Ösztöndíjpályázatok instruktorok számára

A Hallgatói Önkormányzat elnöke az Instruktor Öntevékeny Csoport elnökének egyetértésével 2021-től minden évben nyílt pályázatot hirdet
– az Év Gebinje
– az Év Betűje
– a Legkiválóbb Instruktor
díjak, valamint az azzal járó ösztöndíjak elnyerésének céljából, hogy az IÖCS, mint szervezet anyagi támogatása mellett közvetlenül is tudjuk honorálni az instruktorok önzetlen és odaadó munkáját.

 

Díjazás: 

  1. Az Év Gebinje díj nyertese díszoklevélben, valamint 100.000 forint ösztöndíjban részesül, melyet a gebin főnökének bocsátunk rendelkezésére.
  2. Az Év Betűje díj nyertese díszoklevélben, valamint 100.000 forint ösztöndíjban részesül, melyet a betű főnökének bocsátunk rendelkezésére.
  3. A Legkiválóbb Instruktor díj nyertese díszoklevélben, valamint 100.000 forint ösztöndíjban részesül.

 

Pályázásra jogosultak köre:

  1. Az Év Gebinje kategóriában bármely, a 2021-es évben IÖCS-ös rendezvénye(ke)n gebinként működő instruktor csoport pályázhat.
  2. Az Év Betűje kategóriában bármely betűként működő instruktor csoport pályázhat.
  3. A Legkiválóbb Instruktor díj pályázására minden olyan – a Semmelweis Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló és a 2021-es évben aktív – instruktor jogosult, aki nem vezetőségi tag az IÖCS-ben.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

  1. Az Év Gebinje kategóriában: egy .pdf dokumentumban minimum 100 szavas írást arról, hogy mit tett az adott gebin az öntevékeny csoportért, a gólyákért, hallgatótársaiért, ami miatt a díjra érdemesnek tartja magát, valamint a gebin tagjainak névsorát.
  2. Az Év Betűje kategóriában: egy .pdf dokumentumban minimum 100 szavas írást arról, hogy mit tett az adott betű az öntevékeny csoportért, a gólyákért, hallgatótársaiért, ami miatt a díjra érdemesnek tartja magát, valamint a betű tagjainak névsorát.
  3. A Legkiválóbb Instruktor kategóriában: egy .pdf dokumentumban önéletrajzot, valamint minimum 100 szavas írást arról, hogy mit tett az adott instruktor az öntevékeny csoportért, a gólyákért, hallgatótársaiért, ami miatt a díjra érdemesnek tartja magát, valamint külön dokumentumban 15 instruktortárs támogató aláírását a díj megpályázásához.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 21. 20:00

Pályázat benyújtásának módja: elektronikusan a hok.elnok@semmelweis-univ.hu és az info@iocs.hu címre, a levél tárgyában megjelölve a kategória nevét, valamint a pályázót (pl. „Év Betűje – A betű” / „Legkiválóbb Instruktor – Gipsz Jakab”).

Elbírálás menete: A nyertesek megállapítása hallgatói szavazással történik a pályázati időszak lezárulta után, az erre kialakított online felületen. A legtöbb hallgatói szavazatot kapó gebin, betű, valamint instruktor nyeri el a díszoklevelet és az ösztöndíjat.