Az ösztöndíj célja:

 • a tüdőgyógyászat iránt érdeklődő egyetemi hallgatók gyakorlati képzőhelyen történő fogadása, melynek során megismerkednek a pulmonológiai betegellátás gyakorlatával, valamint olyan pulmonológiai tevékenységekkel, melyeket az egyetemi képzés alatt nem, vagy nem kellő mélységében oktatnak
 • a felnőtt tüdőgyógyász utánpótlás nevelés támogatása

Időtartam: 4 hetes nyári gyakorlat

Évenként elnyerhető ösztöndíjak:

 • egyetemenként 2 fő
 • további 2 helyre pályázhatnak határon túli magyar hallgatók is (képzésük csak egyetemtől független képzőhelyen valósulhat meg)

Az ösztöndíj feltétele:

 • a belgyógyászati propedeutika tantárgy teljesítése (illetve határon túli hallgatók esetén
  ennek megfelelő min. egy féléves tárgy teljesítése)

A támogatás összege:

 • egyetemi klinikán töltött gyakorlat esetén 100 000 (egyszázezer) forint
 • egyéb képzőhelyen töltött gyakorlat esetén 200 000 (kettőszázezer) forint

Igény esetén a gyakorlaton részt vevő hallgatók szállásáról a fogadó képzőhely gondoskodik.
Egy hallgató egy alkalommal részesülhet ösztöndíjban.

Bírálati szempontok:

 • a hallgató motivációja
 • a pulmonológia tantárgy teljesítése előnyt jelent, de nem feltétel
 • belgyógyászat (propedeutika és egyéb szakágak) valamint pulmonológia tárgyból szerzett érdemjegy
 • egyéb klinikai, kutatási vagy egyetemi aktivitás

Beküldendő dokumentumok:

 • önéletrajz, külön kiemelve a belgyógyászati tárgyakból és pulmonológiából szerzett érdemjegyeket, valamint a korábbi tudományos rendezvényen tartott előadásokat és tudományos publikációkat
 • motivációs levél
 • kísérőlevél megjelölve a gyakorlat helyét és tervezett idejét

A gyakorlatot követő 4 héten belül a tapasztalatokról kérjük beszámoló benyújtását a Magyar Tüdőgyógyász Tásaság elnöksége és az Ifjúsági Szekció felé.

A dokumentumokat a Magyar Pulmonológiai Alapítvány Titkárságának kell címezni (Mikoss Mária, mikoss@koranyi.hu).

Jelentkezési határidő: minden év június 30.

Kedvcsináló videó megtekinthető ITT.

Ha bárkinek segítségre lenne szüksége a pályázattal kapcsolatban, akkor bátran írjon a Magyar Tüdőgyógyász Társaság titkárságának (mtt.titkarsag@koranyi.hu), vagy az MTT Ifjúsági Szekció vezetőségének (czibulaeszter@gmail.comifjusagiszekciomtt@gmail.come-mail címére.