A Szociális Bizottság és Bírálatelőkészítő Munkacsoport

Aktuális referens:

Tripolszky Bálint E-mail

Az SE HÖK a hallgatói szociális juttatásokkal kapcsolatos egységes elvek kidolgozásának előkészítésére, és az ezzel kapcsolatos juttatási ügyek intézésére, a hallgatók szociális helyzetének vizsgálatával kapcsolatos feladatokra, továbbá a részönkormányzatok ilyen típusú feladatainak koordinálásra létrehozott központi bizottság.
A bizottság tagjai a referens, a részönkormányzatok Szociális Bizottságainak elnökei,
valamint a Küldöttgyűlés által delegált magyar, angol, és német nyelvű képzésben résztvevő
legalább 1-1-1 hallgató.

 

A bizottsághoz köthető dokumentumok:

Csatolandó dokumentumok listája

Nyilatkozat mintadokumentumok

Pályázati adatlap rendkívüli szociális ösztöndíj megítéléséhez

Jogorvoslati kérelem formanyomtatvány

Útmutató a szociális adatlap kitöltéséhez