Freiburgi ösztöndíj-pályázat 2024-2025

Ösztöndíj-pályázat a 2024-25-ös tanévre

V. éves hallgatók és PhD-hallgatók részére

Freiburgba 10 hónapra

Cél:

A Semmelweis Egyetem évtizedek óta kiváló kapcsolatot ápol a Freiburg-i Egyetemmel, melynek keretében a legkiválóbb tehetségek közül évente 4 hallgató, egyéves kutatómunkát végezhet e nemzetközi élvonalba tartozó egyetemek egyik intézetében.

Az Egyetem és a Tehetséggondozó program hazai oldalról is ösztönözni és elismerni kívánja azokat a hallgatókat, akik erre az ösztöndíjra méltók, így a Jellinek Harry német-magyar ösztöndíjprogramban résztvevőket a ösztöndíj támogatásban részesíti. A Kerpel-napon az előző évi díjazottak egy előadás keretében beszámolnak tapasztalataikról, kutatási eredményeikről, melynek célja, hogy ösztönözzék társaikat a kutatói mobilitásra, nemzetközi tapasztalatszerzése és szakmai kapcsolatépítésre.

A freiburgi Albert-Ludwigs-Egyetemre 2 fő utazhat ki a Jellinek Harry-ösztöndíj keretében.

A pályázatnak a következőket kell tartalmazni:

 • önéletrajz német vagy angol nyelven
 • a kidolgozandó diplomamunka, ill. kutatómunka tervezete német vagy angol nyelven

A pályázathoz a következő okmányokat kell csatolni:

 • kitöltött palyazati_adatlap_2024_Jellinek
 • V. éves hallgatók esetében IV. évfolyam kreditigazolás, ösztöndíjátlagok összesített átlaga;
 • PhD-hallgatók esetében az egyetemi végzettséget igazoló okirat, vagy annak igazolása, hogy a végzettséget a Doktori Iskolába való beiratkozásig megszerzik
  pályázatokon elért eredmények
 • TDK munka leírása és TDK eredmények másolata
 • középfokú német vagy angol nyelvvizsga bizonyítvány másolata

A pályázatot mailen az alábbi címre kell benyújtani: szlovak.judit@semmelweis.hu (Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága)

 

Benyújtási határidő: 2024.05.31

 

A pályázatot elnyert hallgatónak:

 • a kint-tartózkodás költségeit a fogadó egyetem vállalja (szállás, ösztöndíj)

Felhívjuk figyelmüket, hogy a nyertes pályázók személyéről a fogadó egyetem dönt!

A tanulmányi idő az V. éves hallgatók esetében a külföldi gyakorlat idejével meghosszabbodik.

Előnyben részesül az a pályázó, aki már több éve végez tudományos (TDK) munkát.

A pályázat eredményéről mindenkit e-mail-ben értesítünk. A nyertes pályázóknak a tervezett kutatásról a pályázat megkezdése előtt, majd az elért eredményekről a pályázat befejezése után szóban beszámolót kell tartaniuk.

Heidelbergi nyári nyelvtanfolyam 2024

Heidelbergi ösztöndíj-pályázat egy fő IV., V. vagy VI. éves orvostanhallgató, vagy oktató részére nyári nyelvtanfolyamra.

A nyelvtanfolyam időpontja: 2024. augusztus 1-től augusztus 28-ig

A nyelvtanfolyam célja orvostanhallgatók és egyetemi oktatók általános nyelvi készségének fejlesztése.

VI. éves hallgatók esetében azok pályázhatnak, akik tanulmányaikat nem a 2023/24-es tanévben zárják le.

A Heidelbergi Ruprecht Karls Egyetem ösztöndíja magában foglalja a következőket:

 • felmentés a tanfolyam díjának megfizetése alól
 • 550 € költőpénz, melyből fizetendő a szállás, étkezés, egyéb kiadások

Utasbiztosításról (betegség, baleset, poggyász) valamint felelősség-biztosításról a kiutazónak saját magának kell gondoskodni.

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

 • az utolsó két félév kreditigazolását, a kreditindexek kiszámolt számtani átlagának feltüntetésével;
 • német vagy angol- és magyar nyelvű motivációs levelet az e-mail cím megadásával;
 • tudományos tevékenység összefoglalását magyar nyelven
 • oktatók esetében a tanszékvezető támogató levelét

A pályázatot a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságára kell benyújtani az alábbi címre – szlovak.judit@semmelweis.hu – melynek határideje:

2024. május 15.

