A Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar

közleménye

a 75., 70., 65., 60. és 50. éve végzett gyógyszerészek részére

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kara örömmel ápolja azt a hagyományt, hogy volt hallgatóinak jubileumi díszoklevelet adományoz.

Azok a gyógyszerészek, akik diplomájukat az Egyetem jogelődjeinél:

  • a Pázmány Péter Tudományegyetemen,
  • a Budapesti Orvostudományi Egyetemen,
  • illetve a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen

1949-ban, 1954-ben, 1959-ban, 1964-ben, illetve 1974-ben szerezték meg

 2024. április 30-ig

a Gyógyszerésztudományi Kar Dékáni Hivatalához (1085 Budapest, Üllői út 26. Fsz. 16.) nyújthatják be kérelmüket a platina, a rubin, a vas, a gyémánt, illetve az arany díszoklevél igénylése végett.

A kérelemben kérjük feltüntetni az oklevél keltét, a diplomában szereplő nevet, rövid szakmai önéletrajzot és az értesítési címet.

Jelentkezési lap igényelhető a Dékáni Hivatalban telefonon (06/1/266-0449), vagy letölthető innen a Kar honlapjáról ( www.semmelweis.hu/gytk/hirek).

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a jelentkezés a jelentkezési lap és az adatkezelési hozzájárulás visszaküldésével érvényes!

ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÁS