Bókay János Ösztöndíj

A Bókay János Ösztöndíj részletszabályait a Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat – III. könyv Hallgatói Követelményrendszer – 4. rész Térítési és Juttatási Szabályzat tartalmazza.

Kapcsolat, elérhetőség: hok.education@semmelweis.hu

 

Gyakori kérdések:

Ki részesülhet Bókay Ösztöndíjban?

Tanulmányi ösztöndíjra az az államilag támogatott, teljes idejű nappali képzésben részt vevő, aktív félévre beiratkozott hallgató jogosult, aki az előző félévben legalább 23 kreditet teljesített (csökkentett összeget akár 12 kredit teljesítése esetén is lehet kapni). Az első évfolyamos hallgatók csak a második félévtől részesülhetnek ösztöndíjban. Továbbá nem részesülhet Bókay Ösztöndíjban az a hallgató, aki az ÁOK IV., V. és VI. évfolyamok 1. illetve 2. félévére nem első alkalommal jelentkezett be.

Szükséges külön pályázni az ösztöndíjra?

Nem, mindenkinek automatikusan kerül megállapításra jogosultság alapján.

Melyik átlag van figyelembe véve az ösztöndíj számításánál?

A „Tanulmányi ösztöndíj átlag” nevű átlagot szükséges figyelembe venni.

Az ösztöndíjszámítás alapjául szolgáló kreditekkel súlyozott tanulmányi átlagotokat, melyben a nem teljesített tárgyak kreditértékéhez egyes érdemjegy társul, a Neptun felületen a Tanulmányok >>Tanulmányi átlagok menüpontban a megfelelő félév sora elején található „+” jelre kattintva az utolsó oszlopban találjátok a Tanulmányi ösztöndíj átlag sorban.

Kivételt képez az ÁOK IV., V évfolyama (2021/2022. tanév I. félévétől felmenő rendszerben), és a VI. évfolyama, itt a teljes tanulmányi időre számított (kumulált), kreditekkel súlyozott tanulmányi átlag alapján történik.

A kreditátviteli kérelemmel befogadott, nem az adott képzésen, szakon teljesített tárgyak eredménye és kreditértéke nem kerül beszámításra sem a tanulmányi ösztöndíj átlagba, sem a félévben teljesített kreditek számába.

Milyen gyakori problémák szoktak fellépni?

  • Egyes tárgyak érdemjegyeit nem írták be, ezt a hallgató nem jelezte a tanulmányi ügyintézőjénél az előző félév zárása után 14 napon belül.
  • Rossz várható végzési év szerepel a Neptun Rendszerben, ezt az előző félév lezárása után a hallgató nem jelezte a tanulmányi ügyintézőjénél. A várható végzési év határozza meg, hogy melyik homogén csoportba tartozik a hallgató
  • Nem szerepel/rossz bankszámlaszám szerepel a Neptun Rendszerben.

Meddig kell a számlaszámodra az ösztöndíjnak megérkeznie?

Az ösztöndíj 5 hónapra szól, azaz 1 félévre. Az első összeg a szemeszter második havában érkezik, akkor természetesen két hónapnyi ösztöndíj. A következő három részlet pedig havonta, általában a hónap 10. napjáig.

Milyen ösztöndíj kategóriák vannak?

  • gyémánt fokozat
  • arany fokozat
  • ezüst fokozat
  • bronz fokozat
  • részleges ösztöndíj

Mit jelent a részleges ösztöndíj?

A Bókay Ösztöndíj részleges fokozatában részesül, aki legalább az arany fokozathoz tartozó végleges határértéket elérte, és 12 és 22 közötti kreditet vett fel, továbbá aki az ezüst fokozat végleges határértékét elérte, és 18 és 22 közötti kreditet teljesített.

Mitől függ, hogy egyes homogén hallgatói csoportokban mennyi lesz a bronz ösztöndíjhoz tartozó minimum átlag?

Az adott homogén csoportok hallgatóinak maximum fele kaphat Bókay Ösztöndíjat, így az átlagot a legjobban teljesítő hallgatók teljesítménye alapján kell meghatározni.

Mit tehetsz akkor, hogyha úgy látod, hogy ösztöndíjra vagy jogosult, de számodra nem került kiírásra a Neptun Rendszerben? (Neptun üzenet kerül kiküldésre az ösztöndíjak kiírásának időpontjáról)

Első lépésben jelezd ezt a hok.education@semmelweis.hu e-mail címen. Itt megnézzük, hogy meg lett-e ítélve az ösztöndíj és csak az utalással történt probléma, vagy nem lett ösztöndíj megítélve. Utóbbi esetben, hogyha nem lett megítélve, de jogosan ösztöndíj járna, eljuttatjuk a javítást a SZEB részére, további teendőd nincsen.

Hogyha fellebbezéssel szeretnél élni, akkor a NEPTUN Rendszerben történt kiírástól számított 15 napon belül tudtok fellebbezni a Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottságnak címzett hallgatói jogorvoslati kérelemmel. Ezt a kozponti.szeb@semmelweis.hu és a hok.education@semmelweis.hu címre küldjétek el.
A fellebbezési időszak lezárását követően fellebbezéssel élni nem lehet.