A pályázatról egy erre a célra összehívott ad hoc bizottság dönt.

A pályázat eredményéről mindenkit e-mail-ben értesítünk.

További információt kaphatnak a +36 20 825 9101 telefonszámon.

Heidelbergi ösztöndíj-pályázat 2024-2025

Ösztöndíj-pályázat a 2024-25-ös tanévre

V. éves hallgatók és PhD-hallgatók részére

Heidelbergbe 10 hónapra

Cél:

A Semmelweis Egyetem évtizedek óta kiváló kapcsolatot ápol a Heidelberg-i Egyetemmel, melynek keretében a legkiválóbb tehetségek közül évente 4 hallgató, egyéves kutatómunkát végezhet e nemzetközi élvonalba tartozó egyetemek egyik intézetében.

Az Egyetem és a Tehetséggondozó program hazai oldalról is ösztönözni és elismerni kívánja azokat a hallgatókat, akik erre az ösztöndíjra méltók, így a Jellinek Harry német-magyar ösztöndíjprogramban résztvevőket a ösztöndíj támogatásban részesíti. A Kerpel-napon az előző évi díjazottak egy előadás keretében beszámolnak tapasztalataikról, kutatási eredményeikről, melynek célja, hogy ösztönözzék társaikat a kutatói mobilitásra, nemzetközi tapasztalatszerzése és szakmai kapcsolatépítésre.

A  Heidelberg-i Ruprecht Karls Egyetemre 4 fő utazhat ki a Jellinek Harry-ösztöndíj keretében.

A pályázatnak a következőket kell tartalmazni:

 • önéletrajz német vagy angol nyelven
 • a kidolgozandó diplomamunka, ill. kutatómunka tervezete német vagy angol nyelven

A pályázathoz a következő okmányokat kell csatolni:

 • kitöltött palyazati_adatlap_2024_Jellinek
 • V. éves hallgatók esetében IV. évfolyam kreditigazolás, ösztöndíjátlagok összesített átlaga; PhD-hallgatók esetében az egyetemi végzettséget igazoló okirat, vagy annak igazolása, hogy a végzettséget a Doktori Iskolába való beiratkozásig megszerzik
 • pályázatokon elért eredmények
 • TDK munka leírása és TDK eredmények másolata
 • középfokú német vagy angol nyelvvizsga bizonyítvány másolata

A pályázatot mailen az alábbi címre kell benyújtani: szlovak.judit@semmelweis.hu (Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága)

 

Benyújtási határidő: 2024.05.15

 

A pályázatot elnyert hallgatónak:

 • a kint-tartózkodás költségeit a fogadó egyetem vállalja (szállás, ösztöndíj)

Felhívjuk figyelmüket, hogy a nyertes pályázók személyéről a fogadó egyetem dönt!

A tanulmányi idő az V. éves hallgatók esetében a külföldi gyakorlat idejével meghosszabbodik.

Előnyben részesül az a pályázó, aki már több éve végez tudományos (TDK) munkát.

A pályázat eredményéről mindenkit e-mail-ben értesítünk. A nyertes pályázóknak a tervezett kutatásról a pályázat megkezdése előtt, majd az elért eredményekről a pályázat befejezése után szóban beszámolót kell tartaniuk.

Szingapúri pályázat 2024

A The National University of Singapore Yong LooLin School of Medicine és a Semmelweis Egyetem közötti bilaterális szerződés értelmében 5 magyar hallgató tanulmányaikhoz illeszkedően 4-hetes szakmai gyakorlatot végezhet Szingapúrban

2024. augusztus 5-től augusztus 30-ig

A pályázatot elnyert hallgatók az alábbi költségeket vállalják:

 • Kiutazás költségei
 • Egészségbiztosítás
 • Felelősségbiztosítás
 • Kint-tartózkodás költségei
 • Általános orvosi vizsgálat ill. oltások költségei

Pénzügyi támogatás

Amennyiben a Semmelweis Egyetem – a Tempus Közalapítvány által kiírt Pannónia Ösztöndíjprogramra – benyújtott pályázata pozitív elbírálásban részesült, a fenti pályázati felhívás nyertes hallgatói pályázhatnak az elnyert támogatásra a Pannónia Ösztöndíjprogram (https://pannoniaosztondij.hu/) feltételeinek megfelelően.

