Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. november 30.
467694 Összes oltás

Ikt.: 54289-4/GYGTO/2020

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS

 

          A Gyógyszerésztudományi Kar Tanácsa – a Szervezeti és Működési Szabályzat I. KÖNYV I.1 RÉSZ III. Fejezet 116.§ (11) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, valamint a Kar Működési Rendjének 4.2.4 pontjában meghatározott szabályok szerint – az oktatók és hallgatók közötti kapcsolattartás, a legtehetségesebb hallgatóknak az egyetemi közéletbe való bevonása, valamint az egyes kari ifjúsági szervezetek közötti együttműködés elősegítése érdekében Kari Ifjúsági Tanácsot hozott létre.

 A Kari Ifjúsági Tanács összetétele:
a.) a Dékán által pályázati eljárás alapján kinevezett elnök
b.) a Kar nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesülő hallgatói
c.) a HÖK Kari Részönkormányzatának elnöke,
d.) az Instruktor Öntevékeny Csoport kari elnöke
e.) a Karon folyó oktatásban részt vevő PhD-hallgatók képviselője
f.) a szakirányú hallgatói egyesület (HUPSA) elnöke

 A fent hivatkozott és ismertetett rendelkezések alapján Pályázatot hirdetek a Kari Ifjúsági Tanács elnöki tisztségének betöltésére. 

Pályázatot nyújthatnak be a Semmelweis Egyetemen folyó gyógyszerészképzésben részt vevő 35 évnél fiatalabb tanársegédek, gyakornokok és PhD hallgatók, akik kiváló tanulmányi és szakmai-tudományos eredményeket értek el, és magas szintű közéleti aktivitást fejtettek ki.

A kinevezés 3 évre szól (2020. november 16-tól 2023. november 30-ig), de legfeljebb az előbb felsorolt életkori és beosztási feltételek fennállásáig terjedhet.

A pályázatokat 2020. november 10-ig lehet benyújtani (vagy postán beküldeni) a Kar Dékáni Hivatalába (1085 Budapest, Üllői út 26. Fsz. 16.)

A pályázatban dokumentálni kell a pályázati feltételek meglétét, a pályázó eddigi szakmai-tudományos eredményeit, valamint a Kari Ifjúsági Tanács működésére és az elnöki feladatkör ellátására vonatkozó terveket.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 13.

(A pályázati kiírás letölthető innen.)

Budapest, 2020. október 15.                                                                                       Dr. Antal István