A Hallgatói Önkormányzat felügyeletet gyakorol az Egyetem közéleti tevékenységében részvevő különböző csoportok felett. Ezen felügyeleti jogát a Küldöttgyűlés által elfogadott, és a rektor által jóváhagyott szabályzat alapján gyakorolja. Amennyiben az ilyen csoportosulások elsődleges célja a Semmelweis Egyetem nemzetközi hallgatóinak érdekképviselete, úgy azok felett a felügyeletet a nemzetközi képzésekért felelős rektorhelyettes gyakorolja azzal, hogy a nyilvántartásukra és a működésük felfüggesztésére egyebekben azonos szabályok vonatkoznak.

A Hallgatói Önkormányzat ezzel kapcsolatos feladatait a Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat Szabályzat I.1. Részének 125. §-a tartalmazza.

A Küldöttgyűlés és a Rektor által elfogadott jelenleg hatályos szabályzat elérhető itt.

Az öntevékeny csoportokról a Hallgatói Önkormányzat az egyetemi polgárok számára nyilvános nyilvántartást vezet, melyek listája itt elérhető.
Az oldal alján megtalálható a nyilvántartásba vételi kérelem.

Instruktor Öntevékeny Csoport (IÖCS)

Honlap     Facebook     Instagram

Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete (BOE)

Honlap     Facebook     Instagram     LinkedIn

Magyar Gyógyszerészhallgatók Egyesülete (HuPSA)

Honlap     Facebook     Instagram

Magyar Fogorvostanhallgatók Egyesülete (MFHE)

Facebook     Facebook Csoport

International Semmelweis Student Association (ISSA)

Honlap     Facebook     Instagram

Deutschsprachige Studentenvertretung Semmelweis (DSVS)

Honlap     Facebook     Instagram

 
Nyilvántartásba veszek egy öntevékeny csoportot!
    Az öntevékeny csoport rendezvényszervezés esetén a hozzá köthető gazdasági társaság segítségét igénybe veszi? [kötelező]
    IgenNem