A pályázathoz a következő dokumentumokat kérjük csatolni:

 • pályázati adatlap kitöltve,
 • angol nyelvű önéletrajz
 • angol nyelvű motivációs levél

lsd. még:

https://medicine.nus.edu.sg/current-students/clinical-electives-programme-for-overseas-visiting-student/ és

https://medicine.nus.edu.sg/current-students/clinical-electives-programme-for-overseas-visiting-student/how-to-apply/

A pályázati adatlap letölthető: ITT.

 

A pályázatok leadási határideje: 2024. február 15.

 

A pályázatokat a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságán Szlovák Judit részére emailen – szlovak.judit@semmelweis.hu – kérjük elküldeni. További információt az alábbi telefonszámokon kaphat: Tel.:  +36 20 825 9101.

Tokyo Medical University 2024

Tokyo Medical University and Semmelweis University have entered into a student exchange agreement to provide a clinical rotation for two 6th year students.

from July 8 – August 2, 2024

Students are expected to cover:

 • Round trip air transportation
 • Health insurance
 • Personal travel insurance
 • Medical liability insurance
 • Living expenses, personal costs (meals, books, travel. clothing, etc.)
 • Cost of visa
 • Cost of general medical examination and vaccines

The aim of the rotation is to provide students with the possibility of participating in a clinical practice in a hospital environment.

Financing

In case the Semmelweis University’s application to the Pannónia Grant Program gets a positive result, the winners of the above call for application, will have the opportunity to apply to the Pannónia Grant according to the grant’s conditions (https://pannoniaosztondij.hu/)

Requirements for applying: (all documents are to be submitted in English)

 • Completed Application Form
 • Motivation letter
 • Curriculum Vitae
 • English credit transcript from year 1 onwards and statement of medical student status

A thorough knowledge of the English language is a must, the knowledge of the Japanese language is an advantage.

The Application Form can be downloaded from the following website: here

The candidates will participate in an interview in English, the date of which will be communicated by e-mail.

Deadline of applications: February 28, 2024

The application can be sent by mail – szlovak.judit@semmelweis.hu

For further information please contact Judit Szlovák on phone no. +36 20 825 9101

Okayama University Medical School 2024

Okayama University Medical School and Semmelweis University have entered into a student exchange agreement to provide a clinical rotation for three 6th year students.

from July 8 – August 2, 2024

Students are expected to cover:

 • Round trip air transportation
 • Health insurance
 • Personal travel insurance
 • Medical liability insurance
 • Living expenses, personal costs (meals, books, travel. clothing, etc.)
 • Cost of visa
 • Cost of general medical examination and vaccines

Financing

In case the Semmelweis University’s application to the Pannónia Grant Program gets a positive result, the winners of the above call for application, will have the opportunity to apply to the Pannónia Grant according to the grant’s conditions (https://pannoniaosztondij.hu/)

Requirements for applying: (all documents are to be submitted in English)

 • Completed Application Form
 • Motivation letter
 • Curriculum Vitae
 • English credit transcript from year 1 onwards and statement of medical student status

A thorough knowledge of the English language is a must, the knowledge of the Japanese language is an advantage.

The Application Form can be downloaded from the following website: here

The candidates will participate in an interview in English, the date of which will be communicated by e-mail.

 

Deadline of applications: February 28, 2024

 

The application can be sent by mail – szlovak.judit@semmelweis.hu

For further information please contact Judit Szlovák on phone no. +36 20 825 9101

Seoul National University 2024

Seoul National University and Semmelweis University have entered into a student exchange agreement to provide clinical rotation for two senior students (after the completion of the 5th year) 

 

Students are expected to cover:

 • Round trip air transportaion
 • Health insurance
 • Medical liability insurance
 • Accomodation, living expenses
 • Cost of visa
 • Cost of general medical examination and vaccines 

Period of clinical rotation: August 5 – August 30, 2024

Requirements for applying: (all documents are to be submitted in English)

 • Completed Application Form
 • Motivation letter
 • Curriculum Vitae
 • English credit transcript from year 1 onwards and statement of medical student status
 • Letter of recommendation from two different Heads of Department

A thorough knowledge of the English language is a must, knowledge of the Korean language and scientific work performed is an advantage.

