A HÖK STRUKTÚRÁJA

A Hallgatói Önkormányzat (HÖK) a Semmelweis Egyetem hallgatói érdekképviseletéért és szolgáltatásaiért felelős szervezete.

A HÖK képviseli a hallgatók szavát az egyetemi bürokrácia zajában, felméri és megjeleníti az Egyetem, valamint annak vezetése felé a hallgatók véleményét; képviseli a hallgatóságot a főbb egyetemi döntéshozó testületekben. Képviselőink tanácsot adnak az arra rászoruló diáktársaiknak, legyen szó tanulmányi vagy szociális kérdésekről, bizottságaink dolgozói pedig rendezvényeket szerveznek és innovatív ötleteket igyekeznek megvalósítani.

A Hallgatói Önkormányzat tagja minden, az Egyetemen tanuló, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező diák. Ahhoz, hogy aktívan részt vegyél a HÖK munkájában, ezen a linken jelentkezz egy bizottságba! Bármely lelkes, tenni akaró vagy akár csak a HÖK munkája felől érdeklődő hallgatótársunkat szeretettel várunk köreinkben!

A Hallgatói Önkormányzat legfontosabb testületei a Küldöttgyűlés és az Elnökség.

A Küldöttgyűlés a HÖK demokratikus alapon működő, legfőbb döntéshozó testülete, ahova választás útján kerülnek be tagjai. A Küldöttgyűlésben született döntések a HÖK kollektív véleményét jelentik, mely döntéseket a HÖK megfelelő képviselői az Egyetem többi szervezeti egysége felé is tolmácsolnak.

Az Elnökség tagjai a HÖK elnök és alelnökök, a kari vezetők, a bizottsági vezetők és elnöki megbízottak, valamint a titkár. Ők felelnek a HÖK állandó és időszakos feladatainak elvégzéséért, valamint az innovatív ötletek megfogalmazásáért is.

A bizottsági vezetők a bizottság tagjaival együttműködve egy közös célért dolgoznak, rendezvények szervezését, a külföldi hallgatók képviseletét vagy a kollégiumi hallgatói élet fejlesztését végzik.

A kari vezetők és évfolyamképviselők révén a HÖK-ben az Egyetem mind a hat kara (ÁOK, EKK, ETK, FOK, GYTK, PAK) reprezentálja magát. Ők végzik az adott kar specifikus feladatait, képviselik a kar hallgatóit munkájuk során és a Kari Tanácsokban is.

A HÖK központi irodája a Nagyvárad téri Elméleti Tömbben (NET) található, de ezen kívül üzemeltetünk hallgatói irodát az ETK épületében is. A szervezet diákcentrumot, tanuló- és társalgóhelyiséget is tart fenn a hallgatóknak.