Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. április 16.
159596 Összes oltás
13710 Beoltott Semmelweis Polgár

 

 

A HÖK STRUKTÚRÁJA

 

A Hallgatói Önkormányzat (HÖK) a Semmelweis Egyetem hallgatói érdekképviseletéért és szolgáltatásaiért felelős szervezete.

A HÖK a hallgatók által választott képviselőkből álló testület, amely felméri és megjeleníti az Egyetem, valamint annak vezetése felé a hallgatók véleményét; képviseli a hallgatóságot a főbb egyetemi döntéshozó testületekben, valamint szolgáltatásokat nyújt a hallgatók részére.

A Hallgatói Önkormányzat tagja minden, az Egyetemen tanuló, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező diák. A HÖK-ben az Egyetem mind a hat kara (ÁOK, EKK, ETK, FOK, GYTK, PAK) reprezentáltatja magát saját hallgatói képviselői révén. A karokról a HÖK delegál képviselőket a Kari Tanácsokba.

A Hallgatói Önkormányzat működésének másik alappillérét az úgynevezett központi testületek biztosítják. Ide tartozik a Küldöttgyűlés valamint az Elnökség.
A Küldöttgyűlés a HÖK demokratikus alapon működő, legfőbb döntéshozó testülete.A Küldöttgyűlésben született döntések a HÖK kollektív véleményét jelentik, mely döntéseket a HÖK megfelelő képviselői az Egyetem többi szervezeti egysége felé is tolmácsolnak.

Az Elnökség egy, a küldöttgyűlésnél kisebb jogkörrel rendelkező központi döntéshozó testület, amelynek azonban, a kis létszáma miatt reakcióideje sokkal gyorsabb.
Az Elnökség felel ezen kívül a HÖK projektmunkáinak elvégzéséért, valamint az innovatív ötletek megfogalmazásáért is. Az Elnökség tagjai a HÖK elnök és alelnökök, a kari vezetők, a bizottsági vezetők és elnöki megbízottak, valamint a titkár.

A HÖK központi irodája, illetve a Szinapszis iroda a Nagyvárad téri Elméleti Tömbben (NET) található, de ezen kívül üzemeltetünk hallgatói irodát az ETK épületében is. A szervezet diákcentrumot, tanuló- és társalgóhelyiséget tart fenn a hallgatóknak. A Szinapszis nevű hallgatói magazin felelős kiadója szintén a Hallgatói Önkormányzat.

A HÖK képviseli a hallgatók szavát az egyetemi bürokrácia zajában. Képviselőink tanácsot adnak az arra rászoruló diáktársaiknak. Dolgozóink rendezvényeket szerveznek és innovatív ötleteket igyekeznek megvalósítani.
Bármely lelkes, tenni akaró vagy akár csak a HÖK munkája felől érdeklődő hallgatót szeretettel várjuk köreinkben!