Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. július 28.
350845 Összes oltás

Tisztelt Hallgatói Önkormányzat!

 

 A „Dr. Rácz István Alapítvány”, melyet a hozzátartozók hoztak létre elsősorban gyógyszerész PhD hallgatók támogatására egy nagylelkű adomány és a Kuratórium határozata alapján új adományozási lehetőséggel bővült. A graduális oktatásban résztvevő gyógyszerészhallgatók közül kíván támogatni egy olyan diákot, aki kiváló tanulmányi eredményt ért el és kimagaslóan teljesített az általa választott érdeklődési területén.

A személy eldöntéséhez kérjük a HÖK segítségét, hogy a Kuratórium meg tudja hozni döntését.

A jutalom összege 100.000 HUF, mely évente kerül kiosztásra az Alapítvány PhD jutalmazottjával együtt.

Kérem, hogy a személyre vonatkozó javaslatukat indoklás nélkül tegyék meg legkésőbb
2021. június 18-ig elektronikus úton (e-mailben): zelko.romana@pharma.semmelweis-univ.hu
Kérem, hogy a javasolt személy nevét és elérhetőségét, rövid életútját mellékeljék.
A nyertes pályázót e-mailben és telefonon is értesítjük.

Budapest, 2021 május 18.

 

a „Dr. Rácz István Alapítvány”

Kuratóriuma