ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA
KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI IGAZGATÓSÁG

Mint-a-Parlament
Az Országgyűlés törvényhozó munkáját modellező rendezvény, felsőoktatásban résztvevő hallgatók számára

A program rövid leírása:
        A program célja, hogy a hallgatók testközelből ismerhessék meg a törvényhozó munkát, a törvényhozás menetét és az országgyűlési képviselők munkáját. A hallgatók a program során kiegészíthetik elméleti ismereteiket és kipróbálhatják magukat a képviselők szerepében.
      A Mint-a-Parlamentre jelentkező csoportok a jelentkezéssel egy időben egy logóval ellátott frakcióprofilt és a meghirdetett témák közül egyhez törvényjavaslatot nyújtanak be, melyet szeretnének előterjeszteni a program ülésnapján. A jelentkezett csoportok közül a szervezők hatot választanak ki, a benyújtott anyagok minősége és a jelentkezési gyakoriság alapján.
A kiválasztott hat csoport anyagait egy szakértő bizottság értékeli a következő szempontok szerint:

⇒szakszerűség (mennyiben felel meg egy törvényjavaslat formai követelményeinek),
⇒kidolgozottság (az adott területet mennyire részletesen szabályozza figyelembe véve a téma összetettségét)
⇒felkészültség (választott témában való jártasság),
⇒kreativitás (újító javaslatok megjelenése).

      A bizottság által legtöbb pontot szerzett frakció törvényjavaslata kerül az ülésnapon megtárgyalásra, melyhez minden frakciónak lehetősége van módosító javaslatokat írni.
     Az ülésnapon bizottságokban, a törvényalkotási bizottság ülésén, illetve plenáris ülésen vitáznak. A program végén szavazásra kerül sor, ahol a törvényjavaslat elfogadásra vagy elutasításra kerül.
     A „játék” kimenetelét az befolyásolja, hogy az egyes frakciók hogyan tudják megnyerni a más véleményen lévőket maguknak. A meggyőzésre azért lesz szükség, mert minden frakció egyenlő létszámban képviselteti magát. A program végén a résztvevő csoportok sajtótájékoztatót tartanak, és véleményt nyilvánítanak a meghozott új törvényről.
Helyszín: Országház (1055 Budapest, Kossuth tér 1-3.)
Időpont: Az ülésnapra 2023. november 22-én (szerdán) kerül sor. Felhívjuk figyelmüket, hogy az időpontok a parlamenti programok függvényében változhatnak.

Választható témák:
• e-bűnözés visszaszorítása
• mesterséges intelligencia (pl. szerzői jog, munkahelyek, beépülése a magánéletbe)
• közlekedési szabályok újragondolása
• lakhatási kérdés
• több generációs együttélés
• a túlfogyasztás korlátozása
• állatok természetes élőhelyének megóvása
• képesség központú irányelvek alkalmazása az oktatásban
• női kvóta
• gyermekek jogai a közösségi médiában

Résztvevők:
A programon hat hallgatói csoport vesz részt egyidejűleg. A csoportok létszáma maximum 20 fő lehet. Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben ennél kevesebb hallgatóval érkeznek, az a szavazáson hátrányt jelenthet a többi csoporthoz képest. A csoporttagokat javasoljuk úgy összeválogatni, hogy a csoportba többféle érdeklődésű, tudású hallgató tartozzon.
Jelentkezés módja:
A programra jelentkezni a csatolt jelentkezési lap és egy előre megírt törvényjavaslat, valamint logóval ellátott frakcióprofil visszaküldésével lehet.
A rendezvényre bármely felsőoktatási intézmény jelentkezhet az intézmény adatainak és egy – a felkészülést segítő – oktató adatainak megadásával. A programon vegyes – több intézmény képviseletében jelentkezett – csoportok is részt vehetnek, ekkor is kérjük a felkészítésért felelős oktatót feltüntetni. A jelentkezési lapon kérjük feltüntetni egy kapcsolattartó adatait is.
Határidők:
Jelentkezés: 2023. október 19. (csütörtök) 16:30-ig.
Résztvevők kihirdetése: 2023. október 24. (kedd) 16:30-ig.
A győztes javaslat kihirdetése: 2023. november 7. (kedd) 16:30-ig.
Módosító javaslatok, beosztás megküldése: 2023. november 17. (péntek) 9:00.
A felkészüléshez szükséges dokumentumokat a nyertes törvényjavaslat kihirdetése után küldjük meg. További kérdések esetén az alábbi elérhetőségek egyikén tájékozódhatnak. A jelentkezési lapot itt találja.
Andrási Réka
+36 1/441-4405
muzeum@parlament.hu