Jó tanuló – Jó sportoló

Pályázati felhívás  Jó tanuló – Jó sportoló kitüntetés díjainak elnyerésére

A Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sportközpont pályázatot hirdet a   „Jó tanuló – Jó sportoló” kitüntetés díjainak elnyerésére.

I. A pályázat benyújtásának feltételei

(1) A kitüntetést az a Semmelweis Egyetem beiratkozott nappali tagozatos, graduális képzésben részvevő hallgatója kaphatja, aki

a) a pályázási kiírást megelőző két szemeszterben 4.00 vagy ennél magasabb súlyozott tanulmányi átlaggal rendelkezik,

b) tanulmányi elégtelenség miatt nem ismételt évet,

c) fegyelmi büntetés hatálya alatt nem áll, és nem is állt, és

d) a pályázati kiírást megelőző két tanulmányi szemeszterben a 7. számú

mellékletben felsorolt sportbeli követelmények valamelyikéből dokumentáltan teljesített és

e) a pályázati kiírást megelőző két tanulmányi szemeszterben a 7. számú mellékletben felsorolt tudományos munkában dokumentáltan teljesített.

(2) Az (1) bekezdés d) pontja tekintetében a már elért sporteredményt a hallgató csak egyszer jogosult beszámíttatni a pályázat benyújtása során, a jövőben ezen elért eredményre nem hivatkozhat.

A pályázati űrlapot – 6_sz_melleklet_20220521 kitölthető (jó tanuló jó sportoló adatlap), amely a formanyomtatványtárból elérhető – és a pályázó tanulmányaira és sporttevékenységére vonatkozó rövid önéletrajzot 2023. november 15-ig lehet benyújtani, személyesen 15:00 óráig a Sportközpontba, vagy postai úton november 15-én 24 óráig, a SE Testnevelési és Sportközpont, 1107 Budapest, Zágrábi utca 14 címre való megküldéssel.

Pályázati űrlapok letölthetők innen:

6_sz_melleklet_20220521 kitölthető (jó tanuló jó sportoló adatlap)

6_sz_melleklet_20220521 (jó tanuló jó sportoló adatlap letölthető)

II. 

A pályázatokat az SE TSK igazgatója által vezetett 5 fős Bizottság értékeli.

A Bizottság az összegzett pontok alapján sorrendet állít fel az első hat helyezett díjazására. Azonos pontszámok kialakulása esetén az oktatási rektorhelyettes javaslatot tesz a sorrendiségre vonatkozólag. Az Egyetem Szenátusa az oktatási rektorhelyettes előterjesztése alapján dönt a „Jó tanuló – jó sportoló” kitüntető cím odaítéléséről az arra érdemes hallgatóknak.

A díjak átadására a Nemzeti Ünnep (március 15.) alkalmából tartott rendezvényen kerül sor.

A pályázattal kapcsolatos részletes feltételekről és szabályokról az Egyetem Szenátusának 33/2022. (V.13.) számú határozatának elfogadott Hallgatói kitüntetésekről szóló szabályzata rendelkezik, amelybe az érdekeltek az Interneten a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság alhonlapján https://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/hallgatoi-kituntetesekrol-szolo-szabalyzat/, a Testnevelési és Sportközpontban (1107 Budapest, Zágrábi utca 14.) vagy a Dékáni Hivatalokban tekinthetnek be hivatali időben.

 

Budapest, 2023. szeptember 20.

 

                                                                                                       Várszegi Kornélia
                                                                                                              igazgató 
                                                                                            Testnevelési és Sportközpont

Dr. Szivós István Ösztöndíj

A Dr. Szivós István sportolói ösztöndíj pályázati kiírása 2022/23 tanévre

A pályázat kiírója:   Prof. Dr. Merkely Béla rektor
A pályázat benyújtásának határideje: 2023. április 12. 18:00
A pályázat benyújtásának módja:  kizárólag elektronikus úton, a Neptun Rendszerben
A pályázatra rendelkezésre álló keretösszeg: 10 000 000 Ft (10 hónapon át havi 1 000 000 Ft)
Az elnyerhető támogatás összege: havi 50 000 Ft vagy 100 000 Ft vagy 150 000 Ft 10 hónapon át folyósítva

 

A pályázat részletes leírása a http://www.semmelweis.hu/sportkozpont oldalon is megtalálható.

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentáció:

  • Semmelweis Egyetem hallgatói jogviszony igazolása az aktív hallgatói jogviszonyról
  • Semmelweis Egyetem Sport Klub tagság igazolása (szakosztályi díjról befizetési bizonylat)
  • egyetemi bajnokságban történt szereplés igazolása (jegyzőkönyv)
  • sportpályafutást bemutató önéletrajz (személyes adatokkal, e-mail címmel, évfolyam, kar, Neptun kód megadásával)
  • motivációs levél
  • szakosztályi edző és/vagy szakosztályvezető ajánlása
A pályázat elbírálásának határideje: 2023. április 19.
A bíráló bizottság összetétele:

elnöke: Dr. Bánhidy Ferenc általános rektorhelyettes

tagjai: Várszegi Kornélia, Takács Félix

Az értékelés szempontjai: 

A bizottság a beadott dokumentumok alapján sorrendet állít fel az edzéseken, valamint az egyetemi bajnokságban nyújtott kiemelkedő teljesítmény és az edzői/szakosztályvezetői ajánlás alapján.

A 150 000 Ft összegű juttatás odaítélésének feltétele az első vagy másodosztályú versenysorozatban igazolt – akár korábbi – szereplés, vagy egyetemi bajnokságon – 1-3. helyezést, vagy a bíráló bizottság szakmai megítélése szerinti kiemelt versenyszámban további helyezést elérő – eredménnyel záruló részvétel.

A díjazottak száma: A rendelkezésre álló keret erejéig állapítható meg, de a bizottság a beérkezett pályázatok alapján dönthet úgy, hogy nem használja fel a teljes keretösszeget.
A díjazottak értesítése: A Neptun Rendszerben, kizárólag elektronikus úton.
A díjazottak listájának közzététele: Az Egyetem a Testnevelési és Sportközpont honlapján a díjazottak nevét és a megállapított ösztöndíj mértékét nyilvánosan közzéteszi.
Az ösztöndíj kifizetése: A bíráló bizottság a pályázat elbírálásától számított 3 napon belül a pályázat eredményéről értesíti az Oktatási Hálózat-irányítási Igazgatóságot, amely a TJSZ 5/B.§ figyelembevételével gondoskodik a bíráló bizottság döntése szerinti ütemezésben és összegben a hallgató részére történő kifizetésről, azzal, hogy havonta legkésőbb a tárgyhónap 10. napjáig a sportolói ösztöndíjat ki kell fizetni a hallgató részére. Amennyiben a pályázat lebonyolítása alapján jelen bekezdéstől eltérő kifizetésre van szükség, az Oktatási Hálózat-irányítási Igazgatóság a döntés megérkezésétől számított 15 napon belül gondoskodik a sportolói ösztöndíj kifizetéséről a hallgató részére.

 

A pályázattal kapcsolatban felmerült kérdésekkel forduljanak Várszegi Kornélia Testnevelési és Sportközpont igazgatóhoz: varszegi.kornelia@semmelweis-univ.hu