The Application Form can be downloaded from here

The candidates will participate in an interview in English, the date of which will be communicated by e-mail.

 

Deadline of applications: 28 February, 2024

 

The application can be sent per email to Judit Szlovák (Directorate of International Relations) – szlovak.judit@semmelweis.hu

For further information please contact the Directorate of International Relations on phone no.:  +36 20 825 9101

Study in Houston, TX 2024

The rotations begin four times a year. The exact dates will be determined by HMAA at the beginning of May 2024. (Interview date: 4/17/24)

The purpose of the Program is to facilitate the exchange of medical students as well as expand the experience and knowledge between the involved medical universities. With this program the HMAA allows students develop improved medical knowledge and establish long term professional relationships, that in turn fosters improved healthcare in Hungary.

This program is sponsored and managed by the Hungarian Medical Association of America, HMAA.

Students may take the following electives

 • Vascular Surgery/Surgery
 • Anesthesiology/ICU

Please note that these electives are subject to availability at the time of the rotation.

Financing

Students are expected to cover:

 • Round trip air transportation
 • Health insurance
 • Medical liability insurance/Malpractice – Full  fee for students: 1000 USD
 • Meal costs
 • Housing
 • Cost of books, materials if required

Financial Support (not provided)

 • Pallas Athéné Innovációs és Geopolitikai Alapítvány (PAIGEO): estimated 1816 USD support (per person for 3 months based on the 2024-2025 academic year stipend) for maximum 4-6 (per academic year) of the Hungarian* students who participate in the Houston Exchange program (no need for additional application, the decision made by the HMAA based on the interview and application results). – ON HOLD

Eligibility: only for the Hungarian students from the Hungarian/English Language Program

Who can apply?

The program is open to students with the Hungarian heritage of all Hungarian medical schools. Medical students who are in their 6th year of education at the beginning of  September 2024.

Medical students with Hungarian heritage may apply from both the Hungarian and English language programs.

Only HMAA members can apply for the exchange program (membership is free for medical students, for further information visit the HMAA home page).

Students must apply only to one location from the HMAA Exchange Programs! It is not possible to apply for more (Buffalo, Houston)!

Deadline: applications must be emailed by April 1, 2024 by midnight (CET).

Applications emailed later than this date will not be accepted.

Only online applications will be accepted.

Requirements

All should be submitted by email in one pdf document named as the applicant

 • Completed Application Form  hmaa-houston-application-2024
 • Hungarian or English credit transcript from year 1 onwards – scanned original
 • Statement of the medical student status – scanned original
 • Curriculum vitae (in English) – scanned original signed
 • Letter of motivation/intent (in English) – scanned original signed
 • Passport size photo – scanned original

The application must be complete, otherwise, it will be automatically rejected.

For further information contact the program coordinator.

The personal interview will take place on April 17, 2024 ( Location: Semmelweis University, Directorate of International Relations- 1091 Budapest -Üllői u.25. Room nr. 220- Dr Pop Marcel’s office)

All students must submit a written Exit Interview to the Department of International Relations of Semmelweis University and to the HMAA  after the end of the rotation. 

All students are encouraged to attend the Balatonfüred congress of the HMAA Hungary Chapter in August, 2024.( earn plus points for your presentation/research/ HMAA activity)

How to submit your application

One copy to be emailed to:

Zsolt Garami, MD

Co-Director HMAA Student Exchange Program

One copy to be emailed to:

Semmelweis University

Directorate of International Relations

One copy to be emailed to:

HMAA Hungary Chapter

Study in Buffalo, NY 2024

The rotations begin four times a year, approximately in July, September, and December of next year and March of the year following the next. The exact dates will be determined by HMAA (shortly after interview).

The purpose of the program is to facilitate the exchange of students as well as experience and knowledge between the involved medical universities. With this program the HMAA contributes and provides broad medical knowledge to young Hungarian physicians who are entering the Hungarian health care system.

This program is sponsored and managed by the Hungarian Medical Association of America, HMAA.

 

Students may take the following electives

Headache Medicine
Neurology
Child Neurology
Obstetrics and Gynecology

Please note that these electives are subject to availability at the time of the rotation.

