A hallgatói önkormányzat alapszabálya határozza meg a hallgatói önkormányzat működésének a rendjét. Az alapszabályt a hallgatói önkormányzat küldöttgyűlése fogadja el, és a szenátus jóváhagyásával válik érvényessé. Az alapszabály jóváhagyásáról a szenátusnak legkésőbb a beterjesztést követő harmincadik nap eltelte utáni első ülésen nyilatkoznia kell.

2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 60. § (2)

 

Az Alapszabály aktuális változata

 

Tartalma:

 

Elfogadásáról rendelkező határozatok:

Jóváhagyásáról rendelkező határozat:

Módosításairól rendelkező határozatok:

Módosító határozatokMódosítás elfogadásáról szóló határozatok
6/2023.(VII.07.) SE HÖK Kgy. határozat97/2023. (X.5.) számú szenátusi határozat
10/2023.(VIII.11.) SE HÖK Kgy. határozat

 

Korábbi változat: