban a pályázó az egyetem adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat.

b) A bírálatot előkészítő személy lehetőséget adhat a kérvény kijavítására a beadást követően.

c) Jogorvoslat: általános szabályok szerint.

 

Budapest, 2021. 07. 13.

Frissítve: 2021. 12. 23.

 

Tripolszky Bálint
elnök
Hallgatói önkormányzat