 

Financing

Students are expected to cover:

Round trip air transportation
Health insurance
Medical liability (coordinated by HMAA) is appr. USD 2-300 for 2 months
Meal costs (some Buffalo departments provide meal tickets for use in the hospital)
Students accepted for the program will contribute to their housing in the amount of 500 USD per month (1000 USD total)

 

Financial Support

Pallas Athéné Innovációs és Geopolitikai Alapítvány (PAIGEO): estimated 1210 USD support (per person for 2 months based on the 2022/2023 academic year stipend) for all the Hungarian* students who participate in the Buffalo Exchange program (no need for additional application).  – on HOLD until further notice.

Eligibility: Hungarian students (per academic year) who participate in the Buffalo Exchange Program and are from the Hungarian and English Language Program

 

Who can apply?

The program is open to students of all four Hungarian medical universities. Medical students who are in their 5th year of education at the beginning of September 2023. Medical students with Hungarian heritage may apply from both the Hungarian and English language programs. Only HMAA members can apply for the exchange program (membership is free for medical students, for further information visit the HMAA home- page).

Deadline: applications must be postmarked by April 1st, 2024 by midnight.

Applications emailed later than this date will not be accepted.

Only online applications will be accepted.

 

Requirements

All documents scanned or digital to be submitted as email attachments as ONE pdf file!!!!!!!!!

Completed Application Form    hmaa-buffalo-writable-application-2024
Letter of recommendation from the Dean (in English)
Hungarian and/or English credit transcript from year 1 onwards
Statement of the medical student status
Curriculum vitae
Letter of motivation/intent
1 passport size photo

The application must be complete or it will be rejected.

The interview will take place on April 17, 2024. ( SE – International Directorate, Bp, Üllői út 25 Room #220 -Dr Pop Marcel`s office)

 

How to submit your application

 

One copy to be emailed to:

Amanda C. McFayden, B.S.
HMAA Student Exchange Program Coordinator – Buffalo
Dent Neurologic Institute – Office of Dr. Laszlo Mechtler
Office: (716) 558-5668

Emailamcfayden@dentinstitute.com

One copy to be emailed to:
Zsolt Garami, MD

Co-Director HMAA Student Exchange Program

Email: zgarami@houstonmethodist.org

One copy to be emailed to:

Directorate of International Relations at Semmelweis University

Emailszlovak.judit@semmelweis.hu
Address: 1085 Budapest, Üllői út 25.
Phone: +36 1 4591500/62697

One copy to be emailed to:
HMAA Hungary Chapter

Emailhungary@hmaa.org

Saitama Medical University 2024

A Saitama Egyetem (Moroyama, Japan) és a Semmelweis Egyetem közötti csereszerződés értelmében két magyar, IV. illetve V. évfolyamos hallgató sebészet témában szakmai gyakorlatot végezhet Japánban.

A fogadó egyetem átvállalja a magyar hallgatók teljes útiköltségét, szállást és napi háromszori étkezést biztosít. A gyakorlati idő hétköznap reggel 8:00 órától délután 17:00 óráig tart. Viszonzásul a magyar hallgatók aktívan közreműködnek a Budapesten tartózkodó japán hallgatók szociális és kulturális programjainak szervezésében. (Kirándulásokkal, egyéb programokkal teszik színesebbé magyarországi tartózkodásukat.)

A cseregyakorlat célja:

 • a szakmai fejlődés elősegítése,
 • kölcsönös tapasztalatcsere,
 • egymás kultúrájának minél szélesebb körű megismertetése,
 • a szakmai és társalgási angol nyelv gyakorlása.         

A cseregyakorlat ideje: 2024. július (Időtartam: 4 hét)

A japán hallgatók augusztus elején érkeznek Magyarországra.

Pályázati anyagként kérjük az alábbiakat:

 • pályázati adatlap kitöltve, a szükséges mellékletekkel ellátva
 • angol nyelvű önéletrajz
 • angol nyelvű motivációs levél

A pályázati adatlap letölthető: itt

A beadott anyagok alapján történt előválogatás során kiválasztott jelentkezők angol nyelvű meghallgatáson vesznek részt.

A pályázatok leadási határideje: 2024. március 15.

A pályázatokat a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságán Szlovák Judit részére emailen – szlovak.judit@semmelweis.hu – kérjük elküldeni. További információt az alábbi telefonszámokon kaphat: +36 20 825 9101.

A meghallgatás időpontjáról a pályázókat e-mailben értesítjük. Sikeres pályázást kívánunk mindenkinek!

 

A hazaérkezés után 15 napon belül kérünk úti jelentést benyújtani.