Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. augusztus 07.
535278 Összes oltás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Kémikusok Egyesülete nívódíjjal jutalmazza azokat nappali tagozatos, mesterszakos (MSc) hallgatókat, akik kémiával kapcsolatos témában készítenek kiemelkedő diplomamunkát. Nemcsak vegyész, hanem vegyészmérnök, gyógyszerész, környezettudós hallgatók dolgozatait várjuk, és szóba jöhetnek határterületek is.

A nívódíj adományozásának célja az önálló ötletek és munkák díjazása, a tehetséges ifjú szakemberek ösztönzése, számukra fórum biztosítása. Az MKE a nívódíjat a diplomadolgozatok egyedi elbírálása alapján ítéli oda és a díjazottak nevét közzéteszi a Magyar Kémikusok Lapjában.

Kérjük Intézményük Rektorát/Dékánját, hogy a kiemelkedő, díjazásra javasolt diplomamunkák pdf változatát a Záróvizsga Bizottságok (vagy a diplomamunkák elbírálására hivatott egyéb testületek) javaslata alapján szíveskedjék a Magyar Kémikusok Egyesülete részére mkl@mke.org.hu e-mail címre 2022. augusztus 1-jéig elküldeni. Amennyiben a pdf fálj terjedelme meghaladja az 5 MB-ot, kérjük óriásfájlküldő szolgáltatással juttassák el.

A dolgozathoz mellékeljék az eljárás során keletkezett bírálato(ka)t és egy egyoldalas összefoglalót is, mely az elvégzett munkát és az elért eredményeket egyértelműen bemutatja, megkönnyítve ezzel a zsűri munkáját. A benyújtott dolgozatok közül az MKE Műszaki Tudományos Bizottsága választja ki a díjazott munkákat.

Az eredményhirdetésre – amennyiben a járványhelyzet engedi – a szegedi Kémiai Előadói Napok keretében kerül sor 2022 októberében. A díjazottak oklevelet és egy éves egyesületi tagságot kapnak, és előadást tarthatnak munkájukról.

A pályázati felhívás innen tölthető le.

Budapest, 2022. május

         MKE Műszaki-Tudományos Bizottság